Grooming czyli pedofilia w internecie

18 marca 2013 Agnieszka
Pedofilia w internecie czyli grooming - jak walczyć i jak zabezpieczyć swoje dzieci przed nadużyciami seksualnymi w internecie i w realu.

Grooming

Pedofilia w Internecie w szerokim ujęciu określana jest jako „grooming”. Grooming jest to aktywność, podejmowana po to, aby nawiązać kontakt emocjonalny z określonym dzieckiem, zdobyć jego zaufanie, a następnie wykorzystać je seksualnie. Wykorzystanie to może przybrać różne formy – od nakłonienia do przesłania niecenzuralnych zdjęć, zachęcania do prostytucji, po zmuszanie do  udziału w pornografii dziecięcej czy zgwałcenia.

Internet może być nieocenionym źródłem wiedzy, informacji, a także narzędziem usprawniającym pracę i ułatwiającym komunikację międzyludzką. Nie mniej jednak sieć związana jest również z pewnymi zagrożeniami. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się one dla najmłodszych internautów – o ile bowiem osoba dorosła zazwyczaj świadomie potrafi wybrać i oddzielić zalety Internetu od zagrożeń, o tyle dziecko podatne jest na jego niekorzystne aspekty.

Do zagrożeń związanych z Internetem w stosunku do najmłodszych zaliczymy nie tylko ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, czy pogorszenie wyników w nauce jako konsekwencję zbyt długiego przesiadywania w sieci. Internet wiąże się niestety z takimi aspektami jak uzależnienia od gier komputerowych, sieci, agresja internetowa czy pedofilia. Pedofilia przez Internet jest zjawiskiem wyjątkowo niebezpiecznym i konieczne jest poznanie tego zjawiska – aby na wszelkie możliwe sposoby przyczyniać się do uchronienia przed nim dzieci.

Zazwyczaj grooming jest procesem długotrwałym i stopniowym. Pedofil wytwarza w określonym dziecku przywiązanie i podejmuje próbę zyskania zaufania. 

Najczęściej ofiar poszukuje na czatach oraz poszczególnych komunikatorach. Ponieważ wykorzystanie jest poprzedzone etapem przywiązanie i sympatii dziecka do pedofila, bardzo często najmłodsi obwiniają się do koca życia za zaistniałą sytuację i występują u nich długotrwałe trudnościach natury emocjonalnej. 

U przestępców, którzy dopuszczają się groomingu najczęściej wyróżnić można kilka etapów działań. W pierwszej kolejności pedofil poświęca zazwyczaj czas na poznawania ofiary, zdobywanie jej zaufania, zapewnianie o przyjaźni i dyskrecji w rozmowach. W drugiej kolejności próbuje przywiązać do siebie emocjonalnie dziecko – deklaruje zrozumienie wszystkich problemów, zachęca do coraz większej otwartości i coraz bardziej osobistych tematów.

Z drugiej strony na tym etapie występuje próba wybadania sytuacji dziecka, zorientowania się czy nikt nie kontroluje tego co określone dziecko robi przy komputerze i z kim rozmawia. 

Dalszy etap groomingu polega nierzadko na zaproponowaniu spotkania w świecie rzeczywistym lub zasygnalizowaniu takiej możliwości. Ponieważ dzieci z natury są bardziej ufne niż dorośli, a pedofile często działają w sposób perfidny i przemyślany, należy odpowiednio wcześnie rozmawiać z pociechami o zagrożeniach związanych z Internetem, interesować się ich problemami, oraz tym jak dużo czasu spędzają przed komputerem oraz w jakim celu.

Dziecko powinno mieć zapewnione zainteresowanie ze strony dorosłych w domu, aby nie musiało szukać go u obcych ludzi. Istnieją bowiem pewne okoliczności oraz cechy osobowościowe, które sprawiają, że dane dziecko jest stosunkowo bardziej niż inne dzieci narażone na zostanie ofiarą groomingu.

Przyczyny groomingu w internecie:

  • brak wsparcie emocjonalnego ze strony dorosłych

  • odrzucenie przez grupę rówieśniczą

  • naiwność

  • potrzeba zwrócenia na siebie uwagi

  • brak zainteresowania ze strony bliskich dorosłych

  • niskie poczucie własnej wartości

  • brak wiedzy na temat zagrożeń możliwych do pojawienia się w sieci.
     

Przestępstwa groomingu nie da się wyeliminować całkowicie, ale należy robić wszystko, aby uświadomić dzieciom zagrożenia z tym związane i przez to je ograniczać.

Groming to zjawisko wyjątkowo odrażające i tragiczne w skutkach. Wszelkie jego przejawy powinny być nie tylko ostro krytykowane, ale także obarczone poważnymi konsekwencjami prawnymi. W związku z tym, iż pedofilia (również ta w Internecie) dotyczy osób najmłodszych, które nie zawsze potrafią się obronić i przeciwstawić zagrożeniom dorosłego świata - zasługuje ona na jednoznaczne i bezwarunkowe potępienie.