Systemy ERP - oprogramowanie do zarządzania firmą

Systemy ERP - historia, korzyściCo to są systemy ERP

Systemy ERP - Enterprise Resource Planning czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa to zespół systemów informatycznych składających się z współpracujących ze sobą modułów. Dzięki szybkiej wymianie informacji dotyczących wspólnych procesów system ERP zapewnia optymalizację procedur zarządczych i finansowych w obrębie przedsiębiorstwa, jak również pomiędzy kontrahentami. Ogólnie rzecz biorąc jest to oprogramowanie służące do zarządzania firmą.

Systemy ERP mają na celu ułatwienie zarządzania działaniami podejmowanymi w przedsiębiorstwie poprzez kumulowanie i umożliwianie wykonywania operacji na zgromadzonych danych. Pomoc w zarządzaniu za pomocą systemów ERP może obejmować kilka lub wszystkie jego szczeble. Wspomaga optymalizację eksploatacji zasobów oraz zachodzących procesów firmy.

Systemy ERP to również rozszerzona aktualizacja  systemów MPR II. Fundamentalnym elementem tych systemów jest baza danych, która zwykle jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły swym zasięgiem obejmują konkretne obszary, jak; - zarządzanie zasobami ludzkimi - finanse - księgowość- kontakty z klientami - sprzedaż - zaopatrzenie - planowanie produkcji - śledzenie realizowanych dostaw - zarządzanie zapasami - magazynowanie. Systemy ERP mogą w sobie zawierać również inne moduły, na przykład moduł:  zarządzanie projektami, controlling czy zarządzania transportem.

Systemy ERP to bardzo elastyczne oprogramowanie do zarządzania firmą. Istnieje możliwość dopasowania ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. A dzieje się tak dlatego, że poszczególne moduły mogę być wzajemnie niezależne. To oznacza, że mogą funkcjonować bez obecności innych modułów.

Jedna z cech charakterystycznych systemów ERP jest zdolność do ustalenia uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Kolejną zaleta tych systemów jest bardzo ważna funkcja umożliwiająca użytkownikom wykonanie procesu planowania "z dołu do góry" (z angielskiego: bottom-up replannig). Co oznacza, że pracownicy mogą wprowadzać zmiany typu, nanoszenie poprawek czy rozpatrywanie alternatywnych pomysłów w rozwiązania zaproponowane przez system jak na przykład zmiana systemu motywacyjnego pracowników.  

Systemy ERP mogą być używane zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, o różnych typach produkcji, jak i w przedsiębiorstwach usługowych czy dystrybucyjnych. Na przykład, systemy ERP zaprogramowane dla produkcji zleceniowej obsługują wytwarzanie na zamówienie jednostkowych wyrobów, jak; części do samochodów czy krzesła. Natomiast te same systemy dla produkcji procesowej obsługują procesy łączenia, rozdzielania, formowania lub przeprowadzania reakcji chemicznych, na przykład w rafineriach czy przy produkcji farb. Dla przedsiębiorstw konstruujących na zamówienie i realizujących złożone projekty systemy ERP obsługiwać będą procesy konstrukcyjne, technologiczne, budżetowanie i kosztorysowanie oraz zarządzanie projektami. Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza dla przedsiębiorstw budowlanych.  

Pomysł na systemy ERP

Pierwsze pomysły na oprogramowanie do zarządzania firmą powstały już w latach 50-tych XX w. Pierwszym prototypem systemów ERP były systemy o nazwie Inventory Control (w skrócie IC). Ich jedynym zadaniem było zarządzanie stanem magazynowym czyli zapasami. Lata 60-te, a dokładniej ich początki przyniósł rewolucyjny przełom w tworzeniu systemów służących wspomaganiu zarządzania, czego owocem było wprowadzenie systemów Material Requirements Planning  (MRP). Pomijając fakt, że owe systemy połączyły kilka powiązanych ze sobą funkcji przedsiębiorstwa, nadal pokrywały tylko niewielki obszar działalności całego przedsiębiorstwa.

Ówczesne systemy MRP charakteryzowały się przede wszystkim odizolowaniem od innych. Wynikało z faktu, że określone stanowiska dzięki używanej aplikacji mogły zajmować się wyłącznie jedną dziedziną, taką jak np. księgowość, kadry czy zarządzanie zapasami. Natomiast kumulowane w trakcie pracy dane nie były dostępne na pozostałych stanowiskach. Rozszerzenie funkcjonalności podstawowego systemu MRP  doprowadziły do powstania systemu MRP z zamkniętą pętlą (closed loop MRP). Nowa wersja systemu MRP bazowała na modelu produkcji, który uwzględniał wpływ informacji zwrotnych, określających stan procesu produkcyjnego w różnych fazach jego zaawansowania, na różne parametry opisujące całość produkcji.

Kolejne udoskonalenia MRP closed-loop pobudziły do życia Manufacturing Resource Planning (MRP II). Ten system rozbudowano o elementy związane z procesami sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. System MRP II obsługuje wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem: od przygotowania produkcji, poprzez je planowanie i kontrolę, aż po sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr.

Kolejnym etapem rozwoju systemów MRP II były lata 90-te. Wprowadzono kolejne zmiany, których efektem był nowoczesny system ERP, reprezentujący zupełnie nowy standard. Nowy model zarządzania umożliwiał szybkie planowanie i korekcję działalności gospodarczej przedsiębiorstw. System ERP został wzbogacony o księgowość, finanse i rachunkowość zarządczą.

W raz z nadejściem nowego XXI wieku, nadeszły zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które wychodziło poza obszar formalny organizacji. Wymusiło to również zmiany w systemach ERP. Nadążając za nowymi potrzebami przedsiębiorstw systemy ERP ewoluowało na ERP II. Nowa wersja została wyposażona dodatkowo o inteligentne wspomaganie obsługi klienta oraz wspomaganie związków pomiędzy partnerami biznesowymi w tym łańcuchu.

Korzyści z systemów ERP

Korzyści dla firm z użytkowania systemów ERP jest wiele. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć sprawne przesyłanie danych, a tym samym efektywniejsze zarządzanie firmą.

Pozostałymi zaletami systemów ERP są:

 • efektywne  zarządzanie sprzedażą i planowaniem produkcji
 • optymalizacja wykorzystywania zasobów i wyposażenia posiadanego przez przedsiębiorstwo
 • automatyzacja wprowadzania danych
 • szybki dostęp do  danych firmy
 • synchronizacja działań wewnątrz poszczególnych działów firmy
 • zautomatyzowanie procesów  logistycznych w przedsiębiorstwie
 • dynamiczna kontrola nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie
 • nadzór i monitorowanie stanu zapasów w firmie
 • niezwykle szybka wymiana danych zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy zewnętrznymi jej komponentami
 • możliwość planowania i zarządzania na wielu płaszczyznach (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi czy rzeczowymi)
 • planowanie czy wyselekcjonowanie danych w zakresie określonego działu czy pewnych zasobów
 • jedna wspólna baza danych - ułatwienie wprowadzania, gromadzenia, a także przechowywania danych.

Niestety systemy ERP posiadają również wady. Podczas wdrażania sytemu mogą pojawić się przeszkody. Przede wszystkim dostosowanie systemu ERP do dotychczasowego oprogramowania może być ograniczone. Należy też  wziąć pod uwagę, ze po wdrożeniu tych systemów nastąpi całkowita zmiana podejścia do procesów biznesowych.

ERP w chmurze

Systemy ERP obecnie maja bardzo szerokie zastosowanie w biznesie. Jednak możemy być pewni, że wciąż będą ulegać modyfikacjom i zmianom, aby coraz lepiej służyć przedsiębiorstwom. Następcy obecnych systemów ERP na pewno będą w coraz większym stopniu skupiać się na użytkowniku i jego codziennych czynnościach w przedsiębiorstwie. Takie podejście jeszcze bardziej usprawni pracę użytkowników na wszystkich szczeblach hierarchii przedsiębiorstwa i poprawi efektywność pracy.

Czego możemy się spodziewać po następcach obecnych systemów ERP. Możemy być pewni, że będą to jeszcze prostsze i intuicyjne aplikacje z wieloma mechanizmami ostrzegania i informowania oraz organizowaniem pracy. Przyszłe systemy ERP uzupełnione zostaną o rozbudowane algorytmy kontroli sytuacji biznesowej poszczególnych obszarów firmy.

Oprogramowanie będzie automatycznie informowało o nieprawidłowościach w przebiegu procesów biznesowych, a wraz z informacją uruchamiana będzie procedura reakcji na zaistniałą sytuację. System rozpocznie wykonanie odpowiednich działań, co ułatwi szybkie reagowanie na powstające przeszkody.

Coraz częściej pojawia się potrzeba korzystania z systemów ERP jako usługi w tzw. chmurze. Takie wykorzystywanie tych systemów charakteryzuje się bardzo niską barierą wejścia oraz dostępu do bogatego funkcjonalnie i technologicznie rozwiązania. Jednocześnie mamy do niego dostępem z dowolnego miejsca, a także bogate możliwości integracji wykraczającej poza jedno przedsiębiorstwo.

E-commerce ERP

Wraz z rosnącą sprzedażą w internecie i rozwojem systemów sklepów internetowych, coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy ERP dla e-commerce. System te są z reguły aplikacjami webowymi działającymi w przeglądarkach internetowych podobnie jak oprogramowanie sklepów, natomiast oprócz samego zarządzania sprzedażą w sklepie oferują dodatkowe możliwości znane z systemów ERP - zarządzanie magazynem, sprzedażą w innych kanałach - call center, dział handlowy, sprzedaż mobilna, zarządzanie finansami i rozrachunkami, logistyką, CRM oraz inne moduły, dedykowane dla konkretnych branż.

 

Komentarze

Cytuj Arktos 2017-08-09
System ERP to fajna rzecz, na pewno pomaga przedsiębiorcy ogarnąć cały ten chaos. Kłopot pojawia się wtedy, gdy wyrastają przed nami nowe wyzwania - ostatnio na przykład konieczność wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli korzystacie z oprogramowania SAP, to tutaj https://noy.pl/jednolity-plik-kontrolny-a-sap-jak-wdrozyc-co-warto-wiedziec/ znajdziecie pewne wskazówki. Myślę, że jeśli ktoś korzysta z innych programów, też znajdzie w internecie parę porad, trzeba tylko dobrze poszukać.
Cytuj mich 2017-08-23
Systemy ERP są niezwykle przydatne. Nawet nie wyobrażam sobie pracy bez porządnego systemu ERP.
Cytuj marta66 2018-10-09
Och, korzyści są zdecydowanie wymierne, jeśli dobrze dobierzemy taki system do potrzeb naszego przedsiębiorstwa. Ja zdecydowałam się na wdrożenie Microsoft Dynamics AX już kilka lat temu (dla nieświadomych, oto on: <a href="https://ax-dynamics.com/pl/dynamics-365/enterprise-edition">ax-dynamics.com/pl/dynamics-365/enterprise-edition</a>) i początkowo miałam mnóstwo obaw. W końcu inwestowałam lwią część naszego budżetu! Na szczęście wszystko skończyło się dobrze :)

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”