E-Learning - zalety i wady e-edukacji

E-learning - zalety i wady e-edukacjiE-learning to termin określający sposób nauczania wykorzystujący komputery oraz Internet. E-learning umożliwia kształcenie się, ukończenie różnego rodzaju kursów i szkoleń, bez przymusu wychodzenia z domu. Wystarczy, że posiadamy komputer z dostępem do Internetu - i możemy stać się członkami szkoły prowadzącej zajęcia na płaszczyźnie wirtualnej.

E-learning niesie ze sobą mnóstwo korzyści - osoba, która decyduje się na kurs sama decyduje o tempie przyswajania wiedzy i czasie podjęcia nauki. Jest to bardzo elastyczny i likwidujący bariery terytorialne model nauczania.


 

Czym jest e-edukacja - e-learning

Przede wszystkim e-learning posiada pewne charakterystyczne, wyróżniające cechy:

 • proces nauczania ma miejsce w sieci komputerowej

 • komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kształcenia jest dwukierunkowa

 • nauczanie opiera się na odpowiednio do tego przygotowanej metodyce

 • system edukacyjny wspierany jest platformą zdalnego nauczania

 • wykorzystuje się media elektroniczne.
   

E-nauczanie zawiera więc w sobie kilka podstawowych kryteriów:

 • odpowiednia metodyka

 • zastosowanie komputera i technologii internetowych

 • sieciowość.

Zalety zdalnego nauczania

E-learning posiada wiele zalet, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na zdalną edukację i podnoszenie kwalifikacji.

Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu - nie tracimy go na dojazdy do miejsc, w których odbywają się stacjonarne zajęcia edukacyjne. Również sam proces uczenia się możemy tak zaplanować i rozłożyć w czasie, aby współgrał z innymi obowiązkami i zajęciami dnia codziennego.

Nie da się ukryć, że zdalne nauczanie pozwala także zredukować wydatki finansowe na kształcenie - nie ponosimy kosztów dojazdu czy ewentualnego zakwaterowania w miejscu docelowym.

Mamy tutaj do czynienia z indywidualizacją procesu nauczania, a przez to większą skutecznością kształcenia. Uczenie się w systemie e-edukacji dostosowane jest do indywidualnego tempa poszczególnych osób. Uczestnik programu e-learningu uczy się sam siebie motywować i zachęcać do wytrwałej pracy oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W e-learningu wyróżnić możemy nawet specjalne szkolenia na żądanie - kiedy to dana osoba sama decyduje czego chce sie uczyć i przyswaja tylko tą wiedzę, która jest jej potrzebna.

E-learning wykorzystuje wiele różnorodnych form prezentacji i przez to wykorzystywane metody potrafią na wiele sposobów zaciekawić słuchacza.
 

Korzyści e-elearningu

 • Łatwy dostęp do różnych źródeł wiedzy ( na przykład dzięki możliwościom udostępnianym przez platformę zdalnego nauczania).

 • Możliwość prowadzenia szkolenia dla bardzo dużej grupy słuchaczy (w stacjonarnych warunkach sale wykładowe zazwyczaj mają pewne ograniczenia co do ilości uczestników szkoleń).

 • Łatwy nadzór postępów nauczania i sprawdzanie zdobytej wiedzy.

 • Jednolity przekaz dla wszystkich słuchaczy określonego kursu czy szkolenia.

 Korzyści z zastosowania e-learningu w firmie

 • Możliwość objęcia szkoleniem wszystkich pracowników bez konieczności zebrania ich fizycznie w tym samym miejscu i czasie.

 • Jednolity przekaz.

 • Łatwe kontrolowanie postępów przyswajania wiedzy przez osoby objęte szkoleniem.

 • Znaczna redukcja kosztów (eliminuje się opłaty związane z dojazdem pracowników do miejsca szkolenia, zapewnienia im ewentualnego wyżywienia czy noclegu).

 • Oszczędność czasu - szkolenie może się odbyć w godzinach pracy zatrudnionych osób, a nierzadko nawet w trakcie wykonywania ich obowiązków.

 • Usprawnienie prowadzenia szkoleń - wiele testów, sporządzane raporty są często tworzone automatycznie, przez co osoby zajmujące szkoleniami mogą skupić się na innych obowiązkach.
   

Wady e-learningu

Byłoby złudne twierdzenie, iż e-learning nie ma wad. Oczywiście ma i to calkiem sporo - nie górują one jednak nad jego zaletami. Dodatkowo wady i zalety tej metody nauczania rozważać należy zawsze w określonym przypadku, nie oderwanym od konkretnych osób i konkretnych potrzeb. Do kwestii, które w przeważającej liczbie przypadków uznać można za wady zaliczymy zatem:

 • ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Kontakty bezpośrednie sa bardzo ważne i żadna pośrednia ich forma nie zastąpi osobistego kontaktu. Edukacja tylko i wyłącznie w formie zdalnej może dla niektórych studentów wiązać się z poczuciem swoistego osamotnienia.

 • wydatki związane z wdrożeniem systemu zdalnego nauczania są znaczne - wiążą się z koniecznością dokonania zakupu określonego sprzętu, oprogramowania, szkoleniem osób mających prowadzić szkolenia. Również koszt opracowania konkretnego kursu jest większy niż w tradycyjnej metodzie - gdyż oprócz podstawowych treści dobrze jest również przygotować właściwą grafikę, posłużyć się odpowiednio narzędziami informatycznymi)

 • zdarza się, iż określona osoba pomimo chęci nie może uczestniczyć w e-szkoleniu - na przykład z powodu posiadania zbyt wolnego łącza lub przerwy w dostawie Internetu

 • aby efektywnie uczestniczyć e-learningu należy wykształcić w sobie odpowiednią motywację do nauki. Niektórzy kursanci/studenci maja spory problem z samodzielnym przygotowaniem się czy samodyscypliną.

Wśród tych mniej korzystnych aspektów e-learningu pojawia się także kwestia problemów z ochroną praw autorskich.
 

Efektywność dydaktyczna e-learningu

Aby kształcenie okazało się efektywne konieczne są interakcje pomiędzy określonym nauczycielem (osobą prowadzącą szkolenie), a uczniem. Dialog jest podstawowym aspektem prawidłowych procesów dydaktycznych. Jakie kwestie zdalnego nauczania mogą zatem wspomagać proces dydaktyczny?

 1. Różne formy prezentacji materiału przerabianego na szkoleniu.

 2. Umiejętne przekazywanie treści programowych.

 3. Dostęp do zaawansowanego oprogramowania edukacyjnego.

 4. Systematyczne sprawdzanie przyswojonej przez uczestników szkolenia wiedzy.

 5. Zachęcanie do dodatkowej samodzielnej pracy, wykonywania określonych ćwiczeń.

 6. Nastawienie na dialog, możliwość wyrażania opinii przez uczestników szkolenia.

 7. Wybór optymalnych w danym szkoleniu technik nauczania.

 8. Analiza poszczególnych etapów kształcenia.

Niewątpliwie dla uczestników edukacji zdalnej duże znaczenie w efektywnym przyswajaniu wiedzy mają czynniki motywacyjne - takie jak nagradzanie, wzmacnianie, czy zachęcanie do angażowania się w określone działania.

 

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Historia e-learningu na świecie i w Polsce

Dziś e-learning traktujemy jak coś oczywistego - korzystają z niego studenci i pracownicy podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź jaka jest historia e-learningu na świecie i w Polsce.

Używamy Cookies. Więcej w Prywatności. Używamy Cookies

Newsletter
Nowości na blogu, życzenia na święta .. generalnie co u nas słychać :)
Name
Email
 
Akceptuję politykę prywatności.