Wpływ Internetu na postawy konsumenckie

Postawy konsumenckiePostawy są to trwałe i naznaczone emocjonalnie oceny ludzi, rzeczy oraz pojęć. O postawach możemy powiedzieć, iż są trwałe - raz wyrobiona postawa wobec kogoś lub czegoś zazwyczaj utrzymuje się bardzo długo i wpływa na późniejsze zachowania względem tej rzeczy. Nie jest łatwo zmienić czy modyfikować skutecznie utrwalony już w podświadomości określonej osoby obraz.

Dla marketingu internetowego aspekt ten ma ogromne znaczenie - podkreśla bowiem, iż ludzie nie są biernymi i obojętnymi obserwatorami, a stale dokonują wartościowania - również tego co kupują.

Jeśli dana osoba utrwali w podświadomości pozytywny obraz danej firmy czy marki, a w związku z tym będzie wiązała z nią pozytywne skojarzenia - można spodziewać się pozytywnej reakcji na zaproponowane do zakupu produkty lub usługi. Nie oznacza to oczywiście, że potencjalny klient na 100% zakupi rzeczy oferowane przez dane przedsiębiorstwo. Nie mniej jednak jest to znacznie bardziej prawdopodobne, niż w przypadku wydania przez potencjalnego klienta negatywnej opinii i zrażenia się do firmy lub jej określonego elementu działalności.

Pamiętać należy jednak, iż pomimo swojej trwałości, postawy nie są niezmienne przez całe życie - stąd ogromna jest rola marketingu i poszczególnych narzędzi promocji w kształtowaniu pozytywnego obrazu marki i firmy i wpływ tych działań na zachowania konsumentów. Czytaj więcej o roli psychologii poznawczej w marketingu i reklamie.
 

Komponenty postawy

 1. Behawioralny.

 2. Afektywny.

 3. Poznawczy.


Komponent behawioralny - są to swoiste predyspozycje do określonego zachowania wobec danej rzeczy, osoby, sytuacji. Składa się on zarówno z reakcji ekspresyjnych, słownych, jak i działań ukierunkowanych na określony cel. W odniesieniu do marketingu komponent behawioralny określa działania wobec promowanego produktu, marki, czy firmy.

Komponent afektywny - nazywany jest również emocjonalnym. Określa on uczucia wobec danego przedmiotu postawy - takie jak zaciekawienie, irytacja, radość czy smutek. Również określone produkty i sposób ich promowania wzbudza w nas uczucia i nastawia emocjonalnie - pozytywnie lub negatywnie. Reklama może tak bardzo nas zainteresować i zachęcić, że postanowimy szybko kupić i wypróbować określoną rzecz czy usługę. Może jednak zadziałać w sposób odwrotny - wzbudzając w nas zniechęcenie, złość, odrazę.

Komponent poznawczy - zawierają się w nim wszystkie przekonania i wiedza na temat przedmiotu postawy. Komponent poznawczy podkreśla rolę informacji o danym produkcie czy usłudze w procesie dokonywania zakupów przez konsumentów. Przekonania co do atrybutów danej rzeczy z pewnością wpływają na decyzję o ewentualnym zakupie. W procesie dokonywania określonych transakcji konsumenci kierują się zazwyczaj nie tylko emocjami, ale również przemyśleniami na dany temat i posiadaną wiedzą.
 

Internet a postawy

Internet jest częścią życia ogromnej części społeczeństwa, nic więc dziwnego, że wpływa na zachowania konsumenckie. Zwiększający się zasięg Internetu i rosnąca rola sieci nie jest bowiem bez znaczenia dla potencjalnego nabywcy i sprzedawcy określonych produktów czy usług. Zmieniają się postawy zakupowe, opinie o zawieranych w sieci transakcjach, a także podejścia do zdobywania wiadomości o określonych produktach właśnie poprzez Internet.

Internauci nie są ponad to biernymi użytkownikami sieci - są aktywni i dzielą się posiadaną wiedzą. Zwiększa się systematycznie czas poświęcany na korzystanie z Internetu (nierzadko wiąże się to ze zmniejszeniem czasu poświęcanego do tej pory innym mediom). W związku z tym reklama internetowa nabiera dużego znaczenia - skoro konsumenci tutaj spędzają dużo czasu, pojawia się próba oddziaływania na ich postawy względem określonej firmy czy marki za pośrednictwem sieci. Nic więc dziwnego, że stale rośnie liczna firm, które reklamują się za pośrednictwem Internetu - nie są to bynajmniej firmy funkcjonujące jedynie w Internecie. Choć trzeba przyznać, że firmy typowo internetowe bez skutecznej kampanii marketingowej i optymalizacji działań mają znacznie utrudnione możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Na to, iż sieć jest coraz częściej wykorzystywana do kształtowania postaw konsumentów wpływa również łatwość jej wykorzystania i stosunkowo niskie koszty procesu promocji.
 

Badanie postaw i satysfakcji konsumentów

Badanie postaw umożliwia scharakteryzowanie i ustalenie działań konsumentów w zakresie określonych kategorii produktów czy usług. Poznanie postaw klientów umożliwia również dopasowanie działań do potrzeb kontrahentów. Satysfakcja konsumenta natomiast odnosi się do  oceny proponowanej klientom obsługi i zachowania personelu przedsiębiorstwa. Badanie satysfakcji klientów jest dla wielu przedsiębiorstw ważnym aspektem działań marketingowych.Ustalenie zadowolenia kontrahentów z  funkcjonowania firmy jest bardzo pomocne w zwiększaniu konkurencyjności na rynku i tym samym zwiększania jej przychodów.
 

Dlaczego warto badać satysfakcję klientów

 • Aby dowiedzieć się jak firma jest postrzegana przez obecnych i potencjalnych klientów.

 • Aby sprawdzić czy przedsiębiorstwo odpowiada na oczekiwania klientów i rozumie ich potrzeby oraz wymagania.

 • Aby porównać zadowolenie z usług firmy z zadowoleniem z usług konkurencji.

 • Aby zweryfikować jakie czynniki wpływają na zadowolenie klientów z dokonywanych transakcji.

 • Aby opracować strategię naprawy niekorzystnie wpływających na konsumentów elementów firmy.

 • Aby dokładnie określić słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest pogłębianie zalet i eliminowanie wad związanych z funkcjonowaniem firmy.

 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Cytuj Kazia 2013-03-23
Takie pisanie o niczym, artykuł nic wartościowego nie przekazuje. Po tytule wnioskowałam, że może po częsci dowiem się jak ten Internet wpływa na konsumenta.

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”