Nowe prawo w Unii Europejskiej dla handlu e-commerce

22 maja 2012 Monika
Unia Europejska zamierza wprowadzić nowe przepisy prawne w branży e-commerce. Datę wejścia nowych przepisów wyznaczono na 13 czerwca 2012 roku.

Nowe prawo w Unii Europejskiej dla handlu e-commerce

Nowe prawo w Unii Europejskiej dla handlu e-commerce

E-commerce - zmiana prawa w Unii Europejskiej

Unia Europejska zamierza wprowadzić nowe przepisy prawne dla handlujących w Internecie. Datę wejścia nowych przepisów wyznaczono na 13 czerwca 2012 roku.

Głównym celem jest przyspieszenie rozwoju e-commerce w państwach zjednoczonej Europy. Okazuje się, że nowa dyrektywa może przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści.

Z nowymi przepisami, których celem jest ujednolicenie funkcjonowanie sklepów internetowych dla państw członkowskich EU, będzie można się zapoznać stosunkowo późno, bo dopiero 13 grudnia 2013 roku! Tego dnia kończy się czas na wdrożenie nowego prawa dotyczącego e-commerce i handlu w Internecie. Interesujący jest fakt, iż w nowych przepisach znaleźć można jedynie minimalne wytyczne. Każde z państw może więc wprowadzić bardziej rygorystyczne zmiany prawne. Zmiany dotyczą konsumentów i właścicieli sklepów internetowych. Dla tych pierwszych są one korzystne.

Najsilniej odczuje się wydłużenie czasu rezygnacji z zakupu. Nowe przepisy wydłużają ten okres z 10 do 14 dni. Warto uzupełnić, iż według rozporządzenia 2011/83/UE czas nalicza się od momentu dostarczenia przesyłki, a nie jak wcześniej od zawarcia umowy.

Sprzedający muszą pamiętać, iż okres ten może wydłużyć się do roku jeżeli nie poinformują klienta o takiej ewentualności. Zapis ten odnosi się do każdej transakcji zawartej na odległość, nie tylko tej dokonywanej za pośrednictwem sieci internetowej. Sprzedający powinni wiedzieć, że w przypadku rezygnacji z zakupu przez klienta, zostają zmuszeni zwrócić mu koszt powiększony o cenę wysyłki, czyli wszystkie koszty poniesione przez konsumenta. Ustawodawca przewidział jednak ulgę dla sprzedających, poprzez wyznaczenie minimalnej stawki zwrotu za przesyłkę bez względu na jej wartość. Handlujący mają również możliwość poniesienia kosztów za odesłanie produktu przez klienta do sklepu, jeżeli taki przepis zamieszczą uprzednio w regulaminie. Nowe prawo przenosi odpowiedzialność na przedsiębiorców za wszelkie uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu.

Nowe przepisy obciążą znacząco właścicieli sklepów internetowych, co może zmusić ich do podniesienia cen produktów, by nie stracić na potencjalnych kosztach zwrotów. Większe koszty finansowe poniosą w efekcie sami konsumenci. Ta sytuacja może spowodować także zmniejszenie konkurencji na rynku handlu internetowego.

Według nowych przepisów konsument musi znać całość kosztów dotyczących transakcji przed jej urzeczywistnieniem. Jeżeli oszacowanie kosztów nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych to sprzedający jest zobligowany do zaprezentowania metody przeliczenia ceny i objaśnienia co się na nią składa. Prawo chroni konsumentów przed dodatkowymi opłatami, którymi mógłby obciążyć przedsiębiorca konsumenta po zawarciu umowy. Jeżeli sprzedający wymaga dodatkowych opłat po zrealizowaniu transakcji, musi sam je ponieść, nie może obciążać nimi klienta. Pozytywne aspekty nowych przepisów pozwolą wyklarować transakcje, uniknąć nieścisłości, przez co wzbudzić zaufanie konsumentów do zakupów przez Internet.

Zakup usług, czy towarów w formie cyfrowej będzie można zwrócić, nie podając przyczyny. Dyrektywa określa, że można odstąpić od zakupu pod warunkiem, że plik z serwera nie został jeszcze pobrany.  Pozytywnie dla klientów wpływa przymus informowania o kompatybilności aplikacji oraz utworów, a także funkcjonujących zabezpieczeniach. Dzięki temu, klient ma pewność, że otworzy zakupioną aplikację na swoim urządzeniu. Pozwoli to uniknąć  sytuacji, w której zwrot byłby niemożliwy. Nałoży się obowiązek na sprzedających do wprowadzenia drobnych zmian, jednakże nie są one zbyt skomplikowane.

Od 13 czerwca 2014 roku każdy właściciel sklepu internetowego będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej. Działania e-commerce zostaną podporządkowane nowym wytycznym. Nowe prawo może dotknąć w sposób niekorzystny dodatkowe usługi, np. infolinię.  Może przynieść straty ze względu na przymus naliczania kosztów według stawki operatory, nie wliczając kosztów własnych. Jednakże w zapisie nie ma informacji o sankcjach dla sprzedających za niewdrożenie nowych przepisów, ponieważ to zależy od każdego z państw Unii Europejskiej.

Masz pytania?

tworzenie sklepów

optymalizacja konwersji

wsparcie marketingu

Używamy Cookies