Wpływ internetu na firmy - jak internet wpłynął na prowadzenie działalności

05 września 2012 Agnieszka
Internet zmienił nasze życie. Zmienił również sposób prowadzenia biznesu. Jak Internet wpłynął na firmy i jak ten wpływ zmienił sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpływ Internetu na firmy

Internet zawiera w sobie ogromy potencjał dochodowy w stosunku do poszczególnych firm.

Technologie informatyczne nieodwracalnie przeobrażają tradycyjny biznes, a sieć staje się częścią funkcjonowania zarówno firm stacjonarnych, jak i typowo internetowych.

Możliwość wykorzystania Internetu przez poszczególne firmy łączy się z określonymi tego efektami, takimi jak:

 1. Zlikwidowanie konieczności osobistego kontaktu ze sprzedającym/usługodawcą – Internet umożliwia tak swobodny, szybki i skuteczny przepływ informacji, iż kontakt osobisty nierzadko zdaje się zbędny. Spora część transakcji może zawierać się w postaci bitów – informacje zapisujemy nie tylko w formie komunikatów słownych, ale też obrazów, tabel, przekazów audiowizualnych. Odległość fizyczna sprzedającego i kupującego przestaje być istotnym czynnikiem dokonywanych transakcji.
   
 2. Zwiększenie się roli wiedzy, nadzoru nad przepływem informacji w przedsiębiorstwie – im szybszy i sprawniejszy przepływ informacji w firmie, tym efektywniej ona działa. Wiedza to nieoceniony kapitał firm. Wiąże się on oczywiście z odpowiednią kadrą zatrudnioną w instytucji – specyfika Internetu pozwala redukować wiele kosztów, ale tylko pod warunkiem umiejętnego posłużenia się oferowanymi przez sieć możliwościami. Optymalne zarządzanie wiedzą musi łączyć się z zaangażowaniem w działania i kształtowaniem dobrych relacji zarówno z klientami, partnerami biznesowymi, jak i pracownikami w firmie. Specyfika Internetu w sposób szczególny to podkreśla – panuje tutaj bardzo duża konkurencja i tylko firmy dysponujące odpowiednią wiedzą (zarówno w zakresie proponowanych towarów, jak i e-marketingu) maja szansę na przetrwanie i zyski.
   
 3. Brak konieczności korzystania z wsparcia pośredników w dokonywaniu transakcji – nie musimy w dobie Internetu zdawać się na wsparcie pośredników, jeśli chcemy dotrzeć do określonej grupy docelowej. Sieć daje nam mnóstwo możliwości ekspansji i pozwala eliminować koszty z tym związane.
   
 4. Nowa jakość i rola marketingu w zakresie funkcjonowania firmy – w Internecie szansę na zauważenie mają tylko te firmy, na które potencjalni klienci mogą trafić. W zakresie e-handlu będzie to zarówno wysoka pozycja w wyszukiwarce na określoną frazę, jak i przychylne komentarze dotychczasowych klientów. Internet daje nam dużą swobodę w zdobywaniu informacji zarówno o produktach, które nas interesują, jak i firmie, która je sprzedaje – dlatego coraz większą rolę w zakresie kształtowania wizerunku firmy w sieci odgrywają działania wpływające na budowanie zaufania, lojalności i trwałych relacji z konsumentami.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w Internecie nie wystarczy sprzedawać dobre produkty, aby osiągnąć sukces.

Należy się wyróżniać, zapadać w pamięć. W związku z tym, iż konsumenci bardzo często zanim zdecydują się na skorzystanie z usług czy produktów określonej firmy, szukają o niej informacji – niezwykle istotne jest pierwsze wrażenie jakie strona internetowa przedsiębiorstwa wywoła.

Nie trzeba dodawać, że brak jakichkolwiek wiadomości o firmie w Internecie skutkuje często zrezygnowaniem przez potencjalnego klienta z jej usług. W dzisiejszym świecie bowiem ciężko wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujące, profesjonalne przedsiębiorstwo bez własnej strony www.

Jak Internet wpływa na relacje sprzedawca - klient w e-firmach

 • Pozwala na szybsze otrzymywanie i przesyłanie informacji, a w związku z tym usprawnia transakcję.

 • Zmniejsza do minimum koszty związane z wymianą informacji.

 • Umożliwia skuteczne dopasowanie produktów, szerokie zapoznanie się z opisem asortymentu i jego wyglądem.

 • Pozwala ograniczyć koszty dotyczące reklamy i dotrzeć z ofertą do właściwej grupy docelowej.

Jak Internet wpływa na relacje pracodawca - pracownik w e-firmach

 • Pozwala korzystać z udoskonaleń technologicznych zwiększających wydajność pracy i komunikację w firmie (na przykład Ekstarnet, Intranet).

 • Zmniejsza wydatki stałe przedsiębiorstwa – pracownicy mogą być zatrudniani w systemie pracy zdalnej, przez co zaoszczędza się koszty stworzenia im stałego miejsca pracy.

 • Zwiększa efektywność działań pracowników i umożliwia mierzenie efektów ich pracy w odniesieniu do zysków odnotowanych przez firmę.

 • Oferuje szeroką gamę e-szkoleń, z których pracownicy mogą korzystać i tym samym podnosić swoje kwalifikacje.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie