Systemy WMS - zarządzanie magazynem

17 marca 2016
Czym są systemy zarządzania magazynem - WMS. Jak działają i jakie zalety mają programy WMS.

WMS - zarządzanie magazynem

Co to jest system WMS

Systemy WMS to z angielskiego Warehouse Management System jest to program służący zarządzaniu ruchem produktów w magazynach. Najczęściej wykorzystywany jest w logistyce pod nazwą systemem do obsługi magazynu wysokiego składu.

Zarządzanie magazynem w systemie WMS polega głównie na prawidłowej lokalizacji towarów znajdujących się na magazynie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem obrotu magazynowego.  System  WMS informuje użytkownika o stanie magazynu według kilku kryteriów. Daje również możliwość sprawnej lokalizacji każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS użytkownik  ma możliwość tworzenia etykiet i oznaczać nimi jednostek towarowych. Może też w momencie przyjmowania towaru do magazynu wprowadzić do sytemu informacje z etykiety znajdującej się na danym towarze.  

Systemy - programy WMS umożliwiają kontrolę ilości oraz asortymentu towaru przyjmowanego do magazynu, na przykład pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Systemy WMS jako oprogramowanie do zarządzania magazynem doskonale sprawdza się w centrach logistycznych. Tam towar nieustannie wędruje z jednego miejsca na drugie i   w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Dlatego  skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, bez obowiązku czasochłonnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Do czego służą systemy WMS

Systemy WMS służą przede wszystkim koordynowaniu prac magazynowych. Jako wysoce wyspecjalizowane systemy informatyczne usprawniają wszelkie procesy, które zachodzą w magazynach.

Największe znacznie systemy WMS mają dla usługodawców logistycznych. Obsługują oni w swoich magazynach i terminalach codziennie masę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Dlatego ich działalność nie może obejść się bez wyspecjalizowanego systemu, który ułatwi zarządzanie magazynem.

W przedsiębiorstwach zajmujących się usługami logistycznymi systemy WMS stanowią bardzo często technologię wspierającą działania systemu zarządzającego ERP. Miedzy tymi dwoma systemami zazwyczaj funkcjonuje efektywna wymiana danych, bazująca na spójnych standardach przekazywania informacji.  

Nowoczesne grupy oprogramowania zapewniają zazwyczaj obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstwa. Zapewniają również swobodne przenoszenie tych danych z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z zastosowaniem systemów WMS.

Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Jak działa system WMS

Systemy WMS umożliwiają obsługę dowolnej liczby magazynów, jak na przykład; magazyn surowców, magazyn półproduktów czy magazyn wyrobów gotowych. Administrator systemu WMS tworzy wirtualny magazyn.

Następnie przy pomocy generatora lokalizacji uzupełnia go lokalizacjami. W systemach WMS można znaleźć kilka rodzajów lokalizacji, jak pola wejścia/wyjścia, miejsca paletowe o różnych wymiarach i nośności.

Struktura magazynu jest uzależniona od przyjętej klasyfikacji wymiarów. Po zlokalizowaniu korytarzy, regałów i półek, administrator oznacza rodzaj przepływu towaru i wyznacza odpowiedniego magazyniera, który będzie obsługiwał dany magazyn. Każda lokalizacja ma w systemie swoja etykietę z unikalnym numerem identyfikacyjnym, którą można z systemu można wydrukować.

System WMS ułatwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie. Dzieli magazyn na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się przede wszystkim różnymi metodami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi.

Obszary funkcjonują zazwyczaj na zasadzie, iż każdy nowy towar przyjęty do magazynu musi być złożony w obszarze przyjęć. Stamtąd dopiero może być w procesie przewożenia do miejsc składowania przeniesiony do obszaru składowania.

Takie działanie systemów WMS znacznie usprawnia magazynu i sprzyja jego pełnej automatyzacji. Dla każdego obszaru istnieje możliwość rozpoznania rodzaju operacji, jakiej  można dokonać, na przykład: składowanie czy obsługa przyjęć. Lokalizacja magazynu może należeć do kilku obszarów czyli obszary lokalizacji mogą się wzajemnie przenikać. Obszary te mogą również obejmować zasięgiem lokalizacje z kilku magazynów.

W danym magazynie można też wyróżnić strefy, czyli specjalne grupy lokalizacji. Odzwierciedlają one cechy fragmentów magazynu ze względu na metody magazynowania, na przykład: strefa towarów szybko rotujących czy strefa ciężkich towarów. Każda strefa ma przypisaną określoną grupę produktów, która może być w niej składowana.

Dzięki temu eliminowane jest ryzyko popełnienia błędu w przyszłości, dbając jednocześnie o bezbłędne rozłożenie towarów w lokalizacjach. Strefy grupują rozłożenie towarów niezależnie od ich przynależności do magazynów czy obszarów oraz mogą się na wzajem przenikać.

Precyzyjnie wykonana struktura magazynu pozwala pracownikowi lokować towary przychodzące do magazynu według określonych sposobów rozmieszczenia. System WMS automatycznie podpowiada użytkownikowi, w jakim miejscu znajduje się towar, który ma zostać wydany, zgodnie z przyjętym systemem przepływu towarów lub na jaką lokację ma złożyć palety, które zawierają na przykład: surowiec.

Każdy magazyn oraz każda lokalizacja może sprawdzić stan swojego magazynu oraz przeprowadzić rozpakowanie czy skompletowanie palety. Dla każdego magazynu i dla każdego rodzaju towaru można określić stan minimalny towaru. Informacja o przekroczeniu limitu znajdzie się w raporcie stanów minimalnych dla magazynu.

System WMS daje możliwość stworzenia listy pracowników firmy, zdefiniowanie dla każdego z nich identyfikatora oraz hasła dostępu wymaganego do zalogowania się do systemu. Umożliwia również stworzenie stanowisk określonego typu: administracyjne, magazynowe, produkcyjne, które pozwalają na korzystanie z terminala lub aplikacji na komputerze stacjonarnym jedynie osobom do tego uprawnionym.

Każdy pracownik ma utworzona swoja listę uprawnień pozwalającą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji systemu. Listę tę można w szybko i sprawnie zapisać jako szablon i wykorzystywać do przydzielania praw dostępu do określonych modułów innym pracownikom.

Uprawnienia przydziela się aplikacją pracującym na komputerze stacjonarnym, jak również dla aplikacji pracującej na terminalu. W drugim wariancie administrator terminala ma wyświetlane tylko te funkcje, do których uzyskał dostęp. Programy WMS sprawiają, że obsługa terminala po podaniu identyfikatora, hasła oraz stanowiska loguje się do systemu i ma możliwość realizować procesy związane jedynie z jej kompetencjami.

Raporty w systemie magazynowym WMS umieszczone są w całą gamę standardowych zestawień i raportów dotyczących zazwyczaj używanych opcji. Poza standardowymi zestawieniami istnieje możliwość stworzenia raportów zgodnie z potrzebami klienta przy użyciu narzędzia raportującego Crystal Reports. Ułatwia ono w prosty sposób wykonywanie zaawansowanych raportów graficznych.

W razie potrzeby Crystal Reports może przetwarzać dodatkowo dowolnie złożone zapytania SQL-owe, wywoływać procedury składowane lub otwierać na żądanie wybrane dokumenty MS Office lub strony www. Raporty wykonane w Crystal Reports są efektywne, czyli raz zdefiniowane mogą być odświeżane przez użytkowników dostarczając zawsze aktualnych informacji.

Zalety systemów WMS

Najważniejszą zaletą dla usługodawców logistycznych jest możliwość planowania wysyłek z magazynu w  sposób, który pozwala zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. Pozwala również skrócić czas magazynowania, a tym samym obniżyć koszty „zamrożenia” kapitału.

Systemy WMS są niezbędne przy koordynowaniu prac magazynowych. Dzięki wysoce wyspecjalizowanym systemom usprawniają wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla

Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla usługodawców logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach duże ilości zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie