Zawarcie umowy przez Internet

Zawieranie umowy w InternecieUmowy mogą być obecnie zawierane w różnej formie - zarówno tradycyjnej pisemnej, jak i ustnej czy w formie aktu notarialnego. Niewątpliwym osiągnięciem współczesnych czasów jest możliwość zawarcia umowy w Internecie - dzięki czemu składanie oświadczeń woli może zostać znacznie uproszczone i wyrażać się w formie elektronicznej. 

Rozwój technologii informatycznych skutkuje tym, iż z umowami spotykamy się zarówno w firmach i sklepach internetowych jak i innych formami e-biznesu. Co ciekawe - nie wszyscy internauci zdają sobie sprawę, że z chwilą zawarcia transakcji zawarli oni określoną umowę z konkretnym przedsiębiorstwem, które funkcjonuje w sieci. 
 

Oświadczenie woli w Internecie

Aby umowę w Internecie można było uznać za zawartą niezbędne jest złożenie tak zwanego oświadczenia woli. Oświadczenia woli mogą być  w większości przypadków składane online i dlatego możliwe jest przeprowadzanie licznych transakcji w sieci. Oświadczenie woli może przybrać formę przekazu ogólnego do wielu internautów, lub też przekazu do konkretnego użytkownika Internetu. Oferty poszczególni sprzedawcy mogą zatem przesyłać zarówno
na adresy e-mailowe, jak i zamieszczać na stronach internetowych. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym przypadku konieczne jest otrzymanie zgody potencjalnego klienta na otrzymanie oferty. W przeciwnym razie firma może zostać posądzona o stosowanie złych praktyk i przesyłanie SPAM-u. Na stronach www można zamieszczać informacje dla wszystkich potencjalnych odbiorców treści. Jeśli zadbamy o właściwe pozycjonowanie i odpowiednią optymalizację strony, jest duża szansa, że oferta dotrze do szerokiej grupy adresatów. 

Zatem wszelkie aukcje zamieszczane na poszczególnych stronach kierowane są do ogółu, natomiast ewentualna odpowiedź na zapytanie do oferty jest już kierowana do konkretnej jednostki. To czy przesyłamy ofertę do ogółu czy do konkretnej osoby ma znaczenie w przypadku prawnego rozstrzygania określonych sporów, wynikających z niedomówień w zakresie przeprowadzanej transakcji i składania oświadczenia woli.

Złożenie oferty a złożenie zaproszenia do zawarcia umowy

Dla Internauty, który nie orientuje się w sposób szczególny w przepisach prawa te dwa aspekty mogą się wydawać bardzo podobne i zachęcają do dokonania określonej transakcji ze sprzedającym. Nie mniej jednak warto dokonać rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami - przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Jeśli składamy konkretna ofertę jesteśmy związani jej treścią. Jeśli ktoś zdecyduje się przyjąć naszą propozycję i złoży oświadczenie woli, nie możemy się wycofać. Natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy jest swoistym zachęceniem do składania ofert. Sprzedający podaje zatem informację, iż jest skłonny transakcję zawrzeć, ale nie jest zobowiązany do jej przeprowadzenia. Dlatego nierzadko zdarza się, że na poszczególnych stronach internetowych (gdzie spotykamy się z propozycjami poszczególnych firm oferujących swoje produkty), możemy znaleźć wzmiankę, iż zamieszczone informacje nie są ofertą według definicji przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Zarówno w przypadku złożenia oferty, jak i udostępnienia zaproszenia do złożenia oferty sprzedający powinien udzielić jednoznacznej informacji (jeszcze przed zawarciem wiążącej umowy) o następujących aspektach:
 • czynnościach technicznych, które są konieczne do dokonania procedury zawarcia umowy

 • skutkach prawnych, jakie są efektem potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania oferty

 • stosowanych kodeksach etycznych, a także o ich dostępności w formie elektronicznej

 • językach, w których istnieje możliwość zawarcia umowy

 • warunkach oraz metodach udostępniania i zabezpieczania przez sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy

 • sposobach ewentualnego wykrywania i naprawiania pomyłek we wprowadzaniu danych, które przedsiębiorca powinien udostępnić drugiej stronie.

W jaki sposób umowy mogą zostać zawarte

Przyjmuje się, iż przepisy prawa nie ograniczają zawierania umów w żadnym trybie. Nie mniej jednak najczęściej ma zastosowanie w sieci zawieranie umów przez negocjacje, w trybie ofertowym, w przetargu i na aukcji.

Podstawowe formy czynności prawnych w polskim prawie:
 • zwykła forma pisemna

 • akt notarialny

 • forma pisemna z poświadczeniem daty

 • forma pisemna z poświadczeniem podpisu

 • forma elektroniczna.

Kwestia potwierdzenia otrzymania oferty

Przede wszystkim należy wiedzieć, że potwierdzenie, iż otrzymaliśmy ofertę nie oznacza, że ją przyjmujemy. Zgodnie z przepisami prawa nie jest więc to dla nas wiążące w zakresie zawarcia umowy. Ma jednak duże znaczenie dla sprzedającego - on zobowiązuje się, że w razie naszego zainteresowania transakcja się odbędzie. Jeśli zatem przyjmiemy złożoną ofertę i potwierdzimy to sprzedającemu, nie może on się już wycofać. Należy przy tym zauważyć, że konieczność potwierdzenia otrzymania oferty nie odnosi się do ofert przesłanych e-mailem ani inną metodą indywidualnego porozumiewania się w sieci. Tak więc przedsiębiorca może być związany ofertą już w chwili jej przesłania do konkretnej osoby. 

Konieczność potwierdzenia otrzymania oferty w przypadku chęci dokonania transakcji pojawi się z pewnością w zakresie złożonych ofert na stronach internetowych poszczególnych firm.

Sklepy internetowe są więc zazwyczaj związane prezentowanymi ofertami dopiero w momencie, gdy zainteresowana zakupem osoba potwierdzi jej przyjęcie.

W aspekcie odwołania oferty - może być ono uznane i skuteczne tylko wtedy, gdy dotrze do odbiorcy wcześniej bądź w tym samym czasie co oświadczenie woli.

Złe praktyki w zakresie zawierania umów przez Internet

W zakresie zawierania umów w sieci nie należy stosować takich zachowań jak:
 • naruszanie dobrych obyczajów podczas prowadzenia negocjacji

 • wykorzystywanie poufnych danych o kupującym, przekazywanie informacji o drugiej stronie bez wyrażenia przez nią na to zgody

 • prowadzenie negocjacji pomimo tego, że w rzeczywistości nie chcę się dokonać transakcji. Nie należy prowadzić takich działań bez zamiaru zawarcia umowy.

Co oznacza zasada swobody umów

Jest to zasada, która wiąże się z przyznaniem podmiotom prawnym ogólnej możliwości zawierania i modyfikowania treści umów w granicach obowiązującego prawa. Składają się na nią takie aspekty jak dowolność w wyborze kontrahenta i tworzenia treści umowy oraz swoboda dotycząca zawierania umowy i jej formy. W szczególnych przypadkach zasada swobody umów może jednak zostać ograniczona. 

O czym przedsiębiorca musi poinformować konsumenta przy zawieraniu umowy?

Przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w momencie złożenia oferty sprzedaży poinformować o takich kwestiach jak:
 • nazwa i siedziba firmy

 • wysokość i warunki zapłaty

 • dokładne koszty i warunki dostawy

 • kwestie dotyczące ewentualnej reklamacji

 • warunki wypowiedzenia umowy i prawo odstąpienia od umowy.

Prowadzenie działalności i zawieranie umów przez Internet jest w dzisiejszym świecie powszechne i nieskomplikowane. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego czym omawiane umowy się charakteryzują i co powinny zawierać, aby mogły zostać uznane za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Autor: Agnieszka

Komentarze

Cytuj xerson 2013-02-21
Kupiłem niedawno taki zestaw http://www.euro.com.pl/laptopy-i-netbooki/samsung-np535u3c-a01pl-w8-tablet-gt-p3110.bhtml czy mogę go zwrócić?
Cytuj marh 2013-02-22
Poniżej masz link do artykułu jak odstąpić od umowy w sklepie internetowym, na pewno znajdziesz informacje co i jak.

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”