RODO 2018 - co to jest i kogo dotyczy - najważniejsze informacje

Co to jest RODO i kogo dotyczy
 
25 maja 2018 roku weszło w życie RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Zostało ono przyjęte w kwietniu 2016 przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej po czterech latach dyskusji.


Co to oznacza dla Ciebie jako przedsiębiorcy?

 

Czy RODO dotyczy również Twojej firmy?

Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich firm na terenie Unii Europejskiej, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Co więcej, RODO dotyczy również firm z poza obszaru UE, a które oferują swoje produkty i usługi klientom z Unii Europejskiej.

RODO zwiększa prawa osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych oraz wymusza zmianę podejścia przedsiębiorstw do organizacji i zapewnienia ochrony danych osobowych.

Dostosowanie się do wytycznych RODO będzie konieczne dla firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. W przypadku mniejszych firm rozporządzenie obejmuje tylko te podmioty, które podczas przetwarzania danych osobowych mogą naruszyć prawa lub wolność osób oraz te, które przetwarzają dane wrażliwe.

 

RODO nie obejmuje:

 • osób fizycznych, które przetwarzają dane osobowe niezwiązane z dzialalnością zawodową, na przykład przechowują korespondencję prowadzoną z grupą znajomych

 • organów związanych z bezpieczeństwem narodowym

 • instytucji unijnych i dyplomatycznych

 • organów zapobiegających przestępczości.
   

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Dodatkowym fachowym wsparciem dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających mają być inspektorzy ochrony danych. Ich zadaniem, tak jak administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) będzie zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy istotnie wzmacniają rolę i pozycję inspektorów ochrony danych. Wyznaczenie inspektora ochrony danych, stanie się w wielu przypadkach obowiązkiem, a nie jak dotąd, uprawnieniami administratora danych.
Dodatkowo funkcję ABI może pełnić tylko osoba fizyczna powołana przez administratora danych. Natomiast funkcję IODO może pełnić także jednostka organizacyjna powołana zarówno przez administratora, jak i procesora.

 

Inspektor będzie zobowiązany do:

 • informowania administratorów oraz pracowników o obowiązkach jakie spoczywają na nich na mocy przepisów oraz Rozporządzenia

 • monitorowania przestrzegania założeń Rozporządzenia i innych przepisów UE

 • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania

 • udzielania wskazówek administratorowi podczas wdrażania odpowiednich technik mających na celu skuteczne zabezpieczenie danych osobowych

 • przeprowadzania systematycznych audytów w firmie

 • bycie osobą kontaktową dla osób, których dane przetwarza administrator jak i dla organu nadzorczego czyli GIODO i będzie zobowiązany z nim współpracować.

 

Każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się i rozstrzygnąć, czy ma obowiązek powołać w swojej firmie funkcję Inspektora Danych Osobowych (IDO).

Obowiązek ten jest konieczny w trzech kategoriach podmiotów: 

 • w podmiotach publicznych (z wyjątkiem sądów), w tym prywatnych realizujących zadania publiczne;

 • w podmiotach przetwarzających dane w sposób, który wymaga monitorowania osób, których dane dotyczą;

 • w podmiotach przetwarzających dane wrażliwe.
   

 

Obowiązki administratora

Obowiązkiem administratora danych osobowych będzie dostosowanie systemów informatycznych, aby dane można było całkowicie usunąć lub  przenieść do innego przedsiębiorstwa. Administrator danych będzie także zobowiązany udzielać informacji dotyczących danych osobowych osobie, której to dotyczy. Gdy osoba złoży zapytanie koordynator ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na to pytanie w terminie miesiąca.

Naruszenia muszą być zgłaszane

RODO wprowadza obowiązek zgłaszania naruszeń. W ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia trzeba zgłosić się do właściwego organu nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Do organu nadzoru należy zgłaszać takie naruszenia, które z dużym prawdopodobieństwem powodują naruszenie praw i wolności osób, których dane dotyczą. Można również zgłaszać tą informacji do konkretnej osoby, której prawa i wolności zostały zagrożone naruszeniem.

Za zaniedbania administrator odpowie bezpośrednio

Nieprzestrzeganie zaleceń RODO wiąże się z poważnymi sankcjami. Z bezpośredniej odpowiedzialności nie zwalnia nawet zlecenie przetwarzania danych podwykonawcy - w takim przypadku zleceniodawca i podwykonawca odpowiedzą solidarnie.

Oprócz tego umowa z podwykonawcami będzie musiała spełniać nowe, bardziej restrykcyjne warunki określone w rozporządzeniu. Ponadto w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych (udostępnienie, usunięcie itp.) będzie musiała zostać zarejestrowana.

Warto zatem odpowiednio przygotować się do wprowadzenia RODO w swojej firmie.

 

Kary odstraszają

Przewidziane sankcje w przypadku złamania postanowień RODO są, delikatnie mówiąc, niemałe.

Są to kolejno:

 • 10 mln euro bądź 2% rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa

 • 20 mln euro bądź 4% rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa

 • kara administracyjna w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenia z winy administracji publicznej.

Kary będą proporcjonalne do wagi naruszenia.

Czym jest DPIA?

DPIA (Data Privacy Impact Assessment) - jest to ocena wagi skutków planowanych operacji z udziałem danych osobowych. Jej celem jest określenie poziomu ryzyka oraz zagrożeń związanych z wyciekiem danych.

Pozwala to zminimalizować to ryzyko i ewentualne konsekwencje. Ocena procesów przetwarzania danych jest zadaniem administratora danych osobowych. Jest on również odpowiedzialny za trafność tej oceny i działania minimalizujące ryzyko.

Przetwarzanie danych osobowych - tylko po weryfikacji!

Zanim Twoja firma będzie mogła zacząć przetwarzanie danych osobowych, będziesz musiał wykazać, iż posiadasz ku temu podstawy prawne. Wymagana będzie też bezpośrednia zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.

Dotyczy to także umów o pracę. Formularze umów mają być zmodyfikowane tak, by były jasne i przejrzyste, a ich treść zgodna ze szczegółowymi wytycznymi RODO.

 

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”