E-commerce - najważniejsze bariery w rozwoju globalnego handlu elektronicznego

28 maja 2012 Aga
Handel elektroniczny - e-commerce - to termin dotyczący handlu wykorzystującego Internet jako środek komunikacji między kupującym a sprzedającym. Sprawdzamy jakie bariery ma rozwój globalnego handlu.

E-commerce - bariery rozwoju globalnego handlu elektronicznego

Handel elektroniczny (inaczej e-commerce) to termin dotyczący handlu wykorzystującego Internet jako środek wymiany, komunikacji pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Ze względu na to, że sieć internetowa nie ma bariery terytorialnej, możliwe jest dotarcie za pomocą tego medium do konsumentów na całym świecie.

Globalny handel elektroniczny daje wiele możliwości i posiada wiele ciekawych aspektów, z którymi warto się nieco szerzej zapoznać.

Historia elektronicznej gospodarki - e-commerce

Ważnymi etapami w rozwoju współczesnej globalnej komunikacji były takie kwestie jak opatentowanie telegrafu wykorzystującego alfabet Morse'a, skonstruowanie klawiatury wykorzystywanej w maszynie do pisania, wynalezienie telefonu. Niekwestionowanym przełomem było zbudowanie pierwszych komputerów, a następnie pojawienie się Internetu. W 1991 roku wynaleziona została pierwsza przeglądarka internetowa.

W USA początkiem lat 90-tych pojawiła się myśl budowy narodowej infrastruktury informacyjnej. W 1997 pojawiła się propozycja stworzenia w Internecie strefy wolnego handlu. Zapoczątkowało to szybki rozwój handlu elektronicznego.

Globalny rynek elektroniczny prężnie i nieustannie się rozwija. W Polsce niestety rozwój ten nie jest tak zaawansowany jak w krajach pionierskich omawianego procesu, jednak zaobserwować można stopniowe niwelowanie określonych przeszkód.
 

Do podstawowych barier spowalniających pełne korzystanie z Internetu w biznesie zaliczyć można:

 • niewystarczającą wiedzę na temat Internetu wśród kadry menadżerskiej, osób zarządzających niektórymi firmami

 • stosunkowo wolne łącza

 • zbyt mała liczba profesjonalnych dostawców Internetu

 • niechęć do wprowadzenia nowej organizacji w firmie i nowych zasad jej funkcjonowania.

Z pewnością korzystnie na sytuację rozwoju dobrodziejstw gospodarki elektronicznej wpływają odpowiednie uregulowania prawne, a także świadomość znaczenia kwestii rozwoju Internetu wśród kadry menadżerskiej.
 

Jakie są najważniejsze bariery w rozwoju globalnego handlu elektronicznego

Marian Niedźwiedziński w książce "Globalny handel elektroniczny" wymienia takie istotne przeszkody dotyczące omawianego zjawiska jak:

 1. Bariera ludzka - przede wszystkim dotyczy kwestii związanych z kompetencjami poszczególnych osób (nie są się ukryć, że chociażby brak znajomości języków obcych znacząco utrudnia globalny rozwój handlu).

 2. Bariera proceduralna - dotyczy głównie obsługi dokumentowej globalnego obrotu handlowego. Nierzadko procedury dokumentowe okazują się opóźniać różne kwestie związane z handlem i nie powodują uskutecznienia przeprowadzanych transakcji.

 3. Bariera infrastrukturalna - dotyczy stabilności systemu walutowego, dostępności określonych usług transportowych czy bankowych, dostępność do informacji biznesowej, a także ogólny poziom bezpieczeństwa obrotu.


Bariery dotyczące handlu elektronicznego mogą być intencjonalne , czyli powodowane świadomie (zakazy handlu czy ograniczenia transportowe), lub wynikające z innych przyczyn. Istnieją niewątpliwie pewne czynniki, które skutecznie wpływają na hamowanie rozwoju handlu międzynarodowego - są to na przykład:

 • braki w wiedzy dotyczącej reguł gospodarki rynkowej

 • brak jasnych zasad w sektorze publicznym, korupcja

 • niedociągnięcia infrastrukturalne

 • zbyt skomplikowane procedury administracyjno-prawne

 • braki w technicznej sprawności kanałów przekazu informacji

 • ograniczenia eksportowe i importowe

 • niekorzystne otoczenie biznesu (np. ekspansja czarnego rynku).


Gospodarka elektroniczna stosuje obecnie wiele różnorodnych technologii - pocztę e-mailową, dobrodziejstwa Internetu, elektroniczny system funduszy, systemy ERP, możliwość przeprowadzania wideokonferencji, a także inne systemy ułatwiające pracę i zarządzanie firmą.

Postępująca globalizacja oraz rozwój systemów teleinformatycznych stwarza wciąż nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Systematycznie i szybko rozwija się globalny handel elektroniczny, stopniowo likwidując bariery swojej ewolucji.

Bezpłatna konsultacja

skuteczne SEO

wyższy konwersja

tańszy marketing