Multimedia - czym są w Internecie, e-marketingu, e-learningu

Multimedia w InternecieRozpowszechnienie Internetu, rozwój maszyn multimedialnych oraz pojawienie się technologii mobilnych przesądziło o dokonaniu się rewolucji multimedialnej.

Współcześnie przekaz ten jest nie tylko uproszczony, ale wręcz konieczny do wykorzystania zarówno w e-marketingu, tworzeniu stron internetowych czy też w różnych formach komunikowania się w sieci.

Obecnie multimedia używane są w sposób naturalny i oczywisty, a większość osób nie wyobraża sobie rezygnacji z tej formy przekazu.

 

Co to są multimedia

Jak nazwa wskazuje, są to media, które łączą w sobie wiele form przekazu informacji - tekstu, grafiki, animacji, wideo, dźwięku i innych. Połączenie

wielu form przekazu sprawia, że przekaz ten staje się wysoce interaktywny i oddziałuje na wiele narządów zmysłów odbiorców.

Historia multimediów - najważniejsze wydarzenia:

 • odkrycie pierwszego przenośnego aparatu fotograficznego w 1660 roku (Robert Boyle i Robert Hooke)

 • odkrycie telegrafu elektrycznego w 1837 roku (przez Samuel F.B. Morse'a)

 • dokonanie udanej transmisji niezakłóconego dźwięku za pomocą urządzeń telefonicznych w 1876 roku (przez Alexandra Graham'a Bell'a)

 • wynalezienie fonografu służącego do odtwarzania oraz nagrywania dźwięku w 1877 roku (Thomas Alva Edison)

 • zastosowanie po raz pierwszy podkładu muzycznego w filmie w 1888 roku

 • powstanie pierwszego komercyjnego radia w 1920 roku (radio KDKA Pittsburgh, Pennsylvania)

 • udana transmisja sygnału telewizyjnego w 1927 roku

 • pierwsze udane użycie kamer wideo w 1931 roku

 • pierwsze wyprodukowane taśmy magnetyczne w 1932 roku

 • powstanie pierwszej kreskówki pełnometrażowej w 1937 roku

 • transmisja pierwszego sygnału w kolorze w telewizji w 1940 roku

 • konstrukcja pierwotnego rzutnika slajdów w 1940 roku

 • powstanie pierwszej gry komputerowej w 1961 roku

 • pojawienie się pierwszej kasety magnetofonowej w 1963 roku (Philips)

 • wyprodukowanie przez SONY pierwszego domowego urządzenia do nagrywania wideo w 1971 roku

 • powstanie pierwotnego nośnika-dyskietki w wersji komercyjnej w 1971 roku

 • powstanie pierwszego komercyjnego dysku optycznego w 1972 roku

 • powstanie pierwszej komercyjnej sieci telefonii komórkowej w 1979 roku (firma NTT w Japonii)

 • przedstawienie do użytku komercyjnego nośnika CD w roku 1982 roku

 • powstanie pierwszej animacji komputerowej w 1982 roku (za sprawą wytwórni Disney)

 • sprzedaż pierwszych telefonów komputerowych w 1983 roku

 • narodziny Internetu w 1983 roku

 • powstanie nośnika CD-ROM w 1985 roku

 • powstanie komputerów z grafiką trójwymiarową w 1988 roku

 • pojawienie się stron WWW (World Wide Web) w 1990 roku

 • zapoczątkowanie rozwoju HTML od 1991 roku

 • pojawienie się animacji w technologii Flash w 1999 roku

 • rozpowszechnienie i rozwój interaktywności Internetu, początki usług związanych z biznesem internetowym

 • do najnowszych urządzeń związanych z rozwojem multimediów zaliczymy również wynalazki firmy Apple, ekrany multimedialne itp.

 

Rola multimediów w Internecie

Multimedia znacznie ułatwiają korzystanie z technologii informacyjnych i uzupełniają je. Zyskały one uznanie w wielu dziedzinach funkcjonowania i są masowo wykorzystywane. Na porządku dziennym wykorzystuje się je obecnie w biznesie, edukacji, kwestiach związanych z rozrywką, medycyną czy badaniami naukowymi. Nie można pominąć doniosłej roli multimediów w działaniach marketingowych. Przekaz multimedialny jest szeroko stosowany przez specjalistów zajmujących się marketingiem zarówno na płaszczyźnie tradycyjnej, jak i wirtualnej. Obecnie możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju szkoleń (w tym również w formie e-learningu), które docierają do odbiorców przy wykorzystaniu zarówno obrazu, animacji, jak i dźwięku. Szeroko dostępne są różnego rodzaju gry multimedialne, tworzone są rozbudowane i zaawansowane technologicznie animacje i firmy.

Zastosowanie technik multimedialnych w dziedzinie kultury daje szerokie pole manewru poszczególnym artystom i osobom, które na co dzień zajmują się rozwojem sztuki. Coraz częściej wykorzystywane są różnego rodzaju systemy wideokonferencyjne, platformy umożliwiające zdalną współpracę czy naukę przez Internet - co wiąże się nie tylko z szerokim zastosowaniem i praktycznym wykorzystaniem multimediów, ale również oszczędnościami finansowymi.

Możliwe jest bowiem organizowanie szkoleń czy wideokonferencji bez konieczności skupiania ludzi w jednym miejscu. Każdy element przekazu dotrze do nich i będą mogli sami poszczególne kwestie przeanalizować. Multimedia pełnią zatem w e-biznesie funkcje edukacyjne, ułatwiają szeroko pojęte wizualizacje, prezentacje i przekaz informacji.

Multimedia w e-marketingu

W Internecie suchy przekaz słowny niewiele wnosi do umysłu odbiorcy. Reklama musi konsumenta przyciągnąć i zachęcić. W sieci mamy tak dużo różnego rodzaju treści, że wybieramy tylko to, co jest dla nas korzystnie. Nic zatem dziwnego, że multimedialne formy promocji w sieci częściej przyciągają uwagę i cieszą się większym zainteresowaniem. Powszechny dostęp do Internetu zwiększa możliwości reklamy poszczególnych firm i likwiduje ewentualne ograniczenia z promocją związane.

Reklama internetowa wykorzystująca multimedia cechuje się tym, iż potrafi oddziaływać na wszystkie zmysły i w krótkim czasie zaspokoić ciekawość z nią związaną. Reklama chociażby w formie drukowanej jest znacznie bardziej ograniczona i ciężko jej wywołać tak dużą ilość pozytywnych doznań, jak ma to miejsce w przekazie internetowym. Emocje i zmysły są bardzo czułe na doznania płynące zarówno z kontaktu z obrazem, dźwiękiem, animacją czy też inną formą przekazu multimedialnego. Z pewnością przy wykorzystaniu tych technologii i znajomości odpowiednich technik działania oraz podstawowych zasad psychologii łatwiej jest wpływać na zachowania konsumenta. Multimedialne narzędzia promocji wykorzystywane są najczęściej w sieci w odniesieniu do tworzenia witryn internetowych, bannerów, mailingów, a tworzenia reklamy w wyszukiwarkach.

Multimedia w e-learningu

Technologie multimedialne zdecydowanie zwiększają możliwości dotyczące edukacji, dzięki połączeniu zastosowania grafiki, animacji, przekazu głosowego, dźwięku. Przekaz można dostosować do indywidualnych upodobań i prezentować materiał w bardzo różnorodnej formie. Multimedia zdecydowanie ułatwiają zapoznanie się z nowo przyswajanym materiałem, a interaktywność przekazu pozwala na oddziaływanie na wiele zmysłów - a przez to łatwiejsze zapamiętywanie. Łatwo jest kontrolować samodzielnie swoje postępy w nauce i oceniać wykładowcom stopień opanowania wiedzy przez słuchaczy.

E-learning wspomagany technologiami multimedialnymi pozwala ograniczać wydatki związane z edukacją czy szkoleniami (nie musimy chociażby ponosić kosztów dojazdu do siedziby firmy przez pracowników, jeśli chcemy zorganizować im szkolenie). Również osoby, które nie mogłyby uczęszczać osobiście na szkolenie, kursy, czy kształcić się w sposób tradycyjny (chociażby ze względu na określony stopień i formę niepełnosprawności ruchowej) mogą korzystać z dobrodziejstw e-learningu.

Technologie programistyczne, które wspierają dokumenty multimedialne

 1. Język Java i Java Script

 2. CSS

 3. Technologia Flash i Action Script

 4. Technologia AJAX i jQuerry

 5. Język HTML oraz XHTML

 

Prezentacje multimedialne - na co zwrócić uwagę

Prezentacje multimedialne są nie tylko ciekawą formą przekazu, ale również umożliwiają oddziaływanie na wiele zmysłów. Dobrze skonstruowana prezentacja multimedialna perfekcyjnie łączy różne metody komunikacji i sposoby oddziaływania na odbiorcę - jest atrakcyjna, czytelna, wywołuje emocje i przekonuje do przekazu. Powstaje ona w momencie, gdy przekaz słowny uzupełniany jest o inne techniki - takie jak oddziaływanie obrazem, dźwiękiem, czy animacją.

Inaczej należy skonstruować prezentację, która będzie pełniła funkcję automatycznego pokazu, inaczej taką, która przeznaczona będzie do czytania przez adresata przekazu, a inaczej taką, która będzie omawiana przez wykładowcę czy szefa. Zawsze jednak należy mieć na uwadze, że prezentowane slajdy nie mogą być przeładowane tekstem ani pozbawione formatowania czcionki. Nie lubimy czytać (szczególnie w Internecie, który oferuje nam mnóstwo atrakcyjnych form przekazu) czcionki zlewającej się w jedna całość, bez akapitów, wyszczególnień, zaznaczeń ważnych kwestii. Prezentacje multimedialne powinny być również ułożone w logiczną całość i skonstruowane tak, aby ich forma nie przerosła treści, którą prezentują.

Jak wiadomo - kluczową rolę w odbiorze materiałów w prezentacji pełni zmysł wzroku. Należy zatem zwrócić uwagę na odpowiedni kontrast, tło, styl czcionki i używane kolory.
 

Jakie wrażenia wywołują kolory i jak mogą być wykorzystywane:
 • kolor czerwony - pobudza, jest stosowany z powodzeniem w prezentacjach dotyczących określonych ofert i treści o charakterze emocjonalnym

 • kolor żółty - kojarzy się z optymizmem i pozytywnym nastawieniem. Warto jednak wiedzieć, że może przyczyniać się do rozpraszania uwagi i niekoniecznie warto z niego korzystać w nadmiarze podczas tworzenia prezentacji typowo biznesowych

 • kolor czarny - kojarzy się z powagą i warto stosować go na przykład jako tło do prezentacji z oficjalnym, poważnym przekazem.
   

Nigdy jednak nie należy mieszać zbyt dużej ilości kolorów, gdyż może to rozpraszać i skupiać uwagę na tym, co niekoniecznie jest głównym celem prezentacji. Najkorzystniej odbierane przez oko są kolory pastelowe, nie będzie więc trafnym rozwiązaniem z pewnością stosowanie barw jaskrawych i mocno rażących. Aby urozmaicić przekaz multimedialny prezentacji warto zastosować takie elementy jak obrazy, wykresy, tabele czy schematy. Z pewnością również dźwięk ożywi prezentację i uzupełni ją - pod warunkiem, że zostanie trafnie dopasowany do konkretnej treści.

Błędy przy tworzeniu prezentacji multimedialnych

 1. Niejasna prezentacja bez wyraźnie sformułowanego celu przekazu

 2. Zbyt duża ilość tekstu lub odwrotnie - przerost formy nad treścią

 3. Zbyt mała lub zbyt duża czcionka, co wiąże się z nieczytelnością przekazu

 4. W trakcie wygłaszania prezentacji - mówienie jednym tchem, monotonnie i bez żadnych emocji; zbyt szybkie lub zbyt wolne wygłaszanie prezentacji; przesadna ruchliwość osoby wygłaszającej prezentację.
   

Podsumowanie

Pojawienie się przekazu multimedialnego znacznie poprawiło jakość i usprawniło metody wzajemnego komunikowania się ludzi. Na początku jednak przekaz ten wykorzystywany był przez wąskie grono odbiorców, ponieważ nie było nośników, które umożliwiłyby dotarcie do wielu osób. Wraz z powstaniem i rozwojem Internetu możliwe stało się wykorzystanie multimediów do przekazów masowych i na szeroką skalę. Obecnie z przekazem dotrzeć można do ludzi w dowolnym czasie oraz miejscu.
 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Cytuj KOLUMB 2020-03-26
Dzień dobry, Pani Agnieszko, Przygotowuję wykłady w formie elektronicznej i ... znalazłem Pani opracowanie dotyczące multimediów. Spodobała mi się "Historia multimediów". Czy mogę wykorzystać ten fragment w wykładzie ? Oczywiście ze wskazaniem na adres strony i imię autorki ? Krzysztof Waśko Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”