Hackerzy, crackerzy i inni nie zawsze negatywni bohaterowie internetu

Agnieszka
W internecie spotkać można na wiele typów zagrożeń. Jednym z nich są anonimowi użytkownicy o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach, którzy często wykorzystują ją przeciwko nam.

Hackerzy

Internet proponuje nam wiele pozytywnych i ułatwiających życie rozwiązań, nie mniej jednak wiąże się także z licznymi zagrożeniami. Na co dzień możemy spotkać się z licznymi oszustwami w sieci, takimi jak próby wyłudzeń pieniędzy, nieprofesjonalni sprzedawcy czy też wykradanie poufnych informacji o czym więcej w poprzedni artykule o najczęstszych oszustwach w Internecie.

Zagrożenia związane z Internetem to także aspekty psychologiczne - najczęściej wiążące się z tym, iż życie wirtualne zaczyna dominować nad tym realnym. Stąd liczne przypadki uzależnień od sieci i gier komputerowych. W Internecie ponad to możemy spotkać się z czynnikami, które na co dzień nam zagrażają lub mogą zagrażać - są to hakerzy, crackerzy, wirusy czy poszczególne robaki.

Hakerzy internetowi - słowo "haker" oznacza najczęściej  osobę, która posiada wyjątkowo dobrą orientację w Internecie i ponadprzeciętną wiedzę dotyczącą systemów operacyjnych. Nie ma jednoznacznej definicji tego terminu, ponieważ hakerem może być określana zarówno osoba o ponadprzeciętnych zdolnościach informatycznych, która nikomu w sieci nie zagraża, jak i osoba, która wykorzystuje wiedzę nie tylko łamiąc zasady netykiety internetowej, ale nierzadko również prawa.

W środowisku hakerskim omawianym terminem określa się jednostki, które cenią sobie wolność tworzenia, wolny dostęp do informacji w sieci oraz umożliwienie dzielenia się wiedzą. Na odróżnienie się od osób, które zajmują się cyberprzestępczości społeczność hakerska stosuje termin "cracking". Hakerzy odcinający się od przestępczości postrzegają cracking w negatywnym świetle.

Podział hakerów uwzględniający podłoże moralne ich działań:

 1. Czarne kapelusze (black hat) - są to osoby, którym nie jest obce naginanie prawa, a nawet otwarte łamanie jego zasad. Zdarza się, że publikują określone niedociągnięcia i błędy, aby osoby nieposiadające umiejętności hakerskich mogły wiedzę wykorzystać.

 2. Białe kapelusze (white hat) - są to hakerzy dokładający starań, aby ich działalność była zgodna z zasadami etyki i normami społecznymi oraz prawnymi. Nie jest ich celem zaszkodzenie komuś lub zaburzenie bezpieczeństwa w sieci.

 3. Szare kapelusze (gray hat) - częściowo ich działalność nawiązuje do black hat, a częściowo do black hat - łączą w sobie dwie wcześniej omawiane opcje.

Cracker - terminem tym określa się jednostki o ponadprzeciętnych umiejętnościach z zakresu informatyki, które wykorzystują wiedzę do łamania zabezpieczeń komputerowych. Ich aktywność określa się jako cracking. Główne rodzaje crackingu to cracking sieciowy i cracking oprogramowania. Cracking łamie zasady netykiety internetowej i określić możemy go jako działania dotyczące cyberprzestępczości.
 

Zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania hakerów i crackerów:

 • systemy zabezpieczeń

 • niedociągnięcia w programach operacyjnych i programach

 • luki w systemach autoryzacji

 • przejmowanie nadzoru nad określonym systemem

 • tworzenie i działanie systemów operacyjnych

 • metody elektronicznego kamuflażu

 • znajomość zagadnień dotyczących teleinformatycznej agresji.

Script kiddies - dosłowne tłumaczenie tego terminu to "skryptowe dzieciaki". Jest to odłam crackerów, który posługuje się gotowymi zbiorami narzędzi. Osoby zaliczane do script kiddies nie posiadają wyjątkowo dużej wiedzy informatycznej, jednak tą którą mają potrafią w niewłaściwy sposób wykorzystać.

Nierzadko stają się oni napastnikami sporej liczby komputerów, które można zaatakować w stosunków prosty sposób - używając gotowych programów i skryptów. Wykorzystują oni ogólnie znane błędy w aplikacjach i słabo zabezpieczone serwery. Pomimo, że nie są to osoby o ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu informatyki, ich działalność jest niebezpieczna i może zagrażać użytkownikom Internetu.

Script kiddies to stosunkowo liczna grupa agresorów internetowych, która w poważny sposób może zagrażać bezpieczeństwu w sieci.

Wykorzystywane narzędzia pozwalają im atakować znaczne ilości komputerów w krótkim czasie. Powodów dla których "skryptowe dzieciaki" podejmują działania niezgodne z prawem może być wiele - od zapewnienia sobie rozrywki, przez zdobycie uznania w określonej grupie społecznej, aż po włamanie i okradanie internetowych kont bankowych.

Wirus komputerowy - terminem tym określamy pewnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. Jest to program komputerowy, który może przyłączyć się do innych programów i przenosi się, infekując kolejne komputery. Wirusy komputerowe możemy podzielić na: wirusy plikowe, wirusy dyskowe, wirusy skryptowe, wirusy telefonów komórkowych. Można również dokonać klasyfikacji wirusów ze względu na sposób infekcji na wirusy rezydentne i wirusy nierezydentne.

Aby uchronić się przed wirusami należy starać się unikać plików, które sprawiają wrażenie niebezpiecznych. Powinno się odrzucać wszystkie nieznane pliki, których pochodzenia nie jesteśmy pewni. Działania prewencyjne w zakresie ochrony przed wirusami powinny także skupić się na systematycznym tworzeniu kopii awaryjnych dla istotnych dokumentów. Konieczne jest także stosowanie dobrego programu antywirusowego. Nie warto również instalować nielegalnego oprogramowania, gdyż zagraża to naszemu bezpieczeństwu w sieci.

Robak komputerowy - jest to złośliwy kod, którego celem jest powielanie sobie. W odróżnieniu od typowego wirusa komputerowego, nie potrzebuje istnienia konkretnego programu nosiciela, jest też znacznie bardziej autonomiczny. Robaki mogą powodować błędy w systemie, utrudniają pracę, mogą usuwać pliki w zainfekowanym komputerze a także rozsyłać SPAM.

Zagrożenia związane z Internetem to nie tylko nielegalne włamania do sieci czy komputera innej osoby oraz oszustwa internetowe. Są to również liczne ataki wirusów i robaków. W drugim przypadku agresji dokonuje program, a nie człowiek - nie mniej jednak program ten stworzony jest przez konkretną osobę. Nie ma jednej oczywistej przyczyny dla której ludzie decydują się tworzyć złośliwe oprogramowanie.

Może być to zarówno zwykła złośliwość jak i chęć nielegalnego zdobycia środków finansowych z kont bankowych innych internautów. Warto zatem odpowiednio przed możliwymi zagrożeniami się zabezpieczać i stosować działania profilaktyczne chroniące przez nieprzyjemnymi niespodziankami w tym zakresie.

Pozytywni hakerzy

Prawdziwa społeczność hakerska zazwyczaj odcina się od cyberprzestepczości. Nie można zatem utożsamiać słowa haker z osobą, która łamie zabezpieczenia informatyczne dla własnych korzyści. Hakerzy uświadamiają, iż zabezpieczenia informatyczne kluczowych organizacji i instytucji są możliwe do złamania czy rozszyfrowania. Pozytywni hakerzy przyczyniają się do tworzenia coraz lepszych zabezpieczeń i rozwijają system technologiczny. Pomagają tym samym zwalczać cyberprzestępczość, a nierzadko przyczyniają się szerzenia szeroko pojętej wolności w sieci.

Przykładem działań hakerów dla dobra społeczności internetowej jest grupa Anonymous.
 

Do zasług Anonymous można zaliczyć między innymi:

 • poparcie i umożliwienie wymiany informacji Irańczykom, którzy protestowali wobec źle przeprowadzanych wyborów; stworzenie dla nich odpowiedniej strony internetowej

 • blokowanie witryn reżimów, którym sprzeciwiało się społeczeństwo

 • aktywne wsparcie polskich internautów wobec podpisania przez organy władzy w Polsce ACTA

 • ujawnianie korupcji i nieprawidłowości na najwyższych szczeblach władzy.