Projekty unijne POIG 8.1/8.2 - e-usługi, integracja systemów B2B

Jeśli planujesz złożyć wniosek unijny lub otrzymałeś dotację z funduszy europejskich w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka - POIG - w działaniach 8.1 - e-usługi lub 8.2 - integracja systemów B2B - możemy Ci pomóc.
 

Działanie 8.1

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Działanie 8.1 obejmuje dofinansowania na realizację projektów związanych z działalnością w internecie.

Aby otrzymać dotację należy przedstawić pomysł na tzw. e-usługę lub wytworzenie produktu cyfrowego do świadczenia tych usług poprzez sieć internet. Warunkiem koniecznym kwalifikowania pod działanie 8.1 jest świadczenie przynajmniej jednej e-usługi.

Działanie 8.1 przeznaczone jest dla mikro i małych firm działających na rynku nie dłużej niż 1 rok.

Wydatki, które kwalifikują się do otrzymania dotacji są wydatki niezbędne do realizacji projektu polegającego na stworzeniu i świadczeniu e-usług lub wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
 

Wydatkami takimi mogą być:

 • usługi informatyczne

 • usługi techniczne

 • usługi doradcze

 • wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt

 • zakup usług pomocniczych

 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 • koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń

 • promocję wdrożonych rozwiązań

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych

 • zakup środków trwałych

 • zakup szkoleń.


Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia dotacją w ramach projektu nie może być niższa niż 20 tyś. złotych i wyższa niż 700 tyś zł. Dofinansowanie wynosi od 70 do 80% kosztów inwestycji (osoby fizyczne poniżej 27 roku życia).
 

Działanie 8.2 

"Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Działanie 8.2 obejmuje dofinansowanie na realizację projektów o charakterze technicznym - informatycznym oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących minimum trzy przedsiębiorstwa.

Celem działania 8.2 jest pobudzanie zainteresowania firm do wdrażania integracji procesów między firmami /B2B/ z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych.

Projekt dotyczy wdrażania nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych stosowanych przez firmy - partnerów - umożliwiających automatyczną wymianę informacji między integrowanymi systemami.

O dotację mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy, które mają siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, współpracujący ze sobą na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z co najmniej dwiema innymi firmami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne i automatyzację realizowanych między sobą procesów biznesowych.

 

Do wydatków kwalifikujących zalicza się:

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how

 • nabycie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia biznesu B2B

 • zakup środków trwałych, sprzętu elektronicznego

 • raty spłaty wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

 • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym i technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji

 • działania informacyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem

 • zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia dotacją w projekcie wdrażania elektronicznego biznesu B2B nie może być niższa niż 20 tyś zł i przekraczać 2 mln zł. Dofinansowanie wynosi od 70 do 85% wartości projektu, w zależności od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

wyślij zapytanie

Używamy Cookies. Więcej w Prywatności. Używamy Cookies

Newsletter
Nowości na blogu, życzenia na święta .. generalnie co u nas słychać :)
Name
Email
 
Akceptuję politykę prywatności.