Email marketing - podstawowe pojęcia

13 maja 2012 Agnieszka
E-mail marketing to bardzo przydatna forma komunikacja z rynkiem. Przedstawiamy najważniejsze pojęcia związane z tą formą e-marketingu.

E-mail marketing - podstawowe pojęcia


E-mail marketing to bardzo skuteczne narzędzie komunikacji firmy z klientami. Poprzez odpowiednie wykorzystanie jego możliwości można zarówno pogłębić relacje z dotychczasowymi kontrahentami, jak i zdobyć nowych.

Jest to stosunkowo tania i nieskomplikowana forma marketingu bezpośredniego, korzystająca z dobrodziejstw poczty elektronicznej w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy i lojalności konsumenckiej, a także sprzedaży produktów i usług, informowania o firmie, zdobywania nowych klientów.

Marketing e-mailowy wykształcił szereg specyficznych pojęć, z których korzysta i które warto poznać przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu kampanii wykorzystującej pocztę elektroniczną do komunikacji z klientami.

Poniżej wyszczególnione są najważniejsze terminy dotyczącej omawianej kwestii:

 • Newsletter - jest to swoista forma biuletynu, rozsyłanego do zainteresowanych osób pocztą elektroniczną.

 • GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Terminem tym określamy organ zajmujący się ochroną danych osobowych. Zajmuje się on nadzorem nad zgodnością wykorzystania i przetwarzania pozyskanych informacji o określonych osobach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Mailing - jest to baza adresów e-mail, należących do osób, które wyraziły przyzwolenie na otrzymywanie określonych treści.

 • AIDA - jest to skrót określający odzew kontrahenta na kwestie związane z danym produktem. Skrót ten tłumaczy się w następujący sposób:

 • A (Attention) - uwaga

 • I  (Interest) - zainteresowanie

 • D (Desire) - pożądanie

 • S (Satisfaction) - satysfakcja

 • Landing page - strona docelowa - tym mianem nazywamy określoną stronę docelową,  na którą potencjalni klienci docierają dzięki prowadzonym przed daną firmę działaniom promocyjnym (np. po kliknięciu w banner reklamowy, link). Jest rozbudowaniem treści znajdujących się w reklamie.

 • Wskaźnik procentowy konwersji - określa trafność strony docelowej i wskazuje na wykonanie lub niewykonanie przez internautę trafiającego na landing page takich działań jak rejestracja w witrynie, pozostawienie danych niezbędnych do kontaktu, czy rozpoczęcie dokonywania zakupów.

 • SPAM - niechciane wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną. W związku z tym, iż odbiorcy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie, wysyłanie ich jest niezgodne z prawem. Te nielegalne praktyki nie tylko naruszają prywatność adresatów, ale także spowalniają działanie serwerów i utrudniają użytkownikom poczty korzystanie z niej.

 • Konsulting - w aspekcie marketingu e-mailowego terminem tym określimy specjalistyczną wiedzę, doradztwo w zakresie trwającej lub mającej się odbyć kampanii.

 • Marketing wirusowy (viral marketing) - jest to rodzaj działań marketingowych, polegający na stworzeniu charakterystycznego, wywołującego emocje i pozytywne skojarzenia przekazu, który będzie przesyłany przez internautów między sobą.

 • Program antyspamowy - jego zadaniem jest ochrona przed niepożądanymi wiadomościami pocztowymi. Filtruje on pocztę e-mailową w celu dokonania selekcji wiadomości wartościowych od tych, które tylko zapychają skrzynkę.

 • Rynek wewnętrzny - dotyczy własnej, samodzielnie zbieranej bazy klientów, do których adresowane są działania w ramach kampanii e-mailowej. Jego przeciwieństwem jest rynek zewnętrzny, który jest bazą adresową do której docieramy za pomocą osób trzecich - kupując lub wynajmując określoną listę mailingową.

 • Screen Test - test, który weryfikuje poprawność wyświetlania się określonego e-maila w programach pocztowych zainstalowanych na komputerze u adresata czy też w webmailu.

 • CPC (Cost Per Click) - wskaźnik, który określa jaki jest koszt wygenerowanie jednego kliknięcia przez użytkownika.

 • CTR (Click-Through Rate) - w aspekcie e-marketingu terminem tym określamy procentowy wskaźnik liczby kliknięć do ogólnej liczby wyświetleń określonej wiadomości. Jest to tzw. współczynnik efektywności reklamy.

 • CPA (Cost Per Action) - wyznacza koszt operacji przekonania klienta do wykonania pożądanego działania.

 • CR (Conversion Rate) - wskazuje, jaki odsetek internautów którzy dotarli na określoną witrynę, wykonało pożądane działania.


Przytoczone pojęcia z pewnością nie wyczerpują zagadnień związanych z marketingiem e-mailowym, ale przybliżają nieco podstawowe terminy i procesy związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do komunikacji z klientami.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie