Nowe prawo w Unii Europejskiej dla handlu e-commerce

E-commerce - zmiana prawa w Unii EuropejskiejUnia Europejska zamierza wprowadzić nowe przepisy prawne dla handlujących w Internecie. Datę wejścia nowych przepisów wyznaczono na 13 czerwca 2012 roku.

Głównym celem jest przyspieszenie rozwoju e-commerce w państwach zjednoczonej Europy. Okazuje się, że nowa dyrektywa może przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści.

Z nowymi przepisami, których celem jest ujednolicenie funkcjonowanie sklepów internetowych dla państw członkowskich EU, będzie można się zapoznać stosunkowo późno, bo dopiero 13 grudnia 2013 roku! Tego dnia kończy się czas na wdrożenie nowego prawa dotyczącego e-commerce i handlu w Internecie. Interesujący jest fakt, iż w nowych przepisach znaleźć można jedynie minimalne wytyczne. Każde z państw może więc wprowadzić bardziej rygorystyczne zmiany prawne. Zmiany dotyczą konsumentów i właścicieli sklepów internetowych. Dla tych pierwszych są one korzystne.

Najsilniej odczuje się wydłużenie czasu rezygnacji z zakupu. Nowe przepisy wydłużają ten okres z 10 do 14 dni. Warto uzupełnić, iż według rozporządzenia 2011/83/UE czas nalicza się od momentu dostarczenia przesyłki, a nie jak wcześniej od zawarcia umowy.

Sprzedający muszą pamiętać, iż okres ten może wydłużyć się do roku jeżeli nie poinformują klienta o takiej ewentualności. Zapis ten odnosi się do każdej transakcji zawartej na odległość, nie tylko tej dokonywanej za pośrednictwem sieci internetowej. Sprzedający powinni wiedzieć, że w przypadku rezygnacji z zakupu przez klienta, zostają zmuszeni zwrócić mu koszt powiększony o cenę wysyłki, czyli wszystkie koszty poniesione przez konsumenta. Ustawodawca przewidział jednak ulgę dla sprzedających, poprzez wyznaczenie minimalnej stawki zwrotu za przesyłkę bez względu na jej wartość. Handlujący mają również możliwość poniesienia kosztów za odesłanie produktu przez klienta do sklepu, jeżeli taki przepis zamieszczą uprzednio w regulaminie. Nowe prawo przenosi odpowiedzialność na przedsiębiorców za wszelkie uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu.

Nowe przepisy obciążą znacząco właścicieli sklepów internetowych, co może zmusić ich do podniesienia cen produktów, by nie stracić na potencjalnych kosztach zwrotów. Większe koszty finansowe poniosą w efekcie sami konsumenci. Ta sytuacja może spowodować także zmniejszenie konkurencji na rynku handlu internetowego.

Według nowych przepisów konsument musi znać całość kosztów dotyczących transakcji przed jej urzeczywistnieniem. Jeżeli oszacowanie kosztów nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych to sprzedający jest zobligowany do zaprezentowania metody przeliczenia ceny i objaśnienia co się na nią składa. Prawo chroni konsumentów przed dodatkowymi opłatami, którymi mógłby obciążyć przedsiębiorca konsumenta po zawarciu umowy. Jeżeli sprzedający wymaga dodatkowych opłat po zrealizowaniu transakcji, musi sam je ponieść, nie może obciążać nimi klienta. Pozytywne aspekty nowych przepisów pozwolą wyklarować transakcje, uniknąć nieścisłości, przez co wzbudzić zaufanie konsumentów do zakupów przez Internet.

Zakup usług, czy towarów w formie cyfrowej będzie można zwrócić, nie podając przyczyny. Dyrektywa określa, że można odstąpić od zakupu pod warunkiem, że plik z serwera nie został jeszcze pobrany.  Pozytywnie dla klientów wpływa przymus informowania o kompatybilności aplikacji oraz utworów, a także funkcjonujących zabezpieczeniach. Dzięki temu, klient ma pewność, że otworzy zakupioną aplikację na swoim urządzeniu. Pozwoli to uniknąć  sytuacji, w której zwrot byłby niemożliwy. Nałoży się obowiązek na sprzedających do wprowadzenia drobnych zmian, jednakże nie są one zbyt skomplikowane.

Od 13 czerwca 2014 roku każdy właściciel sklepu internetowego będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej. Działania e-commerce zostaną podporządkowane nowym wytycznym. Nowe prawo może dotknąć w sposób niekorzystny dodatkowe usługi, np. infolinię.  Może przynieść straty ze względu na przymus naliczania kosztów według stawki operatory, nie wliczając kosztów własnych. Jednakże w zapisie nie ma informacji o sankcjach dla sprzedających za niewdrożenie nowych przepisów, ponieważ to zależy od każdego z państw Unii Europejskiej.


Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”