Co to jest outsourcing i jak go wykorzystać w e-biznesie

15 września 2012 Agnieszka
Na czym polega usługa outsourcingu i czy można ją wykorzystać w swoim e-biznesie. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy outsourcingowej.

Outsourcing w e-biznesie
 

Outsourcing (outside-resource-using) to termin, który oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Jego celem jest przekazanie określonych zadań i działań do wykonania przez firmę zewnętrzną, która specjalizuje się w konkretnym zagadnieniu. Firmy współpracujące ze sobą działają na zasadzie partnerstwa i długofalowej relacji.

Co warto wiedzieć o outsourcing? Z pewnością jaka jest historia tego terminu, jakie pełni funkcje i czy stosowanie go w praktyce jest całkowicie bezpieczne. Dla osób prowadzących e-biznes outsourcing nierzadko jest istotnym aspektem sprawnego funkcjonowania i zaspokajania szerokich potrzeb oraz wymagań klientów.

Historia outsourcingu

Początkowo outsourcing oznaczał swoistą strategie działania w firmach produkcyjnych (przede wszystkim w branży samochodowej). Spora część rutynowych działań powierzana była firmom z zewnątrz, dzięki czemu możliwa była redukcja kosztów, ułatwienie pracy, a także pogłębiona specjalizacja w określonej dziedzinie. Outsourcing pojawił się w USA w latach 70-tych i koncentrował się wokół technicznych dziedzin. Pozwalał na znaczne obniżenie kosztów pracy. W związku z tym, że nie można wszystkiego robić idealnie – warto skupić się na tych aspektach, które firma może wykonać jak najlepiej, a pozostałe prace zlecić firmie z zewnątrz. Obecnie outsourcing jest bardzo szeroko stosowany i umożliwia specjalizowanie się w określonej dziedzinie oraz realizowanie zadań przez firmy na możliwie najwyższym poziomie.

Co umożliwia outsourcing

 1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych i ułatwienie nadzoru nad nimi.

 2. Specjalizację działań i wysoką jakość usług.

 3. Pozyskanie zasobów, które nie znajdują się w zasięgu określonej firmy.

 4. Podział możliwego do pojawienia się ryzyka na poszczególne firmy.

 5. Znalezienie rozwiązania umożliwiającego wykonywanie przez dane przedsiębiorstwo działań, które nie należy do jego specjalizacji.

 6. Redukcję kosztów, które byłyby konieczne do poniesienia w przypadku podjęcie się osobistego wykonywania aktywności nie należącej do specyfiki danego przedsiębiorstwa.
   

Co umożliwia outsourcing w IT

 • Pozwala na wykorzystania nowych technologii bez konieczności ponoszenia nakładów na kosztowny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

 • Zrezygnowanie z kosztownych i długotrwałych procesów zastosowania określonych nowoczesnych technologii – konkretne zadania można zlecić specjalistom w danej dziedzinie i mieć pewność profesjonalnego ich wykonania.
   

W zakresie informatyki najczęściej przekazywanymi innym firmom obszarami działań są: kwestia przetwarzania danych, rozwój określonych aplikacji, aktywność dotycząca naprawy sprzętu.

Outsourcing w Internecie

Rozwój i powszechność Internetu sprawia, iż również w sieci swoją ekspansję przeżywa outsourcing – przede wszystkim w gałęzi IT. Zlecane są nie tylko podstawowe działania informatyczne w firmie, ale także profesjonalne tworzenie stron www oraz wiele innych aktywności łączących firmy potrzebujące określonej usługi, z przedsiębiorstwami, które są specjalistami w wykonywaniu tych usług.

E-outsourcing skupia się wokół udostępniania rozwiązań całościowych przez specjalistów z zewnątrz. E-outsourcing szczególne zastosowanie znajduje w dziedzinie e-commerce, gdyż jest to aktywność wymagająca nie tylko dużej wiedzy, ale również szerokiego podejścia i posiadania wiadomości z różnych dziedzin. E-commerce rozwija się szybko i nieustannie zmienia – nierzadko trudno firmom za tymi zmianami nadążyć. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się wówczas na wykorzystanie zewnętrznych źródeł – które umożliwią ekspansję na rynku i optymalizację określonych procesów biznesowych.

Zagrożenia związane z outsourcingiem

 • Brak pełnej kontroli nad zleconymi działaniami – jedynie samodzielne ich wykonywanie umożliwia bowiem zupełną kontrolę i pewność co do jakości wykonywanych usług.

 • Brak planowanej redukcji kosztów.

 • Ryzyko natrafienia na nieprofesjonalną firmę zewnętrzną.

 • Konflikty dotyczące współpracy poszczególnych firm (na przykład w aspekcie finansowym).

 • Nieporozumienia pomiędzy klientem a dostawcą określonej usługi.

 • Ryzyko uzależnienia się od danego dostawcy.
   

Na co zwrócić uwagę wdrażając outsourcing

Firma decydująca się na zastosowanie outsourcingu powinna posiadać szeroką wiedzę na temat korzyści i zagrożeń z tym związanych, a także procesu jego wdrażania. Z pewnością ważny okaże się wybór partnera zewnętrznego – należy przy jego wyborze kierować się zatem nie tylko aspektem finansowym, ale także jego renomą na rynku i solidnością.

Nie warto śpieszyć się ani z przygotowaniem kontraktu, ani z decyzją o wyborze dostawcy – kwestie te należy dokładnie przemyśleć. Nie należy ponad to koncentrować się jedynie na kwestii dotyczącej wykorzystania danych technologii i kosztów z tym związanych, gdyż równie ważny w całym procesie jest także aspekt personalny.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie

Używamy Cookies