Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowymDla właścicieli firm działających w branży e-commerce, zwłaszcza tych prowadzących sklepy internetowe prawo klientów do odstąpienia od umowy nie jest korzystne.

Przepisy zobowiązują właściciela sklepu do powiadomienia klienta o możliwości rezygnacji z zakupu. Jednakże może się zdarzać, że świadomie bądź nieświadomie prawa konsumenta zostaną ograniczone.

Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze kwestie związane z prawem odstąpienia od umowy.


 

Podstawowe informacje

Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia od niej w przeciągu 10 dni od otrzymania produktu (dotyczy sprzedaży towarów) lub od dnia zawarcia umowy (dotyczy świadczonych usług). Odstąpienie od umowy musi zostać przedłożone na piśmie i dostarczone do sklepu internetowego do 10 dni. Zapis prawny znajduje się w ustawie o ochronie praw konsumenta w art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1, z tym, że nie stosuje się go do umów wyliczonych w art. 16 o ochronie praw konsumentów.
 

Zastrzeżenie unieważniające prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ustawie o ochronie praw konsumentów znaleźć można zapis dopuszczający  ewentualne wyłączenie spod praw konsumenta pod warunkiem braku różnej umowy między stronami w tym zakresie.

Art. 10 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumenta opisuje sytuacje w jakich nie przysługuje klientowi takie prawo. Należy wiedzieć, iż wszelkie wykroczenia po za prawo do odstąpienia od umowy zawarte w ustawie są niezgodne z przepisami i karane.
 

Sytuacje w których klient nie może odstąpić od umowy

 • Kupujący nie może rościć sobie prawa do: odszkodowania w żadnej formie, całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia, albo jego anulowania za opóźnienia w dostawie.

 • Kupujący nie może zwrócić kosmetyków.
   

Działania niezgodne z prawem

Niezgodne z prawem jest ograniczanie praw konsumenta za sprawą dodatkowych zobowiązań, które mają na celu utrudnić, uniemożliwić bądź zniechęcić klienta do odstąpienia od umowy. Nieetyczne działania dotyczą między innymi zmuszenia konsumenta do wysłania zwracanego produktu za pośrednictwem konkretnego przedsiębiorstwa pocztowego bądź zobowiązania do uzupełnienia formularza zwrotu.

Właściciel sklepu nie może zmuszać klienta do uiszczenia opłaty za działania obejmujące obsługę zwrotów. Zapis prawny dotyczący płatności można znaleźć w art. 7 ust. 2 o ochronie niektórych praw konsumentów.

 • Zgodnie z tym zapisem sprzedający jest zobowiązany wobec kupującego do zwrotu zaliczki w nominalnej wysokości, tzn. bez oprocentowania w przeciągu 14 dni od sprzedaży samochodu, stanowiącego przedmiot zamówienia innemu klientowi.  

 • Przepis mówi także, że sprzedający może bezzwrotnie zatrzymać zaliczkę w przypadku odstąpienia od umowy lub nie wywiązania się z niej przez kupującego.

 • Jeżeli kupujący nie dokona wpłaty za samochód w trybie ustalonym w artykule 2.2 będzie to  dla niego równoznaczne z odstąpieniem od umowy i utratą wpłaconej zaliczki.

 • Zaliczka nie zostanie zwrócona gdy nabywca odstąpi od warunków umowy.
   

Powiadamiając klienta o prawie do odstąpienia od umowy należy wpierw dokładnie zaznajomić się z obecnym stanem prawnym.  Należy zwrócić uwagę na okres przysługujący klientowi do odstąpienia od umowy i sposób jego naliczania, czy od dnia zawarcia umowy, czy też od daty otrzymania towaru przez konsumenta.

Ważną informacją dla klienta będą także dodatkowe obowiązki wynikające z odstąpienia od umowy, nie musi on korzystać z formularza zaproponowanego przez sprzedawcę, ponieważ sam może stworzyć stosowne pismo.  Jednakże sklepy internetowe stosują formularze by przyspieszyć i ułatwić proces zwrotu, będzie to zgodne z prawem, gdy sprzedawca zasugeruje to rozwiązanie, a nie zgodne jeżeli zmusi klienta do wypełnienia formularzu. Sprzedający nie może odmówić zwrotu towaru, jeżeli klient nie przestrzega procedury stosowanej w danym e-sklepie.  Żaden zapis w regulaminie nie może utrudniać reklamacji i zwrotu.
 

Przepisy prawne mówiące o zwrotach zawierają

 • Produkt zwracany nie może mieć śladów użytkowania, być uszkodzonym, dotyczy to także opakowania.

 • Odesłany produkt musi być nieużywany, niezniszczony, oryginalnie zapakowany, z metkami, pisemnym oświadczeniem zwrotu oraz dowodem zakupu.

 • Sprzedawca nie musi przyjmować przesyłki nieoznaczonej numerem zwrotu.
   

Sklepy mogą zastrzec w swoim regulaminie sprzedaży, że odesłany towar ma być oryginalnie zapakowany.  Taka klauzula ogranicza prawa klientów, była już wiele razy wpisywana do rejestru niedozwolonych klauzul UOKIKu.

Zgodnie z prawem (art. 10 ust. 3 pkt 2) klient nie może zwrócić towaru bez oryginalnego opakowania w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach.
 

Dokonanie zwrotu zgodnie z art. 7 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów

Po odstąpieniu od umowy transakcje uznaje się za niezawartą, a konsumenta nie obciążają żadne sankcje. Jednakże do 14 dni obie strony są zobligowane do zwrotu świadczeń, czyli konsument odsyła towar, a sprzedawca pieniądze. Zaleca się aby zwrot świadczeń odbywał się w stanie niezmienionym, a w drodze wyjątku zmienionym ale w ramach zwykłego zarządu.

Klientowi przysługuje zwrot wszelkich dokonanych przedpłat powiększony o odsetki naliczane od daty wpłacenia zaliczki, zgodnie z art. 7 ust. 3 o ochronie niektórych praw konsumentów.
 

Niepoprawny zapis

W treści ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów informacje o konsekwencjach odstąpienia od umowy są często oddane niepoprawnie. Zapis o 14 dniowym okresie zwrotu należy zinterpretować jako dotyczący obydwu stron transakcji. Terminu zwrotu nie można wydłużyć, przykładowo z 14 dni kalendarzowych na 14 dni roboczych. 

 

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”