e-Biznes - geneza powstania elektronicznego biznesu

DefiniE-biznes - geneza powstaniacja e-biznesu

Słowo ebiznes pochodzi od angielskiego zwrotu electronic business i w przekładzie na język polski oznacza biznes elektroniczny.

Zostało po raz pierwszy użyte przez firmę IBM  w 1995 roku. Pod pojęciem e-biznesu kryje się metoda zarządzania biznesem stosująca rozwiązania teleinformatyczne, głównie aplikacje internetowe.

Dotyczy m.in. wymiany danych pomiędzy producentami, dystrybutorami i kontrahentami, wysyłkę dokumentacji, zdobywanie nowych klientów i przeprowadzanie telekonferencji.

Główne zadanie biznesu elektronicznego polega na dokonywaniu transakcji pomiędzy kontrahentami w trybie on-line, a przedmiotem kupna-sprzedaży jest przede wszystkim informacja. Na określenie e-biznesu stosuje się wymiennie słowo e-handel (e-commerce) oraz e-wymiana (e-trade).

Pojęcie biznesu elektronicznego nie da się ująć w jednej definicji, ponieważ podlega on nieustannym przekształceniom oraz pojawiają się nowe metody rozumienia konkretnych kwestii w jego zakresie.

W obrębie e-businessu wyróżnia się handel elektroniczny (e-commerce), elektroniczne przedsiębiorstwo (e-enterprise), elektroniczną gospodarkę (e-economy), elektroniczną społeczność (e-society) , elektroniczny rząd (e-goverement) oraz e-banking i e-learning. Inny rodzaj przeniesienia do rzeczywistości internetowej procesów biznesowych stanowi m-business, ukierunkowany na dostarczanie danych.
 

Początki ebiznesu

Przed powstaniem biznesu internetowego w dużych przedsiębiorstwach korzystano z metod biznesu elektronicznego o nazwie EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektronicznej wymiany danych. Zgodnie z najpełniejszą definicją e-biznesu to już w latach 60. XX w. po raz pierwszy użyto komputerów do celów komercyjnych.

W chwili gdy banki wdrożyły systemy ERMA (Electronic Recording Machine Accounting) i po zmechanizowaniu tego systemu, w Bank of America 9 pracowników było w stanie zastąpić 50 przy wykonywaniu tej samej pracy. 

Wykorzystywanie sprzętu komputerowego w biznesie bardzo szybko zostało przejęte przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły automatyczne zarządzanie płacami, generowanie raportów oraz opracowywanie harmonogramu wytwarzania.

Lata 70. i 80. przyniosły pierwsze formy komunikacji w biznesie między partnerami handlowymi. Wtedy powstały także pierwsze systemy do wymiany dokumentów (EDI), a pomysł ich stworzenia już w połowie lat 60.

W 1968 roku kilka firm kolejowych, stawiające na wysoki poziom wymiany informacji pomiędzy firmami, utworzyło Transportation Data Coordinating Committee. W tym samym czasie giganci rynkowi tj. General Motors, Suer Valu, Sears, K-Mart stworzyli dla kluczowych partnerów swoje własne oprogramowania elektroniczne.

Z kolei w latach 70. opracowano po raz pierwszy przemysłowe standardy wymiany dokumentacji: „air, motor, ocean, rail & some banking applications” oraz ANSI X12. Obecnie obowiązują standardy z roku 1985: EDIFACT, a także SWIFT dla branży finansowej.
 

Relacje między podmiotami

 • B2B (business-to-business) – zależność „przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo”, dokonywanie działań biznesowych pomiędzy firmami.

 • B2C (business-to-consumer albo business-to-client) – zależność „przedsiębiorstwo – klient”, realizowanie transakcji pomiędzy firma a klientem.

 • Intra-business (intranet) – rodzaj biznesu  elektronicznego wewnątrz firmy.

 • C2C (consumer-to-consument) – relacje „konsument-konsument”, rodzaj stosunków biznesowych między ostatnimi klientami towaru czy usługi.

 • B2P (business-to-public) – relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a makro otoczeniem.

 • G2B (goverenment-to-business) – dotyczy zależności między instytucjami publicznymi a biznesem.

 • A2B (application-to-business) – relacja wskazująca na sposób kierowania procesami biznesowymi, obejmuje najem oprogramowania lub usług za pośrednictwem Internetu.
   

Modele biznesowe

Podział za A. Grudzień, NetForum:
 • e-shop (elektroniczna strona i sklep internetowy) – najłatwiejszy ze wszystkich modeli biznesowych, przeznaczony jest do reklamowania firmy i jej oferty, niekiedy łączony ze sklepem internetowym

 • e-procurement (elektroniczne zaopatrzenie) – to nic innego jak przedstawianie oferty  oraz zamawianie produktów i usług środkami elektronicznymi, jednakże dostawa odbywa się metodami tradycyjnymi

 • e-mall (elektroniczne centrum handlowe) – rodzaj e-sklepu, który w mało skomplikowanej formie zbudowany jest z licznych sklepów elektronicznych, należących do niezależnych podmiotów, wspólna działalność może polegać na współpracy finansowej i zaopatrzeniowej

 • e – action (aukcja elektroniczna) – zasadniczo opiera się na metodach elektronicznej licytacji towarów i usług, ich forma przypomina z reguły aukcje tradycyjne, biorąc pod uwagę niezliczone możliwości sieci internetowej wyróżnia się liczne rodzaje e-auction, np. aukcja odwrócona

 • virtual community (wirtualna społeczność) – charakterem przypomina więcej zjawisko internetowe niż model biznesowy, część przedsiębiorstw korzysta z niego dla usprawnienia działalności, virtual community składa się z podmiotów połączonych wspólnym tematem bądź sektorem rynku, wymiana informacji między nimi jest możliwa dzięki usługom internetowym, tj. portale tematyczne, czy listy dyskusyjne

 • collaboration platform (platforma współpracy) – oferuje instrumenty oraz środowisko informatyczne mające zastosowanie w interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, platformą zarządza z reguły niezależna firma, udostępniając ją pozostałym przedsiębiorstwom

 • value-chain integrator (integrator i dostawca usług łańcucha wartości) – w przypadku pierwszym skupia się na połączeniu łańcucha wartości, a w drugim na dostawie szczególnego rodzaju usług z łańcucha wartości, np. elektroniczne płatności

 • information brokerage (pośrednictwo informacji) – są to przedsiębiorstwa oferujące wyszukiwanie i przesyłanie potrzebnych danych na zlecenia firm, np. generowanie profili konsumentów poprzez wyszukiwanie niezbędnych informacji w Internecie

 • trust service (usługi zaufania) – model biznesowych zbliżony do modelu pośrednictwa informacji, polega na dostarczaniu specyficznych danych, zapewnia bezpieczeństwo w działaniach biznesowych między podmiotami w Internecie, z reguły przybiera formę dostawy albo gwarancji certyfikatów autentyczności.

 
Podział za N. Kirov, A. Kuśmierz, R. Rzadca, PCKurier:
 • prosto do klienta – przedsiębiorstwo dostarcza towary i usługi bezpośrednio do klienta, nie korzystając ze standardowych metod dystrybucji

 • dostawca z pełnym zakresem usług – producent rozszerza własną ofertę o serwis tematyczny w którym przedstawia towary innych przedsiębiorstw, z tym że złożona oferta zamyka się w obrębie tej samej działalności, np. producent odzieży damskiej łączy swoją ofertę z firmą obuwniczą

 • dostawca treści – przedsiębiorstwo dostarcza treści dla dużych serwisów od których otrzymuje wynagrodzenie za towary i informacje, które z kolei wędrują do klientów serwisów

 • wspólna infrastruktura – firmy stawiając sobie za cel zmniejszenie kosztów tworzą wspólną platformę komunikacji z konsumentami

 • przedsiębiorstwo – podmiot gospodarczy złożony z licznych jednostek biznesowych oferujących indywidualne towary, generuje on wspólny kanał dla wszystkich towarów, a serwis wspiera śledzenie i przedstawianie oferty konsumentom

 • integrator sieci wartości – integrator funkcjonuje jedynie w wirtualnym łańcuchu wartości, jego walorem jest zasób informacji

 • pośrednik – zadaniem pośrednika jest udzielenie jednego punktu kontaktu dla kontrahentów, zajmuje się także zbieraniem danych.

Cele e-biznesu

Podstawowym celem e-biznesu jest przeniesienie tradycyjnej działalności biznesowej do rzeczywistości wirtualnej. Polega na zamianie formy dokumentacji z papierowej na elektroniczną, a także metod jej wysyłania i odbierania z tradycyjnej na elektroniczną, która zaczęła funkcjonować pod nazwą Electronic Data Interchange (EDI).

Zmiana obejmuje także kontakty z klientem. Rezygnuje się z komunikacji twarzą w twarz na rzecz elektronicznej, która jest szybsza i wygodniejsza dla obu stron. W tym rodzaju biznesu obok produktów i usług tradycyjnych pojawiają się także usługi elektroniczne i teleinformatyczne. E-biznes korzysta z narzędzi elektronicznych, informatycznych, w tym internetowych, dlatego utożsamianie go wyłącznie z Internetem jest pewną nieścisłością.

Autor: Monika

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”