E-logistyka - wykorzystanie systemów ERP, CRM, SRM, SCM w logistyce

17 września 2012 Agnieszka
Czym jest i jakie narzędzia wykorzystuje e-logistyka. Jaki związek mają systemy ERP, CRM czy SCM z zagadnieniem e-logistyki.

E-logistyka

E-logistyka to dział logistyki, który koncentruje się wokół zastosowania Internetu i informatycznych systemów do pogłębiania integracji i współpracy w łańcuchach oraz sieciach dostaw. Wspomaga procesy planowania, realizowania i nadzorowania skutecznego przepływu materiałów, towarów, informacji.

Logistyka dotyczy przede wszystkim takich kwestii jak przewidywanie popytu, odbieranie i wykonywania zamówień, nadzorowanie kwestii dotyczącej zapasów magazynowych i gospodarki magazynowej czy obsługi zaopatrzenia. Podstawą rozwoju e-logistyki jest upowszechnienie się e-biznesu, który wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Co to jest e-logistyka

Podstawowe zagadnienia którymi zajmuje się e-logistyka to:
  1. Kwestia zaopatrzenia w dobra konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa

  2. Magazynowanie

  3. Rozprowadzanie towarów końcowych do określonych pośredników i konsumentów

  4. Transport związany z zachowaniem płynności produkcji i posiadanym zaopatrzeniem

  5. Promocja i oferowanie określonego asortymentu, obsługa zamówień

  6. Pertraktacje z partnerami biznesowymi i pozyskiwanie osób, które włączone zostaną do pracy przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji; poszukiwanie nowych dostawców i odbiorców asortymentu

  7. Kwestia przyjmowania płatności za zamówienia.

Serwisy logistyczne w sieci

Skuteczne monitorowanie i kierowanie łańcuchem dostawy jest wspierane przez funkcjonowanie określonych witryn biznesowych, dotyczących takiej tematyki jak: e-commerce, e-banking, elektroniczne aukcje i giełdy, e-hurtownie, zamówienia i katalogi elektroniczne.

Korzyści dotyczące wykorzystania e-logistyki

Pozwala ona na redukcję kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu komputera i internetu, a także specjalistycznych oprogramowań większość procesów logistycznych osiągnąć można przy znacznie zredukowanych kosztach - zarówno tych dotyczących działań transakcyjnych, komunikacyjnych, jak i operacyjnych. Następuje optymalne wykorzystanie czasu - skraca się czas realizacji logistycznych procesów, a także cykl składania zamówień i usprawnia kontrolowanie zachodzących procesów.

Skracaniu ulegają łańcuchy dostawy - możliwe jest to chociażby dzięki braku konieczności wykorzystania niektórych pośredników w kanałach zaopatrzenia. Dodatkowo prowadzić można skuteczne i pomocne badania rynku, a ich wyniki odpowiednio wykorzystać. W sieci dostępne są informacje na temat uczciwości naszych partnerów biznesowych - pozwala to ograniczyć ryzyko i ewentualne straty wynikające z niewłaściwego dobrania partnerów w biznesie.

Co z zagrożeniami związanymi z e-logistyką

Korzyści z wdrożenia elementów e-logistyki zdecydowanie przewyższają ewentualne ograniczenia. Nie mniej jednak należy zdać sobie sprawę, że wdrożenie rozwiązań e-logistyki nie należy do najtańszych. Faktem jest natomiast, że odpowiednio wdrożone przyniosą zyski finansowe w dłuższej perspektywie. Technologie teleinformatyczne w pewnym stopniu redukują prywatność osób z nick korzystających - rejestrowane są różne sytuacje i czynności. Przykładem może być chociażby zastosowanie systemu lokalizacyjnego GPS - kierowcy mogą być stale nadzorowani przez pracodawców.

System ERP jako przykład e-logistyki w firmie

ERP (Enterprise Resources Planning) to typ zintegrowanych zasobów informatycznych. Jest to planowanie zasobów przedsiębiorstwa, które pojawiło się w wyniku rozwoju systemu MRP II. Jest on bardzo pomocny w kierowaniu przedsiębiorstwem w aspekcie planowania oraz dystrybucji i produkcji. Pozwala zdobyć informacje dotyczące zmiany popytu na rynku i określić panujące na nim uwarunkowania. Bardzo ważnym zadaniem oprogramowania jest możliwość zdobycia za jego pośrednictwem pomocnych analiz finansowych oraz zintegrowanie wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. Systemy klasy ERP zmieniają firmę w organizację zarządzaną informacjami i zwiększają wydajność produkcyjną.

System CRM

Jego zastosowanie koncentruje się wokół nadzorowania i pogłębiania relacji z klientami - zarówno już pozyskanymi, jak i potencjalnymi. Obejmuje takie działania jak sprzedaż, kampanie marketingowe, obsługa klienta po przeprowadzonej transakcji, call center i inne. Ułatwia przeprowadzanie analizy rynku i zarządzanie zamówieniami. Dzięki zastosowaniu CRM proces sprzedaży jest usprawniony, a relacje z klientami pogłębione.

System SRM

Oprogramowanie SRM (Supplier Relationship Management) jest pomocne w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami. Pozwala przedsiębiorstwom na kompleksowe podejście do kierowania bazą dostawców, dzięki automatyzacji działań oraz większej czytelności strategii dotyczącej zakupów. Pozwala na integrację wielu operacji, zwiększenie przejrzystości zapasów czy też ułatwienie oceny pracy dostawców.

Podstawowe korzyści z zastosowania SRM

  • Ułatwienie dokonania analizy dostawców.

  • Znacznie łatwiejsze zarządzanie aktywnością dotyczącą zamówień i dostaw.

  • Większa automatyzacja wielu procesów w obrębie firmy.

System SCM

SCM (Supply Chain management) to system zarządzania łańcuchami dostaw. Wiąże się on z kompletnym zarządzaniem zarówno przepływem informacji, rzeczy, jak i finansów pomiędzy firmami. System skutecznie wspiera procesy produkcyjne oraz sprzedażowe, a także skutecznie wspomaga działania strategiczne organizacji.

Poprzez  zastosowanie SCM firmy mają możliwość bardziej efektywnego oddziaływania na dostawców oraz odbiorców. Dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie SCM możliwa jest optymalizacja procesów biznesowych wewnątrz danej organizacji. Główny zakres funkcjonowania omawianego oprogramowania to: realizowanie kolejnych etapów łańcucha dostaw oraz kwestie dotyczące jego planowania.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie