Wpływ Internetu na postawy konsumenckie

26 lipca 2012 Agnieszka
Sposób zachowań ludzi można zbadać, przeanalizować i wprowadzić takie zmiany, które będą korzystne dla naszego e-biznesu. O postawach konsumentów i jak je odpowiednio modelować.

Postawy konsumenckie
 

Postawy są to trwałe i naznaczone emocjonalnie oceny ludzi, rzeczy oraz pojęć. O postawach możemy powiedzieć, iż są trwałe - raz wyrobiona postawa wobec kogoś lub czegoś zazwyczaj utrzymuje się bardzo długo i wpływa na późniejsze zachowania względem tej rzeczy. Nie jest łatwo zmienić czy modyfikować skutecznie utrwalony już w podświadomości określonej osoby obraz.

Dla marketingu internetowego aspekt ten ma ogromne znaczenie - podkreśla bowiem, iż ludzie nie są biernymi i obojętnymi obserwatorami, a stale dokonują wartościowania - również tego co kupują.

Jeśli dana osoba utrwali w podświadomości pozytywny obraz danej firmy czy marki, a w związku z tym będzie wiązała z nią pozytywne skojarzenia - można spodziewać się pozytywnej reakcji na zaproponowane do zakupu produkty lub usługi. Nie oznacza to oczywiście, że potencjalny klient na 100% zakupi rzeczy oferowane przez dane przedsiębiorstwo. Nie mniej jednak jest to znacznie bardziej prawdopodobne, niż w przypadku wydania przez potencjalnego klienta negatywnej opinii i zrażenia się do firmy lub jej określonego elementu działalności.

Pamiętać należy jednak, iż pomimo swojej trwałości, postawy nie są niezmienne przez całe życie - stąd ogromna jest rola marketingu i poszczególnych narzędzi promocji w kształtowaniu pozytywnego obrazu marki i firmy i wpływ tych działań na zachowania konsumentów. Czytaj więcej o roli psychologii poznawczej w marketingu i reklamie.

Komponenty postawy

  1. Behawioralny.

  2. Afektywny.

  3. Poznawczy.


Komponent behawioralny - są to swoiste predyspozycje do określonego zachowania wobec danej rzeczy, osoby, sytuacji. Składa się on zarówno z reakcji ekspresyjnych, słownych, jak i działań ukierunkowanych na określony cel. W odniesieniu do marketingu komponent behawioralny określa działania wobec promowanego produktu, marki, czy firmy.

Komponent afektywny - nazywany jest również emocjonalnym. Określa on uczucia wobec danego przedmiotu postawy - takie jak zaciekawienie, irytacja, radość czy smutek. Również określone produkty i sposób ich promowania wzbudza w nas uczucia i nastawia emocjonalnie - pozytywnie lub negatywnie. Reklama może tak bardzo nas zainteresować i zachęcić, że postanowimy szybko kupić i wypróbować określoną rzecz czy usługę. Może jednak zadziałać w sposób odwrotny - wzbudzając w nas zniechęcenie, złość, odrazę.

Komponent poznawczy - zawierają się w nim wszystkie przekonania i wiedza na temat przedmiotu postawy. Komponent poznawczy podkreśla rolę informacji o danym produkcie czy usłudze w procesie dokonywania zakupów przez konsumentów. Przekonania co do atrybutów danej rzeczy z pewnością wpływają na decyzję o ewentualnym zakupie. W procesie dokonywania określonych transakcji konsumenci kierują się zazwyczaj nie tylko emocjami, ale również przemyśleniami na dany temat i posiadaną wiedzą.

Internet a postawy

Internet jest częścią życia ogromnej części społeczeństwa, nic więc dziwnego, że wpływa na zachowania konsumenckie. Zwiększający się zasięg Internetu i rosnąca rola sieci nie jest bowiem bez znaczenia dla potencjalnego nabywcy i sprzedawcy określonych produktów czy usług. Zmieniają się postawy zakupowe, opinie o zawieranych w sieci transakcjach, a także podejścia do zdobywania wiadomości o określonych produktach właśnie poprzez Internet.

Internauci nie są ponad to biernymi użytkownikami sieci - są aktywni i dzielą się posiadaną wiedzą. Zwiększa się systematycznie czas poświęcany na korzystanie z Internetu (nierzadko wiąże się to ze zmniejszeniem czasu poświęcanego do tej pory innym mediom). W związku z tym reklama internetowa nabiera dużego znaczenia - skoro konsumenci tutaj spędzają dużo czasu, pojawia się próba oddziaływania na ich postawy względem określonej firmy czy marki za pośrednictwem sieci. Nic więc dziwnego, że stale rośnie liczna firm, które reklamują się za pośrednictwem Internetu - nie są to bynajmniej firmy funkcjonujące jedynie w Internecie. Choć trzeba przyznać, że firmy typowo internetowe bez skutecznej kampanii marketingowej i optymalizacji działań mają znacznie utrudnione możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Na to, iż sieć jest coraz częściej wykorzystywana do kształtowania postaw konsumentów wpływa również łatwość jej wykorzystania i stosunkowo niskie koszty procesu promocji.

Badanie postaw i satysfakcji konsumentów

Badanie postaw umożliwia scharakteryzowanie i ustalenie działań konsumentów w zakresie określonych kategorii produktów czy usług. Poznanie postaw klientów umożliwia również dopasowanie działań do potrzeb kontrahentów. Satysfakcja konsumenta natomiast odnosi się do  oceny proponowanej klientom obsługi i zachowania personelu przedsiębiorstwa. Badanie satysfakcji klientów jest dla wielu przedsiębiorstw ważnym aspektem działań marketingowych.Ustalenie zadowolenia kontrahentów z  funkcjonowania firmy jest bardzo pomocne w zwiększaniu konkurencyjności na rynku i tym samym zwiększania jej przychodów.

Dlaczego warto badać satysfakcję klientów

  • Aby dowiedzieć się jak firma jest postrzegana przez obecnych i potencjalnych klientów.

  • Aby sprawdzić czy przedsiębiorstwo odpowiada na oczekiwania klientów i rozumie ich potrzeby oraz wymagania.

  • Aby porównać zadowolenie z usług firmy z zadowoleniem z usług konkurencji.

  • Aby zweryfikować jakie czynniki wpływają na zadowolenie klientów z dokonywanych transakcji.

  • Aby opracować strategię naprawy niekorzystnie wpływających na konsumentów elementów firmy.

  • Aby dokładnie określić słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest pogłębianie zalet i eliminowanie wad związanych z funkcjonowaniem firmy.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie

Używamy Cookies