E-Learning - zalety i wady e-edukacji

E-learning - zalety i wady
E-learning to termin określający sposób nauczania wykorzystujący komputery oraz Internet.

Jeszcze do niedawna traktowany był jako narzędzie wspomagające nauczanie. W ostatnim tygodniach, w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 e-learning ratuje kryzys w edukacji w skali globalnej.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są zalety e-learningu i jak dzięki niemu możesz pożytecznie wykorzystać czas spędzany przymusowo w domu.

 

Czym jest e-learning?

A czym jest e-learning?

E-learning umożliwia kształcenie się, ukończenie różnego rodzaju kursów i szkoleń, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że posiadamy komputer z dostępem do Internetu - i możemy stać się członkami szkoły prowadzącej zajęcia na płaszczyźnie wirtualnej lub uczestnikiem dowolnego kursu on-line.

E-learning niesie ze sobą mnóstwo korzyści - osoba, która decyduje się na kurs sama decyduje o tempie przyswajania wiedzy i czasie podjęcia nauki.
Jest to bardzo elastyczny i likwidujący bariery terytorialne model nauczania.Przede wszystkim e-learning posiada pewne charakterystyczne, wyróżniające cechy:

 • proces nauczania ma miejsce w sieci komputerowej

 • komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kształcenia jest dwukierunkowa

 • nauczanie opiera się na odpowiednio do tego przygotowanej metodyce

 • system edukacyjny wspierany jest platformą zdalnego nauczania

 • wykorzystuje się media elektroniczne.
   

E-nauczanie zawiera więc w sobie kilka podstawowych kryteriów:

 • odpowiednia metodyka

 • zastosowanie komputera i technologii internetowych

 • sieciowość.

Zalety nauki on-line

Do niedawna nauka online wykorzystywana była głównie jako sposób na dokształcanie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różnego rodzaju kursy on-line. Kursy dostępne są praktycznie z każdej dziedziny - od nauki szycia, przez kursy programowania po kursy przygotowujące do egzaminów na uczelnie.

Wiele kursów jest certyfikowana, czyli kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu - wykonanie niezbędnych zadań oraz zdanie końcowego egzaminu. Takie certyfikaty mają coraz większą wartość na rynku pracy.

 • Do najważniejszych zalet e-learningu można zaliczyć ogromną oszczędność czasu - nie tracimy go na dojazdy do miejsc, w których odbywają się stacjonarne zajęcia edukacyjne. Również sam proces uczenia się możemy tak zaplanować i rozłożyć w czasie, aby współgrał z innymi obowiązkami i zajęciami dnia codziennego.
 • Nie da się ukryć, że zdalne nauczanie pozwala także zredukować wydatki finansowe na kształcenie - nie ponosimy kosztów dojazdu czy ewentualnego zakwaterowania w miejscu docelowym.
 • W przypadku e-learningu mamy tutaj do czynienia z indywidualizacją procesu nauczania, a przez to większą skutecznością kształcenia. Uczenie się w systemie e-edukacji dostosowane jest do indywidualnego tempa poszczególnych osób. Uczestnik programu e-learningu uczy się sam siebie motywować i zachęcać do wytrwałej pracy oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy.
 • E-learning wykorzystuje wiele różnorodnych form prezentacji i przez to wykorzystywane metody potrafią na wiele sposobów zaciekawić słuchacza.
W większości przypadków e-learningu wyróżnić możemy dwa podejscia - pierwsze, w którym dana osoba sama decyduje czego chce sie uczyć i przyswaja tylko tą wiedzę, która jest jej potrzebna, oraz drugie, kiedy kurs narzucany jest np. przez organizację, firmę czy instytucję w której pracujemy i która wymaga doszkolenie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

 
Zalety e-learningu
 

Zalety e-learningu w czasach koronawirusa CoV-2

W  chwili obecnej świąt stanął w wyjątkowej sytuacji. Cały świat walczy z koronawirusem CoV-2, który jak wiemy rozprzestrzenia się wyłącznie drogą kropelkową. Czyli aby doszło do zarażenia musimy mieć kontakt z osobą zarażoną. Dlatego najważniejsze w tym momencie w walce z wirusem jest maksymalne ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa, co można osiągnąć poprzez ograniczenie kontaktu. Musimy po prostu zostać w domu, aby ograniczyć kontakt z innymi osobami, które mogą być zarażone. 

Zostając w domu musimy się czymś zająć. Można oglądać filmy, czytać książki .. lub podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie e-learning i kursy online. Możemy znaleźć kursy z dziedziny która nas interesuje. Część kursów jest płatnych, ale istnieje również cała masa kursów bezpłatnych, które również dają ogramną wartość i często nie są gorsze od tych płatnych.

Jedną z najbardziej popularnych platform jest Udemy, na której znajdziemy kursy z niemal każdej dziedziny, a ceny kursów są bardzo przystępne, często na poziomie 50 zł.
 
Przykładowe popularne tematy kursów Udemy:


 

Korzyści e-elearningu

 • Łatwy dostęp do różnych źródeł wiedzy ( na przykład dzięki możliwościom udostępnianym przez platformę zdalnego nauczania).

 • Możliwość prowadzenia szkolenia dla bardzo dużej grupy słuchaczy (w stacjonarnych warunkach sale wykładowe zazwyczaj mają pewne ograniczenia co do ilości uczestników szkoleń).

 • Łatwy nadzór postępów nauczania i sprawdzanie zdobytej wiedzy.

 • Jednolity przekaz dla wszystkich słuchaczy określonego kursu czy szkolenia.

 • I co obecnie najważniejsze - ograniczenie rozptrzestrzeniania się koronawirusa CoV-2 dzięki zatrzymaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych (nauczycieli) w domach przy jednoczesnym utrzymaniu procesu nauczania. Na ten moment jest to największy priorytet w walce z wirusem.
 
Korzyści z nauki online
 

Własny kurs on-line

Dodatkową korzyścią e-learningu jest możliwość zarabiania na kursach online. W czasie kiedy popyt na tego rodzaju usługi gwałtownie rośnie, jest możliwość sprzedaży kursów online i dzięki temu generowanie dodatkowych przychodów.

Zarabianie w ten sposób może być dodatkowym źródłem przychodów, choć dla wielu stało się podstawowym i głównym sposobem zarabiania na życie.
Pewnie wydaje Ci się to nierealne, ale każdy z nas czegoś doświadczył, coś przeżył i może się tym podzielić z innymi właśnie w formie kursu online. Wystarczy zobaczyć jakie kursy oferowane są w internecie i poszukanie inspiracji na swój unikalny kurs.

Obecna sytuacja, w której zmuszeni jesteśmy do przebywania w domu i ograniczanie kontakt z innymi sprzyja właśnie takim aktywnościom. Może zamiast czytać kolejną książkę może lepiej poświęcić ten czas na przygotowanie własnego kursu i zaoferowanie go innym. Pamiętaj, że kurs sprzedawany nawet za kilkadziesiąt złotych może przy pewnej skali zarabiać dla Ciebie znaczące pieniądze. I to bez dodatkowych nakładów pracy. Kurs robisz raz, a później sprzedajesz kolejne kopie czy dostęp do kursu co może się realizować przy Twoim minimalnym zaangażowaniu.
 

Sprzedaż kursów online

Sprzedaż kursów online można się odbywać na wiele sposobów. Można wykorzystać istniejące platformy, akceptując utratę części zysków w postaci oddawanej prowizji. Można również stowrzyć własny serwis oferujący kurs lub kursy online, w którym dostęp do kursu można całkowicie zautomatyzować.

Taką platformę oferującą kursy online stworzyliśmy dla Instytutu Logistyki i Magazynowiania, który odpowiada za m.in. nadawanie i zarządzanie kodami GS1.

Dla ILIM stworzyliśmy nową wersję platformy E-bit.edu.pl, w której sprzedawane są kursy online. Stworzona przez nas platforma odpowiada za promocję oraz sprzedaż kursów online, szkoleń stacjonarnych, produktów cyfrowych oraz wydań drukowanych.

Same kursy online zostały przygotowane na platformie Moodle, która jest najbardziej znaną platformą e-learningową na świecie. Jest to platforma open source, z której można skorzystać zupełnie za darmo. Interfejs Moodle dostępny jest również po polsku, więc nie musisz się obawiać, że kursancie nie będą potrafili się poruszać po systemie.
 
W ramach prac wdrożeniowych stworzyliśmy platformę e-commerce, która umożliwia zakup wybranego kursu lub kursów, a następnie po dokonaniu płatności otrzymujemy dostęp do kursów na platformie Moodle, w której odbywamy kurs. Cały proces zakupu oraz udzielania dostępu do kursu na platformie Moodle jest całkowie zautomatyzowany i nie wymaga dodatkowej obsługi po stronie administracji.

W ramach platformy oprócz typowych kursów oferowany jest również dostęp do wydań magazynu Logistyka w wersji cyfrowej, który również dostępny jest na platformie Moodle.

 
Platforma sprzedaży kursów online - realizacja
 

 Korzyści z zastosowania e-learningu w firmie

 • Możliwość objęcia szkoleniem wszystkich pracowników bez konieczności zebrania ich fizycznie w tym samym miejscu i czasie.

 • Jednolity przekaz.

 • Łatwe kontrolowanie postępów przyswajania wiedzy przez osoby objęte szkoleniem.

 • Znaczna redukcja kosztów (eliminuje się opłaty związane z dojazdem pracowników do miejsca szkolenia, zapewnienia im ewentualnego wyżywienia czy noclegu).

 • Oszczędność czasu - szkolenie może się odbyć w godzinach pracy zatrudnionych osób, a nierzadko nawet w trakcie wykonywania ich obowiązków.

Usprawnienie prowadzenia szkoleń - wiele testów, sporządzane raporty są często tworzone automatycznie, przez co osoby zajmujące szkoleniami mogą skupić się na innych obowiązkach.

 

Wady e-learningu

Byłoby złudne twierdzenie, iż e-learning nie ma wad. Oczywiście ma i to calkiem sporo - nie górują one jednak nad jego zaletami. Dodatkowo wady i zalety tej metody nauczania rozważać należy zawsze w określonym przypadku, nie oderwanym od konkretnych osób i konkretnych potrzeb. Do kwestii, które w przeważającej liczbie przypadków uznać można za wady zaliczymy zatem:

 • Ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Kontakty bezpośrednie sa bardzo ważne i żadna pośrednia ich forma nie zastąpi osobistego kontaktu. Edukacja tylko i wyłącznie w formie zdalnej może dla niektórych studentów wiązać się z poczuciem swoistego osamotnienia. W obecnym czasie pandemii koronawirusa tą wadę można uznać za największą zaletę e-learningu.

 • Wydatki związane z wdrożeniem systemu zdalnego nauczania są znaczne - wiążą się z koniecznością dokonania zakupu określonego sprzętu, oprogramowania, szkoleniem osób mających prowadzić szkolenia. Również koszt opracowania konkretnego kursu jest większy niż w tradycyjnej metodzie - gdyż oprócz podstawowych treści dobrze jest również przygotować właściwą grafikę, posłużyć się odpowiednio narzędziami informatycznymi)

 • Zdarza się, iż określona osoba pomimo chęci nie może uczestniczyć w e-szkoleniu - na przykład z powodu posiadania zbyt wolnego łącza lub przerwy w dostawie Internetu

 • Aby efektywnie uczestniczyć e-learningu należy wykształcić w sobie odpowiednią motywację do nauki. Niektórzy kursanci/studenci maja spory problem z samodzielnym przygotowaniem się czy samodyscypliną.

Wśród tych mniej korzystnych aspektów e-learningu pojawia się także kwestia problemów z ochroną praw autorskich.
 

Efektywność dydaktyczna e-learningu

Aby kształcenie okazało się efektywne konieczne są interakcje pomiędzy określonym nauczycielem (osobą prowadzącą szkolenie), a uczniem. Dialog jest podstawowym aspektem prawidłowych procesów dydaktycznych.

Jakie kwestie zdalnego nauczania mogą zatem wspomagać proces dydaktyczny?

 1. Różne formy prezentacji materiału przerabianego na szkoleniu.

 2. Umiejętne przekazywanie treści programowych.

 3. Dostęp do zaawansowanego oprogramowania edukacyjnego.

 4. Systematyczne sprawdzanie przyswojonej przez uczestników szkolenia wiedzy.

 5. Zachęcanie do dodatkowej samodzielnej pracy, wykonywania określonych ćwiczeń.

 6. Nastawienie na dialog, możliwość wyrażania opinii przez uczestników szkolenia.

 7. Wybór optymalnych w danym szkoleniu technik nauczania.

 8. Analiza poszczególnych etapów kształcenia.

Niewątpliwie dla uczestników edukacji zdalnej duże znaczenie w efektywnym przyswajaniu wiedzy mają czynniki motywacyjne - takie jak nagradzanie, wzmacnianie, czy zachęcanie do angażowania się w określone działania. Każdy przebyty kurs ukończony certyfikatem wzbogaci również nasze CV, które szybko i profesjonalnie możesz wykonać na tej stronie https://cv-wzor.com. Przeczytaj więcej o zaletach nauki przez internet.

Komentarze

Cytuj kasia00 2018-06-21
Mimo że e learning ma wady moim zdaniem jest skutecznym sposobem nauki. Sama używam jako uzupełnienie lekcji platformy zdobywcy wiedzy pl. Dzieci za poprawnie wykonane zadania dostają diamenty i odznaki. Byli w mojej szkole na warsztatach edukacyjnych zdobywcywiedzy.pl/warsztaty-dla-szkol-podstawowych/ i dzieci były niezwykle zaciekawione taką formą nauki.
Cytuj Julia 2021-04-19
Uważam że e-learning nie jest efektywną drogą nauki. Mam trójkę dzieci. Jedno chodzi do I klasy, drugie do IV klasy, a najstarsze do II liceum. Co chwilę są jakieś problemy. Jak nie z internetem, to z komputerem, jak nie z komputerem, to z czymś innym, i tak w kółko. Najstarsza córka, ma problemy z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych. Dodatkowo, te problemy techniczne. Wczoraj jedno z dzieci miało karktówkę z matematyki. Dzieci (klasa) miały na to 15 minut, i miały przesłać zdjęcia do jakiegoś pliku, który po ustalonym czasie sam się zamykał. Moje dziecko zrobiło zadania w 13 minut, i wstawiło zdjęcia do tego "pliku", no ale cóż przez zły internet zdjęcia nie chciały się załadować, plik się zamknął i dziecko dostało ocene niedostateczną, bo nie wysłało pracy. Nic nie dały tłumacznia do nauczyciela, bo przecież każdy może użyć takiej wymówki aby mieć więcej czasu. Jestem załamana, i to nie pierwszy raz. Oby ci uczniowie wrócili do tych szkół jak najszybciej.

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Historia e-learningu na świecie i w Polsce

Dziś e-learning traktujemy jak coś oczywistego - korzystają z niego studenci i pracownicy podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź jaka jest historia e-learningu na świecie i w Polsce.

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”