Historia e-learningu na świecie i w Polsce

Historia e-learninguObecnie nikogo nie dziwi stosowanie nowoczesnej formy nauczania jaką jest e-edukacja. Trzeba jednak mieć świadomość, że e-learning jest wielkim postępem w dziedzinie nauki, który stwarza nam mnóstwo możliwości.

Pierwsza wiadomość dotycząca zdalnego nauczania pojawiła się w 1728 roku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ogłoszenie nawiązujące do odbycia kursu korespondencyjnego. Zadaniem kursu było przesyłanie określonych materiałów szkoleniowych pocztą (pomiędzy osobami prowadzącymi a studentami). Pierwsze ogłoszenia w prasie, dotyczące nauki zdalnej wykorzystywały przede wszystkim listy.

Wiek XIX-sty przyniósł rozwój tej metody - większe zastosowanie niż dotychczas zdobyły kursy językowe, a także kursy stenografii na odległość. Jak takie kursy funkcjonowały? W bardzo prosty sposób - na przykład określony uczeń powielał metodą stenografii konkretny fragment Biblii, a następnie wysyłał przez pocztę do oceny.

Nauka nieustannie się jednak rozwijała i powstawały nowe techniki nauczania zdalnego - w XX-stym wieku zaczęło funkcjonować tak zwane "radio edukacyjne", wykorzystywane przede wszystkim w słabo zaludnionych częściach Australii, a następnie do nauczania ludności na wiejskich obszarach.

Rok 1945 to początek "telewizji edukacyjnej". Można było spotkać się ponad to już na początku XX wieku z możliwością uzyskania stopnia naukowego poprzez studiowanie korespondencyjne. Również przekaz satelitarny został wykorzystany do procesu nauczania.

Niewątpliwym przełomem w rozwoju zdalnego nauczania okazał się rozwój telekomunikacji cyfrowej, technik satelitarnych oraz multimedialnych. Stało się możliwe nauczanie z zastosowaniem Internetu, dające niemal nieograniczone (w porównaniu do wcześniejszych metod) możliwości komunikowania się.
 

Historia e-learningu w Polsce

W Polsce już w roku 1776 wprowadzone zostały kursy korespondencyjne (pierwszy zastosował je Uniwersytet Krakowski). Kolejną formą rozwoju zdalnej edukacji w Polsce było powstanie w 1886 roku tak zwanego "Uniwersytetu Latającego". Nie był on umiejscowiony w konkretnym akademickim ośrodku, stąd można go uznać za typ edukacji w formie zdalnej.

Na przełomie XIX i XX wieku natomiast powstały Powszechne Wykłady Uniwersyteckie, a także Towarzystwo Kursów Akademickich. Organizowały one kursy w formie zdalnej. W 1960 roku powstała edukacyjna telewizja "Programy szkolne", zaś lata 1966-1971 to czas tak zwanej Politechniki Telewizyjnej. Począwszy od lat 90-tych mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem Internetu oraz zainteresowaniem edukacją na odległość. Nie tylko coraz więcej uczelni wprowadza możliwość studiowania na tej zasadzie, ale również osoby organizujące różnego rodzaju szkolenia i kursy doceniają jej pozytywne strony.
 

Pedagokika e-edukacji

 1. Kognitywizm - koncentruje się zarówno na etapie kognitywnym w przyswajaniu wiedzy, jak i na funkcjonowaniu mózgu.

 2. Emocjonalizm - dotyczy przede wszystkim emocjonalnych aspektów nauki (np. związanych z motywacją).

 3. Behawioryzm - koncentruje sie na umiejętnościach oraz behawioralnych efektach uczenia się.

 4. Kontekstualizm - bazuje w największym stopniu na społecznych kwestiach, które mogą wpływać na proces uczenia się (będzie to na przykład praca pod presją).
   

Uniwersytety otwarte

W publikacji "Wybrane zagadnienia e-edukacji" pod redakcją Leszka Rudaka możemy znaleźć mnóstwo interesujących badań dotyczących zagadnień szeroko pojętej e-edukacji. W związku z tym, iż popularność tej formy nauczania dynamicznie wzrasta i systematycznie zyskuje nowych zwolenników, wielu naukowców podejmuje się badania i wyjaśniania zjawiska e-learningu.

Ogólnie wiadomo, że prawidłowo funkcjonujący system edukacji i rozwój metod z nią związanych jest podstawą postępu poszczególnych państw w obecnym świecie.
 

Wśród aspektów wpływających na system kształcenia nie bez znaczenia są:
 • procesy demograficzne zachodzące na świecie

 • postępująca globalizacja

 • coraz bardziej skomplikowane mechanizmy kierowania państwem

 • rosnące wymagania względem poziomu wiedzy poszczególnych osób i ich kwalifikacji - rozwój technologii informacyjnych, cyfryzacja pokazują jak wiele jeszcze jest do poznania i do odkrycia.
   

Zatem już w 60-tych latach XX wieku można było dostrzec braki w podstawowej budowie systemu nauczania (czyli na tradycyjnym szkolnictwie podstawowym, średnim, wyższym). Początkiem lat 70-tych pojawiła się myśl stworzenia tak zwanego uniwersytetu otwartego. Miał być w szczególności użyteczny dla osób, które pracują zawodowo i dysponują niewielką ilością czasu, a także dla osób, które nie mają możliwości uczyć się stacjonarnie z innych względów. W 1969 roku powstał pierwszy taki uniwersytet (The Open University) w Wielkiej Brytanii. Cechą uniwersytetu otwartego było przede wszystkim to, iż był on otwarty na różne osoby, różne metody kształcenia i pomysły, nie było dla niego barierą również pochodzenie czy miejsce zamieszkania osób chcących się tam uczyć. Bardzo szybko pomysł uniwersytetów otwartych, oferujący możliwość kształcenia na odległość zyskał zwolenników w innych krajach, szczególnie Europy Zachodniej. Uniwersytety otwarte do dnia dzisiejszego swoją działalnością przynoszą wiele korzyści i są istotnym uzupełnieniem modelu uniwersytetu tradycyjnego.
 

Uniwersytety wirtualne

Terminem "uniwersytet wirtualny" określa się taki uniwersytet, który nie ma stacjonarnych budynków i tradycyjnych sal wykładowych. Proponuje zatem swoim uczniom techniki nauczania na odległość i kursy zdalne. Znane są również przypadki, gdzie uniwersytety tradycyjne proponują studentom obok tradycyjnej oferty edukacyjnej możliwość częściowego lub całościowego studiowania w formie zdalnej.

Przykładem uniwersytetów wirtualnych są:
 • VHB - Virtuelle Hochschule Bayern.

 • UKHEP - Healthcare Education Partnership.

 • MENU - Model for a European Networked University.

 • WUN - The Worldwide Universities Network.
   

Uniwersytety wirtualne wciąż się rozwijają i definiują swoją specyfikę. W skali europejskiej pomocne są jako platforma wymiany określonych doświadczeń pomiędzy uczelniami. Dzięki możliwości zdalnego nauczania pokonana została bariera terytorialna nauczania - student nie musi się fizycznie przemieszczać, aby na przykład skorzystać z określonego kursu i pogłębić swoje wiadomości na dany temat.

 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

E-Learning - zalety i wady e-edukacji

E-learning w obecnym czasie stał się ważnym narzędziem. W czasie światowego kryzysu epidemii wirusa SARS CoV-2 pomaga rozwiązać problemy edukacyjne i zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa.

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”