Ochrona znaku towarowego w sieci

Ochrona znaku towarowego w sieciZnak towarowy jest to chroniony przez prawo, niepowtarzalny wyróżnik danego produktu, który używany jest, aby jednoznacznie zidentyfikować produkowane towary czy wykonywane usługi.

Znaki towarowe przyjmować mogą różną postać, ale najczęściej będzie to określone logo, symbol, nazwa, melodia, czy tez inny charakterystyczny motyw.

Ze względu na to, że znak towarowy ma wyróżniać, należy dbać o to, aby nie został powielony przez konkurencję - zaburzy to bowiem jednoznaczną identyfikację konkretnej, związanej z nim firmy. Ochrona znaku towarowego w sieci jest zatem zagadnieniem, które każdy internauta, a przede wszystkim przedstawiciel e-biznesu powinien poznać w ogólnym zarysie.


 

Co to jest ochrona znaku towarowego

Ochrona znaków towarowych dotyczy tych znaków, które wykorzystywane są przez daną firmę w obrocie gospodarczym i zostały zarejestrowane. Jeśli firma określony znak zarejestruje, przysługuje jej uprawnienie do wyłącznego jego używania. Prawa ochronne można posiadać także bez wykonania procesu rejestracji, ale tylko wówczas, gdy mowa jest o znaku renomowanym. Prawo ochronne na dany znak uniemożliwia jego zarejestrowanie przez inne przedsiębiorstwo dla takich samych towarów czy usług.
 

Dlaczego chronimy znaki towarowe

Przede wszystkim po to, aby zaznaczyć odrębność i niepowtarzalność swoich produktów. Pochodzenie i jakość produktów powinna być jasno sprecyzowana i dzięki temu wszelkie spory z tym związane są eliminowane. Zabezpieczenie znaku towarowego wiąże się z tym, że konkurencja nie może używać takiego samego, ani bardzo podobnego wyróżnika i czerpać z tego tytułu korzyści. Znaki towarowe są ponad to powiązane z funkcją reklamową i wywołują skojarzenia z konkretna firmą. Ułatwia to potencjalnym i obecnym klientom identyfikację towarów z określonym przedsiębiorstwem.
 

Kto może zdobyć prawo ochronne na określony znak

 1. Przedsiębiorca.

 2. Organizacja o osobowości prawnej, reprezentująca interesy przedsiębiorców. Pojawia się tu kwestia posiadania wspólnego znaku towarowego.

 3. Grupa przedsiębiorców, którzy razem decydują się na zgłoszenie znaku. Posiadają oni wówczas tak zwane wspólne prawo ochronne.

 4. Jednostki prowadzące działalność niegospodarczą.

 5. Podmioty organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.

Kiedy można zastrzec znak towarowy

Określony podmiot może zastrzec znak towarowy jeśli spełnione zostanę określone warunki, takie jak:

 • określony znak nie był wcześniej zgłoszony do rejestracji

 • określony znak nie był wcześniej zgłoszony do rejestracji jako znak renomowany

 • nie był wcześniej powszechnie używany dany znak towarowy, znany u większości odbiorców

 • nie wprowadza odbiorców w błąd

 • nie jest niezgodny z prawem ani z dobrymi obyczajami

 • nie narusza standardów moralnych

 • nie narusza praw majątkowych ani osobistych innych osób.

Należy przy tym dodać, że istnieją pewne uwarunkowania, które uniemożliwiają zgłoszenia danego znaku towarowego. Będą to takie aspekty jak próba zgłoszenia do rejestracji znaku posiadającego symbole czy nazwę Rzeczpospolitej Polskiej, nazwy polskich miejscowości czy też nazw i symboli innych państw. Nie można również zastrzec znaków, które zamierzają posługiwać się symbolami o charakterze politycznym czy religijnym. Nie można ponad to zastrzec jako znaku towarowego nazwy powszechnie używanej w codziennym życiu.
 

Główne zasady ochrony znaków towarowych

 1. Zasada specjalizacji - zgodnie z tą zasadą ochrona danego znaku jest dana jedynie tym produktom czy usługom, dla których został znak zarejestrowany. Nie przysługuje natomiast towarom podobnym do zgłoszonych do rejestracji.

 2. Zasada terytorialności - mówi, że ochrona znaku towarowego dotyczy konkretnego kraju. Jeśli chcemy, aby dotyczyła ona szerszego obszaru terytorialnego, musimy ubiegać się o rejestrację za granicą, w innych państwach.

 3. Zasada faktycznego używania znaku - osoba czy podmiot posiadający uprawnienia do stosowania znaku powinien rzeczywiście go używać (w przeciwnym razie można nawet utracić do niego prawo).

 4. Zasada czasowej ochrony znaku - mówi, że prawa ochronne na znak towarowy przysługują na określony czas (10 lat). Po tym okresie należy starać się o przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat.

 5. Zasada zbywalności prawa ochronnego - prawo do znaku jest zbywalne, można je przenieść na inną jednostkę.

Istnieją trzy podstawowe poziomy rejestracji znaków towarowych:
 • poziom międzynarodowy (rejestracja odbywa się przez WIPO)

 • poziom wspólnotowy (rejestracja odbywa się przez OHIM)

 • poziom krajowy (rejestracja odbywa się przez Urząd Patentowy RP).
   

Domena internetowa, a znak towarowy

Domena internetowa nie jest jedynie aspektem utożsamiającym określoną witrynę internetową, ale funkcjonuje również jako znak towarowy i pozwala identyfikować określone produkty, usługi oraz instytucje. Domena pozwala zatem również odróżniać towary jednej firmy, od towarów innej - co na obecnym, konkurencyjnym rynku ma niemałe znaczenie.

Możliwe jest zatem wystąpienie do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o przyznanie prawna ochronnego na domenę. Aby jednak domena stała się znakiem towarowym, konieczne jest zbadanie, czy posiada konieczne ku temu przesłanki - czy odróżnia się na tle innych domen oraz czy może pełnić funkcje znaku towarowego.
 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Cytuj ela 2016-07-22
Ochrona znaku towarowego to jest bardzo ważna kwestia. Szkoda, że tak mało sie o tym mówi. Niektórzy przedsiębiorcy w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy i są kompletnymi ignorantami. Szkoda, bo wystarczy poczytać. Tu http://tworzenienazw.pl/jak-stworzyc-dobre-logo-dla-startupu/ czy w paru innych miejscach. Naprawdę warto.
Cytuj anka 2017-06-28
Dodałabym do tego artykułu jeszcze coś o postępowaniu sprzeciwowym, bo na tym opiera się proces rejestracji znaku towarowego. Można o tym znaleźć na wielu portalach, ja trafiłam na ten https://6krokow.pl/dlaczego-warto-zastrzec-znak-towarowy/ i wydaje się być dokładny i rzetelny. Szczególnie, że dane są jak najbardziej aktualne.

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”