Podpis elektroniczny - co to jest

Podpis elektroniczny - co to jestTerminem "podpis elektroniczny" określa się dane w formie elektronicznej, które razem z innymi informacjami, z którymi mają związek identyfikują jednostkę, która składa omawiany podpis. Jeśli podpis spełnia wymagane przez ustawy warunki, może być traktowany na równi z podpisem własnoręcznym - warto zatem zapoznać się z podstawowymi informacjami na jego temat.


 

Skąd pomysł na podpis elektroniczny

Z pewnością na pojawienie się idei elektronicznego podpisu duży wpływ miało upowszechnienie się korzystania z Internetu na co dzień. Internet towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia i proponuje coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Nic więc dziwnego, że i w zakresie możliwości wykonania podpisu w formie elektronicznej pojawiły się możliwe do zastosowania udogodnienia.

Rozwój handlu elektronicznego sprawił, że podpis elektroniczny staje się wygodnym i szybkim sposobem nawiązania licznych transakcji i ułatwia prowadzenie działań o charakterze biznesowym. W związku z tym pojawiły się również uwarunkowania prawne, które dokładnie określają jakie warunki musi spełniać dokument, aby mógł być uznany za zgodny z prawem.
 

Jakie warunki musi spełnić podpis, aby uznać go za bezpieczny

 1. Musi mieć ścisły związek z informacjami, do których jest dołączony. Rozpoznanie ewentualnych późniejszych modyfikacji dokumentu musi być zauważalne. Dzięki temu dane są integralne ze złożonym podpisem.

 2. Dotyczy tylko jednej osoby - tej, która podpis składa.

 3. Jest wykonany za pomocą podlegających wyłącznemu nadzorowi jednostki składającej podpis elektroniczny bezpiecznych danych i urządzeń, które służą do składania podpisu elektronicznego.

Bezpieczeństwo jest priorytetem idei powstania elektronicznego podpisu i czynnikiem, który warunkuje dalsze, właściwe jego stosowanie.
 

Tworzenia podpisu cyfrowego

Tworzenie cyfrowego podpisu ma miejsce dzięki użyciu technik kryptograficznych i umożliwia utworzenie swoistego zbioru informacji, pozwalającego zidentyfikować treść danego dokumentu i jego związek z danymi osoby, która go podpisuje. Informacje określające ważność podpisu można publikować w formie certyfikatów - wiążą one dane weryfikujące podpis z tożsamością osoby, która go wykonała.

Techniki, które pozwalają stworzyć podpis cyfrowy muszą zapewnić jego bezpieczeństwo i wiarygodność. Identyfikacja poprzez  podpis cyfrowy jest związana zarówno z zawartością dokumentu, jak i pewnym kluczem, którym jest podpisany dokument. Klucz ten zna tylko osoba, która podpisuje dokument. Do złożenie podpisu cyfrowego niezbędne są określonej osobie elektroniczne dane cechujące się niepowtarzalnością - zaliczamy tutaj klucz prywatny i klucz publiczny.
 

Na czym polega sprawdzenie wiarygodności podpisanego dokumentu

 • Następuje weryfikacja tożsamości określonej osoby z tożsamością podaną w certyfikacie.

 • Sprawdzane jest czy jakiś certyfikat z ciągu certyfikatów nie jest nieaktualny oraz czy nie został unieważniony.

 • Weryfikowane jest czy podane informacje nie zostały zmodyfikowane od czasu podpisania dokumentu.

Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny

Podpis elektroniczny ma wiele cech wspólnych z podpisem cyfrowym. Z pewnością do elementów łączących należało będzie to, że zarówno jeden, jak i drugi podpis przyporządkowany jest jednej osobie. Prawidłowy i bezpieczny podpis elektroniczny, podobne jak własnoręczny jest niemożliwy do takiego podrobienia, którego nie można byłoby zweryfikować. Autor podpisu w razie zaistnienia określonych warunków nie będzie mógł się ani jednego ani drugiego podpisu wyprzeć. Podpis elektroniczny, podobnie jak podpis własnoręczny można szybko i sprawnie wykonać. Co zatem różni te dwa podpisy? Przede wszystkim podpis elektroniczny obejmuje cały dokument i może być przesyłany niezależnie od dokumentu.

Warto również zaznaczyć, że na podstawie podpisu własnoręcznego można wnioskować o określonych cechach danej jednostki (na przykład ze względu na charakter pisma) i jego podrobienie jest praktycznie niemożliwe. Weryfikacja podpisu cyfrowego ma natomiast ścisły związek z takimi technicznymi kwestiami jak zawartość dokumentu i tajny klucz, który służy do podpisu. Podpis własnoręczny znajduje się zazwyczaj na dole podpisanego

dokumentu, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo dopisania w jego treści niepożądanych informacji przez osobę trzecią. Podpis elektroniczny natomiast jest integralnie związany z każdym elementem dokumentu.
 

Rodzaje podpisu elektronicznego

 1. Podpis elektroniczny - jest to elektroniczne potwierdzenie tożsamości określonej osoby. Jest to deklaracja tożsamości, która umożliwia identyfikację osoby składającej podpis. Jest składana pod dokumentem.

 2. Zaawansowany podpis elektroniczny - jego priorytetem jest zastosowanie takich algorytmów kryptograficznych, aby możliwe było praktycznie całkowite bezpieczeństwo przeprowadzanej operacji. Ten podpis jest obecnie najczęściej stosowany i jednoznacznie wiąże dokument z podpisem i autorem.

 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny - zaawansowany podpis, złożony dzięki zastosowaniu bezpiecznego urządzenia do wykonania podpisu oraz certyfikatu kwalifikowanego.

 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”