Domena - najważniejsze informacje

20 grudnia 2015
Domena to adres internetowy strony www - często również promowana marka rozpoznawana przez miliony. Najważniejsze informacje o domenach internetowych.
Domeny - najważniejsze informacje
Domenę określić można jako składnik adresu DNS, który jest używany do prostego nazywania serwisów internetowych. Jest to adres niepowtarzalny, gdyż w tym samym czasie nie mogą funkcjonować dwa takie same adresy.
 

Wśród domen dokonać można podziału na te przynależące do adresów krajowych i funkcjonalnych. Jest to co prawda podział nierozłączny, ale porządkujący omawianą tematykę:

Domeny funkcjonalne (globalne) – wskazują na tematykę lub zasięg geograficzny powiązanej z nimi strony. Przykłady domen określających tematykę:
 1. .info – wskazuje na witryny informacyjne

 2. .com – wskazuje na firmy komercyjne

 3. .org – wskazuje na organizacje oraz instytucje

 4. .mobi – wskazuje na tematykę dotyczącą telefonii

 5. .travel – nawiązuje do tematyki związanej z wypoczynkiem, podróżami.

Adresy określające zasięg geograficzny to na przykład:
 1. .eu – określa domeny europejskiej

 2. .asia – określa domenę azjatycką

To osoba kupująca domenę decyduje o tym, jaką wybierze końcówkę – nie jest więc regułą, że określony typ działalności czy organizacji będzie miał takie a nie inne rozszerzenie. Nie mniej jednak kupując domenę warto ten podział mieć na uwadze, gdyż jest to pewnego rodzaju uporządkowanie, ułatwiające funkcjonowanie w Internecie.

Zdarza się, że firmy wykupują kilka domen określonego adresu, ale z różnymi końcówkami – co z punktu widzenia marketingu jest często bardzo dobrym posunięciem. Umożliwia bowiem ograniczenie możliwości potencjalnej konkurencji.

Istnieją ponad to domeny, które nie każdy może zarejestrować. Trafnym przykładem będzie tutaj rozszerzenie .gov, zarezerwowane dla podmiotów rządowych

Domeny krajowe – zawierają w sobie zawsze dwie litery i przypisywane są określonym krajom. Przykłady tych domen to:
 1. .ca – Kanada

 2. .pl – Polska

 3. .nz – Nowa Zelandia

 4. .hu – Węgry

 5. .kp – Korea Północna

 6. .kr – Korea Południowa

Wśród domen wyróżnić możemy ponad to subdomeny – dla określonej domeny możliwe jest utworzenie wielu poddomen. Dzięki istnieniu subdomen w jednej domenie może powstać kilka serwisów.

Główne cechy i sposób użycia domen

Maciej Dutko w książce "Domeny internetowe" podaje kryteria, które powinna zawierać wartościowa domena. Wymienia ona następujące elementy:

 1. Nie powinna być zbyt długa. Jak wiadomo - internauci łatwiej i szybciej zapamiętują krótkie adresy. W nieskomplikowanym i zwięzłym adresie rzadziej zdarza się popełnianie błędów przy wpisywaniu nazwy niż w adresach rozbudowanych. Wiele domen o bardzo krótkich nazwach jest już zajęta, lub bardzo droga w zakupie. Nie mniej jednak nie chodzi tylko o samą długość, a również o to czy dana nazwa szybko zapada w pamięć, czy jest łatwa do wymówienia.
   
 2. Język, który wykorzystuje domena powinien być zrozumiały dla grupy do której jest skierowany. W Internecie, przy wpisywaniu adresu domeny (i nie tylko) znaczenie ma każda literka i każdy znak interpunkcyjny. Nie można więc dopuścić do sytuacji, w której przez źle wpisywany adres internauci trafiać będą do konkurencji, bądź na inne strony. Jeśli dana osoba nie będzie mogła zapamiętać i z łatwością wpisać określonej nazwy, bardzo szybko się zniechęci. Internet przyzwyczaił ludzi do tego, że informacje otrzymujemy szybko - nikt nie ma ochoty na weryfikację stopnia swojej cierpliwości akurat w takim miejscu.
   
 3. Adres witryny internetowej powinien być zapisywany małymi literami. Najczęściej większość serwerów radzi sobie zarówno z nazwą wpisaną literami dużymi jak i małymi, jednak istnieje niewielki procent możliwości odmiennego zinterpretowania wpisywanej formy. Również dla internautów byłoby dużym utrudnieniem i stratą czasu zastanawianie się, czy mają określoną nazwę wpisywać dużymi czy małymi literami.
   
 4. Niewskazane jest zamieszczanie w adresie znaków diakrytycznych - możliwe jest co prawda używanie znaków z "ogonkami" typu "ą", "ę", "ó" , jednak nie do końca może się to okazać korzystne. Domeny z tymi znakami nie są powszechne i osoba nie mająca w swoim komputerze zainstalowanego alfabetu określonego rodzaju może napotkać problem w dotarciu do konkretnej strony.
   
 5. Rozszerzenie domeny jest kwestia istotną i powinno być dobrane do specyfiki działalności. Jeśli jest taka możliwość, powinno być krótkie i łatwe do zapamiętania. Wybór domeny najwyższego poziomu oceniany będzie w kategoriach profesjonalizmu, natomiast wybór domeny darmowej może nie wywołać pozytywnego pierwszego wrażenia - chociażby dlatego, że najczęściej będzie to nazwa stosunkowo długa i niekoniecznie łatwa do zapamiętania.
   
 6. Intuicyjne tworzenie nazwy - warto przy określaniu nazwy domeny wziąć pod uwagę fakt, że wielu użytkowników Internetu próbuje odgadywać adresy witryn, nierzadko pomijając pomoc wyszukiwarki. Pospolite, bądź nawet stosunkowo często występujące nazwy mogą być trudne do zarezerwowania - intuicyjność w tej kwestii nie jest więc zadaniem łatwym.
   
 7. Dużym plusem jest posiadanie w nazwie domeny słowa kluczowego nawiązującego do specyfiki działalności witryny. Znacznie łatwiej, ze względu na to słowo kluczowe, będzie odszukać określoną stronę w wyszukiwarce.

Co to jest transfer domeny?

Pojęcie "transfer domeny" dotyczy przeniesienia całościowej obsługi domeny do nowego usługodawcy. Aby przeprowadzić operację należy poprosić  dotychczasową firmę, ktora utrzymywała domenę o tzw. kod transferowy. Domena powinna być odblokowana do transferu. Reszta procedur leży w rękach przyszłego uslugodawcy obsługującego domeny.

Co to jest cybersquatting?

Terminem cybersquatting określamy procedurę rejestrowania domen internetowych określonych marek, nazw, które zbiegają się z wybranym przedsiębiorstwem, a następnie odsprzedawanie ich po bardzo wysokiej cenie. Cybersquatterzy nierzadko wykupują takie warianty domen, które na przykład mają jedynie odmienną od określonej firmy końcówkę. Zdarza się także, że rejestrują nazwy, które co prawda nie są zastrzeżone znakiem towarowym, ale jednoznacznie utrwaliły się w świadomości jako pokrewne z daną firmą.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie