Wskaźniki skuteczności kampanii promocyjnych w Internecie

27 listopada 2012
Internet, w przeciwieństwie do innych mediów pozwala na skuteczne mierzenie efektów kampanii promocyjnych. Najbardziej znane wskaźniki to CTR, CPA, CPC, SOV, CPM.

Wskaźniki efektywności reklamy

Efektywność kampanii promocyjnej prowadzonej w Internecie ma związek z osiągnięciem zamierzonych wcześniej efektów. Analiza zdobytych celów porównywana jest z nakładami finansowymi poniesionymi w związku z prowadzonymi działaniami.

Obecnie możemy posłużyć się takimi wskaźnikami skuteczności kampanii promocyjnej jak: CTR, CPA, CPC, SOV, CPM. Najczęściej współczynniki te znajdują wykorzystanie w kampaniach reklamowych w sieci, kampaniach w wyszukiwarkach, a także kwestiach dotyczących Internet Public Relations i serwisów internetowych.

Click Through Rate (CTR) - określić możemy jako współczynnik klikalności. Określa on zainteresowanie konkretna reklamą i jest relacją liczby kliknięć do ilości wyświetleń reklamy. Jest bardzo powszechnie wykorzystywanym wskaźnikiem skuteczności kampanii marketingowych w Internecie. Im wyższa okaże się wielkość omawianego wskaźnika, tym bardziej skuteczna jest kampania promocyjna. Wskaźnik CTR jest bardzo pomocny przy ustalaniu skuteczności kampanii e-marketingowych, jednak warto oprócz niego zastosować również inne mierniki.

Cost Per Action (CPA) - jest to miernik, który określa jaki jest koszt konwersji. Definiuje on stosunek nakładów finansowych poniesionych na reklamę do liczby konwersji (wygenerowanych akcji). Wskaźnik ten pokazuje jaka jest cena zdobycia zainteresowania internauty, który wykona pożądane w kampanii działania.

Cost Per Click (CPC) - miernik ten określa jaka jest cena pojedynczego kliknięcia w określoną reklamę w sieci. Jest to wskaźnik efektywności promocji w Internecie.

Share Of Voice (SOV) - miernik ten pokazuje jaka część ogólnej liczby wyświetleń okazuje się faktyczną reklamą danego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik SOV pomocny jest w zbadaniu udziału reklam określonej marki w odniesieniu do reklam wszystkich marek z tej samej kategorii produktów czy też usług, wyemitowanych w konkretnym okresie.

Cost Per Thousands Exposers (CPT) - określa cenę tysiąckrotnego pojawienia się danego przekazu reklamowego.

Również świadomość marki jest bardzo ważnym miernikiem skuteczności prowadzonych działań marketingowych w Internecie. Określa jak firma jest odbierana w świadomości konsumentów oraz czy jest znana i postrzegana w pozytywnym świetle. 

Specyfika Internetu pozwala na stosunkowo precyzyjne zmierzenie stopnia wykonania zamierzonych zadań i osiągnięcia celów. Warto zatem korzystać z tego, iż możemy zastosować wiele mierników pomocnych w ocenie skuteczności prowadzonych działań e-marketingowych.

Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja wykonywanych działań nie tylko po zakończonej kampanii, ale także w jej trakcie. Na bieżąco możemy bowiem monitorować przeprowadzane działania i modyfikować poszczególne ich aspekty. Jeśli określony aspekt kampanii okaże się nieefektywny, możemy od razu podjąć działania poprawiające jego skuteczność.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie