Internet - co warto o nim wiedzieć

24 maja 2012 Agnieszka
Codziennie korzysta z niego ponad 2 miliardy ludzi! Co powinniśmy wiedzieć o historii Internetu - najważniejszego medium wszech czasów.

Co warto wiedzieć o Internecie

Internet to obecnie nieodłączny składnik naszego życia. Korzystają z niego zarówno osoby młode, jak i zaawansowane wiekiem - a niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie życia bez niego.

Coraz więcej firm opiera swoją działalność właśnie na funkcjonowaniu w Internecie i docieraniu za jego pomocą do klientów.

Chyba każdy wie jakie korzyści daje Internet i jak dzięki niemu można sobie ułatwić życie. Czym jednak właściwie jest Internet? Jak moglibyśmy go zdefiniować? Definicji określających to medium i jego specyfikę jest bardzo dużo, bezcelowa byłaby więc próba przytoczenia wszystkich.

Nie mniej jednak Internet określić można w uogólniony sposób jako globalną siec komputerową. Ta ogólnoświatowa sieć komputerowa łączy komputery i umożliwia komunikację bez względu na ograniczenia terytorialne.

Internet koncentruje komputery za pomocą modemów, linii radiowych, łączy satelitarnych oraz innych, różnego typu, łączy satelitarnych. Połączone ze sobą sieci są autonomiczne i kierowane przez różnych właścicieli. Podstawowa zasada, która określa przepływ danych w Internecie to zasada "end-to-end", która umożliwia płynny przepływ danych bez preferencji dla jakiejś określonej formy informacji.

Jaka jest podstawowa funkcja Internetu?

Podstawową funkcją Internetu jest możliwość wyszukania, udostępnienia różnego typu informacji - czy to przekazanych przez osoby prywatne czy  też określone instytucje. Dane te zebrane są w największym stopniu w systemie usług internetowych World Wide Web. WWW to bardzo powszechna na całym świecie aplikacja sieciowa, która pozwala czerpać z multimedialnych zasobów Internetu. Pomimo, że terminy World Wide Web i Internet bywają używane zamiennie, nie mają tego samego znaczenia. Internet to ogólnoświatowy system połączonych ze sobą komputerów, zaś WWW to usługa działająca w nim.

Internet a Intranet

Podstawowa różnica dotyczy faktu, iż Internet jest to sieć otwarta, do której dostęp może mieć każdy. Charakter Intranetu natomiast jest zamknięty - koncentruje się on wokół określonej instytucji.

Intranet pozwala na rozproszone korzystanie z takich elementów jak: system sprzedaży, biuletyn informacyjny, system obsługi klienta, system pracy grupowej, system wymiany informacji dla działów firmy. Z funkcjonowaniem Intranetu łączy się również termin "Ekstranet" - który umożliwia zewnętrznym użytkownikom dostęp do wewnętrznej sieci (oczywiście na sprecyzowanych zasadach).

Historia Internetu

Powstanie Internetu powiązane są z powstaniem sieci rozległej ARPANET. Datuje się to na lata 60-te XX wieku. ARPA (Advanced Research Projects Agency) powołana została przez rząd amerykański - pierwotnie w celu opracowania projektów dotyczących obronności. Od roku 1962 agencja ta stała się podstawowym fundatorem badań dotyczących technik komputerowych w USA. W 1969 roku Advanced Research Projects Agency powstała sieć ARPANET. Była to sieć zintegrowanych ze sobą komputerów z określonych uniwersytetów, które nawiązywały ze sobą równorzędnie kontakt.

Najważniejszym celem sieci było stworzenie połączenia między oddalonymi od siebie komputerami, aby wymienić określone zasoby. Cały projekt kontrolowany był przez agencję rządową, nie mniej jednak nie do końca można było wprowadzić jasne odgórne zasady przeprowadzania projektu, gdyż jego problematyka była niesamowicie złożona i wymagająca współpracy naukowców z różnych ośrodków. Infrastruktura ARPANET była gotowa przed końcem 1971 roku. Użytkownicy działający w obrębie sieci wykazywali się dużą aktywnością, co wpłynęło na rozwój nieformalnej, sieciowej konstrukcji działania w ARPANET.

Innowacje wprowadzane przez ludzi nie związanych bezpośrednio z ARPA były akceptowane. Bardzo ważnym etapem w historii ARPANET okazało się stworzenie początkowych programów służących do wymiany poczty e-mailowej. W 1973 roku opracowany został projekt otwartej architektury sieciowej - jego celem było skonstruowanie wielu niezależnych od siebie sieci, których konstrukcja nie byłaby podporządkowana odgórnym nakazom. W 1975 roku wprowadzony został protokół transmisji danych TCP/IP.

Nazwa ta dotyczy terminów Transmission Control Protocol i Internet Protocol. Kolejnym filarem obecnego Internetu okazało się stworzenie w latach w latach 1982-1983 systemu DNS. Termin Internet wszedł do powszechnego użycia w 1983, natomiast w 1989 roku zrezygnowano z projektu ARPANET, a Internet został przejęty przez ośrodki naukowe.

Równocześnie pojawił się zakaz używania Internetu do celów komercyjnych, a cofnięty został on w 1991 roku. Wtedy to Internet mógł być powszechnie dostępny. Warto zaznaczyć również, że podstawy HTML i pierwsza strona internetowa powstała już w 1990 - stworzona została przez Tim'a Berners-Lee. Pomimo, że historia Internetu sięga zaledwie kilkudziesięciu lat, jego ścieżka rozwoju była bardzo dynamiczna i niezwykle szybka.

Istotne pojęcia związane z funkcjonowaniem Internetu

Adres IP - umożliwia on jednolitą metodę identyfikację maszyn w Internecie. Jest to numer, który ma określony interfejs sieciowy czy też grupa interfejsów oparta na protokole IP. Adres IP w protokole IPv4 zawiera w sobie cztery oktety, zaś adresy IPv4 to 32-bitowe liczby całkowite.

Adresowanie w komunikacji internetowej może dotyczyć: adresu fizycznego, adresu IP, numeru portów, identyfikatorów w protokołach aplikacyjnych.


DNS - jest to system nazw domenowych. Adresy DNS zbudowane są z domen internetowych podzielonych kropkami. DNS to rozproszona baza danych, która umożliwia modyfikację adresów znanych internautom na adresy czytelne dla urządzeń, które tworzą komputerową sieć.


Usługi internetowe - oprócz łącza do Internetu dostawcy proponują także takie usługi jak: poczta e-mail, hosting stron www, serwer plików, filtry chroniące przed treściami niechcianymi. Innymi usługami, z których można korzystać za pomocą Internetu mogą być: udział w grupach dyskusyjnych, używanie komunikatorów internetowych (np. Gadu Gadu), telefonii internetowej, telewizji internetowej, radia internetowego, gier on-line, bankowości internetowej, czy internetowych sklepów i aukcji.