E-commerce - handel elektroniczny jako podstawa nowoczesnej gospodarki

E-commerce podstawą gospodarki XXI wieku

Wielu zastanawia się co to jest e-commerce i dlaczego to hasło tak często ostatnio pada w Internecie i różnych mediach. Ba, nawet popularne Targi Ehandlu poświęcone e-commerce zaczęły być w ostatnich latach organizowane dwa razy w roku, a nie jak wcześniej tylko raz.

W tym artykule przedstawię czym jest e-commerce, jaka jest idea i historia powstania, jakie są rodzaje e-commerce i co tak naprawdę daje e-commerce normalnemu śmiertelnikowi jak Ty czy ja.

Czym jest e-commerce

Termin e-commerce możemy najprościej określić jako handel w internecie. Inaczej mówiąc każdą transakcję do której dochodzi przy wykorzystaniu internetu możemy powiedzieć, że jest transakcją e-commerce. W ramach e-commerce możemy mówić w przypadku zakupu towarów oraz usług, a stronami transakcji mogą być zarówno firmy jak i osoby prywatne.

 

Jak powstała idea e-commerce

Nie można wyjaśnić genezy e-commerce w oderwaniu od historii powstania Internetu. Pierwsze wiadomości na temat Internetu pojawiły się w 1969 roku. Zainstalowano wówczas w Los Angeles pierwsze węzły sieci Arpanet, który były początkiem obecnego Internetu.

W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpił szeroki jego rozwój i rozpowszechnił się praktycznie na cały świat. Internet w pierwszej fazie powstania pełnił rolę przede wszystkim komunikacyjną, jednak już lata 80-te XX wieku przyniosły próby zastosowania jego możliwości w handlu. Dzięki istnieniu systemów elektronicznej wymiany danych (EDI) firmy mogły wymieniać się informacjami handlowymi.

Usprawniło to komunikację, jednak nie do końca rozwiązywało wszystkie problemy - EDI działał bowiem tylko w sieci firmowej. Z pomocą rozwiązania wielu kwestii przyszedł handel elektroniczny B2B. Posługiwał się on aplikacjami informatycznymi, które są oparte na sieci. Internet co prawda nadal wykorzystywany był głownie tak jak systemy EDI, jednak cechował się większą elastycznością. Stosunkowo szybko Internet stał się więc metodą do przeprowadzenie zakupów czy dokonania sprzedaży. Transakcje handlowe przeprowadzane drogą elektroniczną zostały znacznie usprawnione, a już w 1979 roku można było dokonywać zakupów w formie on-line.

Znaczne upowszechnienie handlu internetowego nastąpiło jednak w roku 1992 - wtedy to miało miejsce zniesienie w Stanach Zjednoczonych zakazu komercyjnego wykorzystania możliwości Internetu.

Mniej więcej od roku 2000 ożywienie e-commerce osiągnęło taki stopień, że większość przedsiębiorstw oferuje lub informuje o swoich usługach poprzez Internet. Zarówno sprzedawcy jak i kupujący czerpią z tego bardzo dużo korzyści i niemożliwy jest już powrót do czasów, kiedy zakupy i transakcje przeprowadzać można było tylko w formie stacjonarnej.
 

Co warto wiedzieć o historii e-commerce w Polsce

Popularyzacja e-sklepów dotarła oczywiście także do Polski -  tutaj pierwszy e-sklep powstał w 1994 roku. Z Internetu Polacy mogli korzystać już wcześniej, od 1991 roku. W 1999 roku powstały sklepy Merlin, Empik oraz dzisiejszy gigant - Allegro.

Od tego czasu e-commerce dynamicznie rozwija się on w kraju i dociera do coraz szerszej grupy odbiorców. Nic więc dziwnego, że Polska jest krajem, gdzie sprzedaż i zakupy internetowe szybko zyskały zwolenników, a obecnie nierzadko wypierają zakupy tradycyjne.

Wiele towarów można w sposób szybki, wygodny i bezproblemowy nabyć w sieci. Wszystko wskazuje na to, że rynek sklepów internetowych w Polsce będzie się stale i systematycznie rozwijał, z roku na rok zdobywając nowych zwolenników.

Warto dodać, że umowy cywilno-prawne zawierane on-line w Polsce unormowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów.
 

Jakie są rodzaje handlu elektronicznego

 1. Handel pomiędzy firmami (B2B: Business to Business).

 2. Handel elektroniczny pomiędzy firmą a konsumentem (B2C:  Business to Customer).

 3. Handel elektroniczny pomiędzy konsumentami (C2C: Customer to Customer).

 4. Handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą (C2B: Customer to Business).
   

Możemy również dokonać typologii wyróżniającej handel elektroniczny bezpośredni, pośredni i hybrydowy:
 • handel elektroniczny bezpośredni - cała transakcja ma miejsce w tym przypadku tylko i wyłącznie w sieci

 • handel elektroniczny pośredni - złożenie zamówienia i dokonanie płatności odbywa się przy pomocy sieci , ale dostawa określonego przedmiotu czy też usługi ma miejsce tradycyjną metodą

 • handel elektroniczny hybrydowy - gdzie stosuje się różnego rodzaju formy przejściowe.
   

Jakie pojęcia związane z e-commerce warto poznać

Istnieje wiele pojęć, które wiążą się z tematyką e-commerce. Ciężko byłoby wyczerpująco omówić wszystkie kwestie z tym związane, nie mniej jednak możliwe jest podjęcie próby wymienienia i wyjaśnienia przynajmniej tych pojęć, które wydają się szczególnie istotne i nawiązujące do tematyki handlu elektronicznego.

Rzeczywistość rozszerzona (AR: Augmented Reality) - jest to swoisty system, który stanowi łączność pomiędzy światem realnym, a generowanym komputerowo. Nierzadko ma tutaj zastosowanie widok z kamery na który nakładana jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Rzeczywistość rozszerzona znajduje zastosowanie w wielu gałęziach biznesu i nauki - w medycynie, lotnictwie, marketingu, czy też różnego rodzaju szkoleniach.

Faceted search - jest to schemat tworzenia katalogu portalu internetowego. Hierarchiczna struktura danych zastąpiona zostaje klasyfikacją wykorzystującą metadane, przeznaczone do opisania obiektów mających takie same lub podobne zestawy cech.

Targetowanie behawioralne - odnosi się do podziału grupy odbiorców reklamy w nawiązaniu do ich zachowania.

B2B - (Business to Business) - dotyczy handlu pomiędzy przedsiębiorstwami. Elektroniczne usługi B2B dotyczą procesów mających związek z firmą i jej partnerami. Działania typu B2B są coraz bardziej upowszechniane i coraz częściej wykorzystywane w praktyce. Coraz mocniej wspierają je także e-usługi, które pozwalają na bezpośrednie przekazywanie informacji.

Wyspecjalizowane usługi elektroniczne, które wymagają od osoby korzystającej z nich dostępu do określonego oprogramowania, mogą być dostarczone jako:

 • usługi cyfrowe

 • aplikacje udostępniane w drodze wynajmu konkretnych usług (umożliwiających korzystanie z nich w trybie ASP)

 • aplikacje działające w środowisku informatycznym firmy (tutaj aplikacja zostaje zainstalowana dzięki zakupionej licencji).

B2C - (Business to Customer) - usługi elektroniczne w tym obszarze dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych w kwestii wykonywania usług pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentami. Obejmują transakcje dokonywane drogą elektroniczną między firmą a klientem. Do tego typu usług nawiązują sklepy internetowe.

C2C - (Customer to Customer) - termin ten dotyczy różnego rodzaju handlu elektronicznego pomiędzy określonymi konsumentami. jako przykład można tutaj podać indywidualną aukcję internetową, czy ogłoszenie dotyczące sprzedaży.

C2B - (Customer to Business) - jest to najrzadziej występujący rodzaj handlu elektronicznego. Dotyczy publikowania przez konsumentów w określonych witrynach ofert zakupu, na które następnie odpowiadają przedsiębiorstwa. Indywidualny konsument proponuje określony produkt, a zainteresowana zakupem firma za nie płaci.

Marketing precyzyjny - u jego źródeł leżą takie gałęzie marketingu jak: mikromarketing, marketing baz danych i marketing bezpośredni. Ten kierunek marketingu pozwala określić najkorzystniejszych z punktu widzenia biznesu odbiorców działań marketingowych. Wykorzystuje on możliwość łączenia wiadomości uzyskanych z różnego typu źródeł. Celem marketingu precyzyjnego jest oznaczenie konsumentów ze względu na analizę skumulowanych informacji uzyskanych dzięki wyspecjalizowanym narzędziom informatycznym. Marketing precyzyjny umożliwia indywidualne kierowanie ofert marketingowych.

Personalizowane rekomendacje (personalized recommendations) - jest to grupa pozycji katalogu produktów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami konsumentów, bazująca na obserwacji dotychczasowej aktywności, sposobów porównań z innymi klientami sklepu internetowego.

Run on site - nazwa oznaczająca najczęściej emisję reklamy w granicach danej witryny.

Seminarium online - seminarium, które się odbywa przez Internet, na żywo.
 

Co daje nam e-commerce

Zalet stosowania e-commerce jest bardzo dużo. Z pewnością do najważniejszych z nich zaliczyć można oszczędności finansowe (redukcja wydatków związanych z działalnością biur, zatrudnieniem pracowników czy uproszczenie kontaktów z klientami, ograniczenie potrzeby korzystania z magazynów).

Oprócz kwestii związanej z redukcją wydatków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw do korzyści dotyczących zastosowania e-commerce można zaliczyć także możliwość indywidualizacji kontaktu z klientem i zwiększenie elastyczności firmy. Dzięki łatwiejszemu pozyskiwaniu wiadomości i szybkim dokonaniu porównań dóbr czy usług można znacznie zaoszczędzić czas.

Omawiając zalety e-commerce warto także wspomnieć o ewentualnych jego ograniczeniach. Zaliczymy do nich przede wszystkim ograniczenia w zakresie bezpośredniego zobaczenia zamawianego towaru przed dokonaniem zakupu oraz kwestię kosztu dostarczenia towaru.
 

Sklepy internetowe - najczęściej spotykana forma e-commerce

Sklep internetowy daje zarówno sprzedawcy jak i kupującemu wiele możliwości. Przede wszystkim pomaga zaoszczędzić czas, który można znacznie zoptymalizować ograniczając dojazdy do sklepu, stanie w kolejkach, wyszukiwanie towaru na miejscu.

Oczywiście - dokonując zakupów w sposób inny niż tradycyjny ciężko zobaczyć określony przedmiot tak dokładnie jak podczas osobistego wglądu, nie mniej jednak można wykorzystać przesyłanie zdjęć i dokładne opisy różnych rzeczy. Wizualizacja jest do tego stopnia zaawansowana, że nawet bez wychodzenia z domu można dokładnie wszystko zobaczyć i zweryfikować z opisem.

Klienci mogą nie tylko porównać produkty i ceny produktów różnych firm, ale także zdecydować o preferowanej formie płatności. Również sprzedający otrzymują z prowadzenia sklepu w formie internetowej mnóstwo korzyści - za pomocą oprogramowania przedsiębiorstwo może analizować sposób dokonywania zakupów, poznać upodobania konsumentów a także ich opinie o firmie.
 

Korzyści z handlu on-line

Do podstawowych zalet dokonywania zakupów przez Internet konsumenci zaliczają:

 • wygodę i oszczędność czasu

 • możliwość porównania ofert, poczytania opinii o przedsiębiorstwie a także napisania własnych komentarzy do transakcji

 • brak pośpiechu przy dokonywaniu wyboru - konsumenci sami decydują ile czasu spędzą na oglądaniu i czytaniu konkretnej ofert. Nikt ich nie pośpiesza, nikt nie czeka za nimi w kolejce. Dzięki temu decyzje są podejmowane świadomie i zazwyczaj w sposób przemyślany

 • brak ograniczeń geograficznych - konsumenci mogą zakupić zarówno towary krajowe jak i zagraniczne. Bez przemieszczania się można dotrzeć do asortymentu sklepu z odległych zakątków świata

 • dostęp do szerokiego asortymentu - jeśli czegoś nie ma w jednym sklepie, można poszukać tego w innym. Oferta konkretnych firm internetowych zazwyczaj jest rozbudowana - tak, aby jak najmniejszej swobody działania pozostawić konkurencji. Rynek internetowy jest bardzo konkurencyjny, zatem i ceny poszczególnych przedmiotów czy usług nierzadko są na tyle niskie, aby móc w walce o klienta uczestniczyć.

Przedsiębiorstwa czerpią z handlu on-line przede wszystkim takie korzyści jak:

 • redukcja kosztów

 • możliwość szybkiej aktualizacji oferty i zamieszczenia rozbudowanego opisu produktu

 • dostęp do szerokiej bazy klientów - nie tylko z kraju, ale także poza jego granicami. internet daje mnóstwo możliwości budowania stałych i opartych na lojalności relacji z klientami. Oprócz tego pokazuje różne drogi zabiegania o nowych kontrahentów

 • lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych oraz przyśpieszenie działań biznesowych

 • zdecydowanie szybszy kontakt z klientem, możliwość ciągłego monitorowania jego działań, upodobań, potrze

 • wzrost poziomu sprzedaży - dzięki niższym nakładom i większym możliwościom dotarcia do klienta niż w przypadku sklepu tradycyjnego.

Zagrożenia handlu on-line

Z prowadzenia handlu on-line, czy też z dokonywania zakupów przez Internet wynikają pewne zagrożenia. Handel on-line narażony jest na działanie takich niekorzystnych czynników jak na przykład:

 • kwestia dostarczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami zamówionego towaru

 • zamawianie towaru, którego wcześniej się nie widziało bezpośrednio może wiązać się z rozczarowaniem

 • niepewność co do rzetelności internetowego przedsiębiorstwa.

 

Według Ulricha Becka w "społeczeństwie ryzyka" - ryzyko jest obecne na na każdym kroku naszego życia i biorąc pod uwagę pędzący rozwój świata, ciężko nad nim zapanować. Nie ma dziedziny życia, która nie niesie ze sobą mogących się pojawić niekorzystnych aspektów - można je jednak znacznie wyeliminować poprzez  posiadaną wiedzę.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby rzetelność sprzedawcy zweryfikować czytając o nim komentarze, a przed zamówieniem towaru poprosić o dodatkowe zdjęcia czy opis. Zalety handlu on-line zdecydowanie więc przeważają nad jego wadami.

 

Wyślij zapytanie

Zapytaj jak możemy Ci pomóc
uruchomić sprzedaż w internecie


wyślij zapytanie

lub zobacz naszą ofertę tworzenia sklepów

Autor: Agnieszka

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”