Systemy WMS - zarządzanie magazynem

WMS - zarządzanie magazynemCo to jest system WMS

Systemy WMS to z angielskiego Warehouse Management System jest to program służący zarządzaniu ruchem produktów w magazynach. Najczęściej wykorzystywany jest w logistyce pod nazwą systemem do obsługi magazynu wysokiego składu.

Zarządzanie magazynem w systemie WMS polega głównie na prawidłowej lokalizacji towarów znajdujących się na magazynie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem obrotu magazynowego.  System  WMS informuje użytkownika o stanie magazynu według kilku kryteriów. Daje również możliwość sprawnej lokalizacji każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS użytkownik  ma możliwość tworzenia etykiet i oznaczać nimi jednostek towarowych. Może też w momencie przyjmowania towaru do magazynu wprowadzić do sytemu informacje z etykiety znajdującej się na danym towarze.  

Systemy - programy WMS umożliwiają kontrolę ilości oraz asortymentu towaru przyjmowanego do magazynu, na przykład pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Systemy WMS jako oprogramowanie do zarządzania magazynem doskonale sprawdza się w centrach logistycznych. Tam towar nieustannie wędruje z jednego miejsca na drugie i   w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Dlatego  skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, bez obowiązku czasochłonnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Do czego służą systemy WMS

Systemy WMS służą przede wszystkim koordynowaniu prac magazynowych. Jako wysoce wyspecjalizowane systemy informatyczne usprawniają wszelkie procesy, które zachodzą w magazynach.

Największe znacznie systemy WMS mają dla usługodawców logistycznych. Obsługują oni w swoich magazynach i terminalach codziennie masę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Dlatego ich działalność nie może obejść się bez wyspecjalizowanego systemu, który ułatwi zarządzanie magazynem.

W przedsiębiorstwach zajmujących się usługami logistycznymi systemy WMS stanowią bardzo często technologię wspierającą działania systemu zarządzającego ERP. Miedzy tymi dwoma systemami zazwyczaj funkcjonuje efektywna wymiana danych, bazująca na spójnych standardach przekazywania informacji.  

Nowoczesne grupy oprogramowania zapewniają zazwyczaj obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstwa. Zapewniają również swobodne przenoszenie tych danych z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z zastosowaniem systemów WMS.

Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Jak działa system WMS

Systemy WMS umożliwiają obsługę dowolnej liczby magazynów, jak na przykład; magazyn surowców, magazyn półproduktów czy magazyn wyrobów gotowych. Administrator systemu WMS tworzy wirtualny magazyn.

Następnie przy pomocy generatora lokalizacji uzupełnia go lokalizacjami. W systemach WMS można znaleźć kilka rodzajów lokalizacji, jak pola wejścia/wyjścia, miejsca paletowe o różnych wymiarach i nośności.

Struktura magazynu jest uzależniona od przyjętej klasyfikacji wymiarów. Po zlokalizowaniu korytarzy, regałów i półek, administrator oznacza rodzaj przepływu towaru i wyznacza odpowiedniego magazyniera, który będzie obsługiwał dany magazyn. Każda lokalizacja ma w systemie swoja etykietę z unikalnym numerem identyfikacyjnym, którą można z systemu można wydrukować.

System WMS ułatwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie. Dzieli magazyn na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się przede wszystkim różnymi metodami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi.

Obszary funkcjonują zazwyczaj na zasadzie, iż każdy nowy towar przyjęty do magazynu musi być złożony w obszarze przyjęć. Stamtąd dopiero może być w procesie przewożenia do miejsc składowania przeniesiony do obszaru składowania.

Takie działanie systemów WMS znacznie usprawnia magazynu i sprzyja jego pełnej automatyzacji. Dla każdego obszaru istnieje możliwość rozpoznania rodzaju operacji, jakiej  można dokonać, na przykład: składowanie czy obsługa przyjęć. Lokalizacja magazynu może należeć do kilku obszarów czyli obszary lokalizacji mogą się wzajemnie przenikać. Obszary te mogą również obejmować zasięgiem lokalizacje z kilku magazynów.

W danym magazynie można też wyróżnić strefy, czyli specjalne grupy lokalizacji. Odzwierciedlają one cechy fragmentów magazynu ze względu na metody magazynowania, na przykład: strefa towarów szybko rotujących czy strefa ciężkich towarów. Każda strefa ma przypisaną określoną grupę produktów, która może być w niej składowana.

Dzięki temu eliminowane jest ryzyko popełnienia błędu w przyszłości, dbając jednocześnie o bezbłędne rozłożenie towarów w lokalizacjach. Strefy grupują rozłożenie towarów niezależnie od ich przynależności do magazynów czy obszarów oraz mogą się na wzajem przenikać.

Precyzyjnie wykonana struktura magazynu pozwala pracownikowi lokować towary przychodzące do magazynu według określonych sposobów rozmieszczenia. System WMS automatycznie podpowiada użytkownikowi, w jakim miejscu znajduje się towar, który ma zostać wydany, zgodnie z przyjętym systemem przepływu towarów lub na jaką lokację ma złożyć palety, które zawierają na przykład: surowiec.

Każdy magazyn oraz każda lokalizacja może sprawdzić stan swojego magazynu oraz przeprowadzić rozpakowanie czy skompletowanie palety. Dla każdego magazynu i dla każdego rodzaju towaru można określić stan minimalny towaru. Informacja o przekroczeniu limitu znajdzie się w raporcie stanów minimalnych dla magazynu.

System WMS daje możliwość stworzenia listy pracowników firmy, zdefiniowanie dla każdego z nich identyfikatora oraz hasła dostępu wymaganego do zalogowania się do systemu. Umożliwia również stworzenie stanowisk określonego typu: administracyjne, magazynowe, produkcyjne, które pozwalają na korzystanie z terminala lub aplikacji na komputerze stacjonarnym jedynie osobom do tego uprawnionym.

Każdy pracownik ma utworzona swoja listę uprawnień pozwalającą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji systemu. Listę tę można w szybko i sprawnie zapisać jako szablon i wykorzystywać do przydzielania praw dostępu do określonych modułów innym pracownikom.

Uprawnienia przydziela się aplikacją pracującym na komputerze stacjonarnym, jak również dla aplikacji pracującej na terminalu. W drugim wariancie administrator terminala ma wyświetlane tylko te funkcje, do których uzyskał dostęp. Programy WMS sprawiają, że obsługa terminala po podaniu identyfikatora, hasła oraz stanowiska loguje się do systemu i ma możliwość realizować procesy związane jedynie z jej kompetencjami.

Raporty w systemie magazynowym WMS umieszczone są w całą gamę standardowych zestawień i raportów dotyczących zazwyczaj używanych opcji. Poza standardowymi zestawieniami istnieje możliwość stworzenia raportów zgodnie z potrzebami klienta przy użyciu narzędzia raportującego Crystal Reports. Ułatwia ono w prosty sposób wykonywanie zaawansowanych raportów graficznych.

W razie potrzeby Crystal Reports może przetwarzać dodatkowo dowolnie złożone zapytania SQL-owe, wywoływać procedury składowane lub otwierać na żądanie wybrane dokumenty MS Office lub strony www. Raporty wykonane w Crystal Reports są efektywne, czyli raz zdefiniowane mogą być odświeżane przez użytkowników dostarczając zawsze aktualnych informacji.

Zalety systemów WMS

Najważniejszą zaletą dla usługodawców logistycznych jest możliwość planowania wysyłek z magazynu w  sposób, który pozwala zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. Pozwala również skrócić czas magazynowania, a tym samym obniżyć koszty „zamrożenia” kapitału.

Systemy WMS są niezbędne przy koordynowaniu prac magazynowych. Dzięki wysoce wyspecjalizowanym systemom usprawniają wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla

Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla usługodawców logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach duże ilości zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”