Prawa i obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy przy zawieraniu umowy na odległość

Prawa i obowiązki konsumenta i przedsiębiorcyW zakresie zawierania umowy na odległość zarówno kupujący, jak i sprzedający mają określone uprawnienia i zobowiązania. 

Warto zatem dowiedzieć się co przysługuje nam w zakresie przeprowadzanej transakcji i jak zabezpieczyć swoje interesy podczas dokonywania zakupów on-line.

Prawa konsumenta 

W zakresie zapłaty za towar na odległość konsument nie może być zmuszony do przekazania należności przed otrzymaniem świadczenia. Jeśli zakaz ten zostanie złamany, można unieważnić umowę. 

Konsument sam powinien dokonać wyboru sposobu i terminu w którym chce uregulować należności. Umowa zawierana na odległość musi także dokładnie określać sposób składania reklamacji (reklamacje w sklepie internetowym), tak, aby nie narażać klienta na trudności z tym związane. 

Składanie reklamacji nie powinno nakładać na konsumenta znacznych kosztów i nie może go w tym aspekcie obciążać. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ściśle określonym terminie. Więcej o odstąpieniu od umowy można przeczytać w artykule.

Istnieją szczególne przypadki, kiedy odstąpienie od umowy nie jest możliwe (chyba, że sprzedający i kupujący umówili się inaczej). Będą to między innymi takie przypadki jak dostarczanie prasy czy też usługi dotyczące gier i zakładów wzajemnych.

Obowiązki przedsiębiorcy

W związku z tym, iż umowa zawierana na odległość wytwarza swoistą niepewność konsumentów w stosunku do kupowanych towarów czy usług,
sprzedający muszą zdawać sobie sprawę z ciążących na nich obowiązkach, takich jak:

 • przekazanie dokładnej informacji o danych firmy i warunkach przeprowadzanej transakcji (najpóźniej w momencie złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość)
   
 • wykonanie umowy zawartej na odległość zgodnie z zasadami prawa i informacjami podanymi w ofercie. Jeśli zdarzy się sytuacja, kiedy przedsiębiorca nie będzie w stanie jej wykonać może zaproponować konsumentowi wykonanie tak zwanego świadczenia zastępczego. Świadczenie zastępcze jest identyczne co do przeznaczenia i kosztu jak świadczenie pierwotne - jednak klient ma prawo nie go przyjąć i odstąpić od umowy. Jeśli sprzedawca nie może z ważnych powodów wykonać świadczenia musi o tym niezwłocznie konsumenta poinformować i zwrócić mu wszelkie koszty poniesione w związku z transakcją. 

O czym przedsiębiorca musi poinformować klienta

Przy zawieraniu umów na odległość przedsiębiorca musi poinformować klienta o:
 • nazwie, siedzibie firmy oraz organie, który dokonał rejestracji firmy przedsiębiorcy. Jeśli firma korzysta z usług przedstawiciela również musi podać jego niezbędne dane

 • właściwościach świadczenia i informacji czego konkretnie ono dotyczy

 • dokładnej cenie, finansach związanych z wszelkimi elementami świadczenia

 • ewentualnym ryzyku mającym związek z konkretną usługą finansową

 • warunkach uiszczenia zapłaty

 • czasie i sposobie świadczenia usługi

 • warunkach odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy

 • okresie na jaki zawierana jest umowa

 • warunkach składania reklamacji

 • sposobie pozasądowego rozwiązywania sporów, które wynikają z umowy.

Jakie są skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przede wszystkim będzie to uznanie umowy za niebyłą. Klient nie jest zobowiązany do jakichkolwiek powinności względem przedsiębiorcy po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie. W pewnych przypadkach odstąpienie od umowy może okazać się jednak niemożliwe. Będzie tak na przykład w zakresie umów związanych ze świadczeniami, za które wynagrodzenie jest zależne tylko od ruchu cen na rynku finansowym czy tez w przypadku usług dotyczących gier i zakładów wzajemnych.

Skutki składania ofert podczas aukcji internetowych

Złożona drogą elektroniczną oferta jest wiążąca dla sprzedającego, jeśli kupujący potwierdzi jej otrzymanie. Musi ona jednak spełniać wymagania co do warunków pozwalających na jej dopuszczenie do postępowania aukcyjnego. Przedsiębiorca przed zawarciem określonej umowy powinien także poinformować konsumenta o wszelkich czynnościach technicznych będących elementem zawarcia transakcji oraz metodach udostępniania i zabezpieczania przez sprzedającego treści zawieranej umowy kupującemu. 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien poinformować w jakich językach umowa może zostać zawarta oraz jakie metody zostaną wykorzystane, aby skorygować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych, które sprzedawca powinien przekazać kupującemu.

 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”