Multimedia - czym są w Internecie, e-marketingu, e-learningu

26 lipca 2012 Agnieszka
Multimedia odgrywają ogromną rolę gdyż oddziałując na nasze zmysły docierają do naszej podświadomości. Czym są multimedia i jaką rolę pełnią w internecie, e-marketingu i e-learningu.

Multimedia w Internecie

Rozpowszechnienie Internetu, rozwój maszyn multimedialnych oraz pojawienie się technologii mobilnych przesądziło o dokonaniu się rewolucji multimedialnej.

Współcześnie przekaz ten jest nie tylko uproszczony, ale wręcz konieczny do wykorzystania zarówno w e-marketingu, tworzeniu stron internetowych czy też w różnych formach komunikowania się w sieci.

Obecnie multimedia używane są w sposób naturalny i oczywisty, a większość osób nie wyobraża sobie rezygnacji z tej formy przekazu.

Co to są multimedia

Jak nazwa wskazuje, są to media, które łączą w sobie wiele form przekazu informacji - tekstu, grafiki, animacji, wideo, dźwięku i innych. Połączenie

wielu form przekazu sprawia, że przekaz ten staje się wysoce interaktywny i oddziałuje na wiele narządów zmysłów odbiorców.

Historia multimediów - najważniejsze wydarzenia:

 • odkrycie pierwszego przenośnego aparatu fotograficznego w 1660 roku (Robert Boyle i Robert Hooke)

 • odkrycie telegrafu elektrycznego w 1837 roku (przez Samuel F.B. Morse'a)

 • dokonanie udanej transmisji niezakłóconego dźwięku za pomocą urządzeń telefonicznych w 1876 roku (przez Alexandra Graham'a Bell'a)

 • wynalezienie fonografu służącego do odtwarzania oraz nagrywania dźwięku w 1877 roku (Thomas Alva Edison)

 • zastosowanie po raz pierwszy podkładu muzycznego w filmie w 1888 roku

 • powstanie pierwszego komercyjnego radia w 1920 roku (radio KDKA Pittsburgh, Pennsylvania)

 • udana transmisja sygnału telewizyjnego w 1927 roku

 • pierwsze udane użycie kamer wideo w 1931 roku

 • pierwsze wyprodukowane taśmy magnetyczne w 1932 roku

 • powstanie pierwszej kreskówki pełnometrażowej w 1937 roku

 • transmisja pierwszego sygnału w kolorze w telewizji w 1940 roku

 • konstrukcja pierwotnego rzutnika slajdów w 1940 roku

 • powstanie pierwszej gry komputerowej w 1961 roku

 • pojawienie się pierwszej kasety magnetofonowej w 1963 roku (Philips)

 • wyprodukowanie przez SONY pierwszego domowego urządzenia do nagrywania wideo w 1971 roku

 • powstanie pierwotnego nośnika-dyskietki w wersji komercyjnej w 1971 roku

 • powstanie pierwszego komercyjnego dysku optycznego w 1972 roku

 • powstanie pierwszej komercyjnej sieci telefonii komórkowej w 1979 roku (firma NTT w Japonii)

 • przedstawienie do użytku komercyjnego nośnika CD w roku 1982 roku

 • powstanie pierwszej animacji komputerowej w 1982 roku (za sprawą wytwórni Disney)

 • sprzedaż pierwszych telefonów komputerowych w 1983 roku

 • narodziny Internetu w 1983 roku

 • powstanie nośnika CD-ROM w 1985 roku

 • powstanie komputerów z grafiką trójwymiarową w 1988 roku

 • pojawienie się stron WWW (World Wide Web) w 1990 roku

 • zapoczątkowanie rozwoju HTML od 1991 roku

 • pojawienie się animacji w technologii Flash w 1999 roku

 • rozpowszechnienie i rozwój interaktywności Internetu, początki usług związanych z biznesem internetowym

 • do najnowszych urządzeń związanych z rozwojem multimediów zaliczymy również wynalazki firmy Apple, ekrany multimedialne itp.

 

Rola multimediów w Internecie

Multimedia znacznie ułatwiają korzystanie z technologii informacyjnych i uzupełniają je. Zyskały one uznanie w wielu dziedzinach funkcjonowania i są masowo wykorzystywane. Na porządku dziennym wykorzystuje się je obecnie w biznesie, edukacji, kwestiach związanych z rozrywką, medycyną czy badaniami naukowymi. Nie można pominąć doniosłej roli multimediów w działaniach marketingowych. Przekaz multimedialny jest szeroko stosowany przez specjalistów zajmujących się marketingiem zarówno na płaszczyźnie tradycyjnej, jak i wirtualnej. Obecnie możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju szkoleń (w tym również w formie e-learningu), które docierają do odbiorców przy wykorzystaniu zarówno obrazu, animacji, jak i dźwięku. Szeroko dostępne są różnego rodzaju gry multimedialne, tworzone są rozbudowane i zaawansowane technologicznie animacje i firmy.

Zastosowanie technik multimedialnych w dziedzinie kultury daje szerokie pole manewru poszczególnym artystom i osobom, które na co dzień zajmują się rozwojem sztuki. Coraz częściej wykorzystywane są różnego rodzaju systemy wideokonferencyjne, platformy umożliwiające zdalną współpracę czy naukę przez Internet - co wiąże się nie tylko z szerokim zastosowaniem i praktycznym wykorzystaniem multimediów, ale również oszczędnościami finansowymi.

Możliwe jest bowiem organizowanie szkoleń czy wideokonferencji bez konieczności skupiania ludzi w jednym miejscu. Każdy element przekazu dotrze do nich i będą mogli sami poszczególne kwestie przeanalizować. Multimedia pełnią zatem w e-biznesie funkcje edukacyjne, ułatwiają szeroko pojęte wizualizacje, prezentacje i przekaz informacji.

Multimedia w e-marketingu

W Internecie suchy przekaz słowny niewiele wnosi do umysłu odbiorcy. Reklama musi konsumenta przyciągnąć i zachęcić. W sieci mamy tak dużo różnego rodzaju treści, że wybieramy tylko to, co jest dla nas korzystnie. Nic zatem dziwnego, że multimedialne formy promocji w sieci częściej przyciągają uwagę i cieszą się większym zainteresowaniem. Powszechny dostęp do Internetu zwiększa możliwości reklamy poszczególnych firm i likwiduje ewentualne ograniczenia z promocją związane.

Reklama internetowa wykorzystująca multimedia cechuje się tym, iż potrafi oddziaływać na wszystkie zmysły i w krótkim czasie zaspokoić ciekawość z nią związaną. Reklama chociażby w formie drukowanej jest znacznie bardziej ograniczona i ciężko jej wywołać tak dużą ilość pozytywnych doznań, jak ma to miejsce w przekazie internetowym. Emocje i zmysły są bardzo czułe na doznania płynące zarówno z kontaktu z obrazem, dźwiękiem, animacją czy też inną formą przekazu multimedialnego.

Z pewnością przy wykorzystaniu tych technologii i znajomości odpowiednich technik działania oraz podstawowych zasad psychologii łatwiej jest wpływać na zachowania konsumenta. Multimedialne narzędzia promocji wykorzystywane są najczęściej w sieci w odniesieniu do tworzenia witryn internetowych, bannerów, mailingów, a tworzenia reklamy w wyszukiwarkach.

Multimedia w e-learningu

Technologie multimedialne zdecydowanie zwiększają możliwości dotyczące edukacji, dzięki połączeniu zastosowania grafiki, animacji, przekazu głosowego, dźwięku. Przekaz można dostosować do indywidualnych upodobań i prezentować materiał w bardzo różnorodnej formie.

Multimedia zdecydowanie ułatwiają zapoznanie się z nowo przyswajanym materiałem, a interaktywność przekazu pozwala na oddziaływanie na wiele zmysłów - a przez to łatwiejsze zapamiętywanie. Łatwo jest kontrolować samodzielnie swoje postępy w nauce i oceniać wykładowcom stopień opanowania wiedzy przez słuchaczy.

E-learning wspomagany technologiami multimedialnymi pozwala ograniczać wydatki związane z edukacją czy szkoleniami (nie musimy chociażby ponosić kosztów dojazdu do siedziby firmy przez pracowników, jeśli chcemy zorganizować im szkolenie). Również osoby, które nie mogłyby uczęszczać osobiście na szkolenie, kursy, czy kształcić się w sposób tradycyjny (chociażby ze względu na określony stopień i formę niepełnosprawności ruchowej) mogą korzystać z dobrodziejstw e-learningu.

Technologie programistyczne, które wspierają dokumenty multimedialne

 1. Język Java i Java Script

 2. CSS

 3. Technologia Flash i Action Script

 4. Technologia AJAX i jQuerry

 5. Język HTML oraz XHTML

 

Prezentacje multimedialne - na co zwrócić uwagę

Prezentacje multimedialne są nie tylko ciekawą formą przekazu, ale również umożliwiają oddziaływanie na wiele zmysłów. Dobrze skonstruowana prezentacja multimedialna perfekcyjnie łączy różne metody komunikacji i sposoby oddziaływania na odbiorcę - jest atrakcyjna, czytelna, wywołuje emocje i przekonuje do przekazu. Powstaje ona w momencie, gdy przekaz słowny uzupełniany jest o inne techniki - takie jak oddziaływanie obrazem, dźwiękiem, czy animacją.

Inaczej należy skonstruować prezentację, która będzie pełniła funkcję automatycznego pokazu, inaczej taką, która przeznaczona będzie do czytania przez adresata przekazu, a inaczej taką, która będzie omawiana przez wykładowcę czy szefa. Zawsze jednak należy mieć na uwadze, że prezentowane slajdy nie mogą być przeładowane tekstem ani pozbawione formatowania czcionki. Nie lubimy czytać (szczególnie w Internecie, który oferuje nam mnóstwo atrakcyjnych form przekazu) czcionki zlewającej się w jedna całość, bez akapitów, wyszczególnień, zaznaczeń ważnych kwestii. Prezentacje multimedialne powinny być również ułożone w logiczną całość i skonstruowane tak, aby ich forma nie przerosła treści, którą prezentują.

Jak wiadomo - kluczową rolę w odbiorze materiałów w prezentacji pełni zmysł wzroku. Należy zatem zwrócić uwagę na odpowiedni kontrast, tło, styl czcionki i używane kolory.
 

Jakie wrażenia wywołują kolory i jak mogą być wykorzystywane:

 • kolor czerwony - pobudza, jest stosowany z powodzeniem w prezentacjach dotyczących określonych ofert i treści o charakterze emocjonalnym

 • kolor żółty - kojarzy się z optymizmem i pozytywnym nastawieniem. Warto jednak wiedzieć, że może przyczyniać się do rozpraszania uwagi i niekoniecznie warto z niego korzystać w nadmiarze podczas tworzenia prezentacji typowo biznesowych

 • kolor czarny - kojarzy się z powagą i warto stosować go na przykład jako tło do prezentacji z oficjalnym, poważnym przekazem.
   

Nigdy jednak nie należy mieszać zbyt dużej ilości kolorów, gdyż może to rozpraszać i skupiać uwagę na tym, co niekoniecznie jest głównym celem prezentacji. Najkorzystniej odbierane przez oko są kolory pastelowe, nie będzie więc trafnym rozwiązaniem z pewnością stosowanie barw jaskrawych i mocno rażących. Aby urozmaicić przekaz multimedialny prezentacji warto zastosować takie elementy jak obrazy, wykresy, tabele czy schematy. Z pewnością również dźwięk ożywi prezentację i uzupełni ją - pod warunkiem, że zostanie trafnie dopasowany do konkretnej treści.

Błędy przy tworzeniu prezentacji multimedialnych

 1. Niejasna prezentacja bez wyraźnie sformułowanego celu przekazu

 2. Zbyt duża ilość tekstu lub odwrotnie - przerost formy nad treścią

 3. Zbyt mała lub zbyt duża czcionka, co wiąże się z nieczytelnością przekazu

 4. W trakcie wygłaszania prezentacji - mówienie jednym tchem, monotonnie i bez żadnych emocji; zbyt szybkie lub zbyt wolne wygłaszanie prezentacji; przesadna ruchliwość osoby wygłaszającej prezentację.
   

Podsumowanie

Pojawienie się przekazu multimedialnego znacznie poprawiło jakość i usprawniło metody wzajemnego komunikowania się ludzi. Na początku jednak przekaz ten wykorzystywany był przez wąskie grono odbiorców, ponieważ nie było nośników, które umożliwiłyby dotarcie do wielu osób. Wraz z powstaniem i rozwojem Internetu możliwe stało się wykorzystanie multimediów do przekazów masowych i na szeroką skalę. Obecnie z przekazem dotrzeć można do ludzi w dowolnym czasie oraz miejscu.