Płatności przez internet - wady i zalety transakcji internetowych

26 maja 2012 Agnieszka
Wraz z rozwojem e-commerce zwiększa się znaczenie i zaufanie do płatności elektronicznych. Sprawdzamy popularne metody płatności oraz ich wady i zalety.

Płatności przez internet

Internet jest nieodłącznym składnikiem życia sporej części osób, firm, instytucji. Za jego pomocą możliwa jest nie tylko szybka komunikacja, łatwy dostęp do informacji, ale także upraszczanie czynności, które wcześniej wiązały się z większym wysiłkiem.

Jednym z przykładów upraszczania życia przez Internet są przelewy dokonywane za pomocą tego medium. Na zapotrzebowanie e-handlu tworzone są nowe rozwiązania dotyczące sektora płatności w Internecie, a także udoskonalane dotychczasowe. Wybór metod płatności on-line jest bardzo duży a same sposoby dokonywania transakcji powszechne i często wykorzystywane.

Najpowszechniejsze formy płatności w Internecie to:

  • przelewy internetowe

  • płatności przy pomocy kart płatniczych

  • płatności SMS

  • płatności wykorzystujące portfele internetowe

  • gotówkowe płatności w Internecie.


Przelewy internetowe - polecenie przelewu dotyczy pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Określona osoba wydaje dyspozycje przekazania danej kwoty z osobistego rachunku na inny rachunek bankowy. Księgowanie przez bank odbywa się bardzo szybko - zazwyczaj trwa to nie dłużej niż 24 godziny. Przelewu realizują się w drodze teletransmisji, a w rozliczeniach międzybankowych pośredniczy Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Przelewy internetowe są szybkie, sprawne, tanie i bezpieczne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na dokonywanie przelewów płatniczych właśnie w ten sposób. Aby mieć możliwość z nich skorzystać wystarczy posiadać Internet i internetowe konto bankowe. Dokładne opłaty za przelew są zależne od konkretnego banku - nie mniej jednak są to albo koszty symboliczne, albo żadne.

Coraz więcej banków umożliwia bezpłatne korzystanie z możliwości wykonywania przelewów on-line. Warto zaznaczyć omawiając przelewy internetowe, że posiadają one pewne ograniczenie - aby przyjmować przelewy innych walut należy posiadać konto walutowe. Również przelewy zagraniczne niestety charakteryzują się stosunkowo wysokim kosztem i dłuższym niż standardowo czasem oczekiwania na jego dostarczenie do odbiorcy.

Płatności przy pomocy kart płatniczych - umożliwia dostęp w formie on-line do pieniędzy posiadanych na bankowym koncie. Do niedawna karta płatnicza umożliwiała przede wszystkim wybierania gotówki z bankomatu czy płatność w sklepach. Obecnie płatności kartą możliwe są także w sieci. Aby ich dokonać trzeba podać określone dane karty w specjalnym formularzu dostępnym on-line.

Następuje autoryzacja karty, obciążenie jej wybraną kwotą oraz "transport" kwoty do odbiorcy. Transakcje dokonywane w ten sposób są bardzo szybkie, ale nierzadko wiążą się z dodatkowymi opłatami w formie określonej prowizji. Bezpieczeństwo tej formy płatności w Internecie nadzorowane jest przez centra rozliczeniowe, które dokonują autoryzacji transakcji.

Nie mniej jednak istnieje też pewne ryzyko w kwestii bezpieczeństwa - sprzedawca musi liczyć się z tym, że karta może być kradziona i dane nie są podawane przez faktycznego jej właściciela. W Polsce nie jest to wyjątkowo popularna metoda dokonywania transakcji, nie mniej jednak w niektórych krajach przekonała już do siebie swoich użytkowników.


Płatności SMS - przekazywanie środków za pomocą usługi Premium SMS wiąże się z wysłaniem SMS-a pod określony numer. Najczęściej po wysłaniu

SMS-a otrzymuje się swoisty kod, który należy wpisać pod wskazane miejsce. Po tych zabiegach można (na przykład) otrzymać dostęp do usługi, która została wykupiona. Dostęp do tej usługi jest automatyzowany i bardzo szybki - wykupienie usługi następuje zazwyczaj bardzo szybko. Nie mniej jednak od tej formy płatności pobierane są stosunkowo wysokie prowizje. Stosowanie tych form płatności w Internecie odnosi się przede wszystkim do drobnych, niewielkich transakcji.


Płatności wykorzystujące portfele internetowe - korzystanie z takiej formy płatności w Internecie warunkowane jest pewnymi czynnościami - należy zarejestrować się w określonym systemie, zakładając wirtualny portfel oraz zasilić konto w swoim e-portfelu (na przykład poprzez przelew bankowy lub SMS Premium). W takiej transakcji sprzedawca otrzymuje pieniądze bardzo szybko - praktycznie automatycznie po ich wysłaniu.

W Polsce nie jest to popularna forma płatności, w dużej mierze dlatego, że wiele sklepów jeszcze nie udostępnia kupującym tej formy płatności. Dodatkową zaletą płatności poprzez portfele internetowe jest fakt, że umożliwiają przesyłanie pieniędzy w różnych walutach.


Płatności gotówkowe w Internecie - wbrew pozorom możliwe jest płacenie gotówką w Internecie. Przykładem takich transakcji jest chociażby przelew w stacjonarnej siedzibie określonego banku czy też płatność na poczcie wykorzystująca blankiet pocztowy.

Zalety przelewów internetowych

Liczba osób zainteresowanych e-zakupami stale się zwiększa. Ta forma dokonywania transakcji zyskuje wciąż nowych zwolenników - nierzadko nawet tych mających opory dotyczące bezpieczeństwa w sieci czy jakości dostępnych w sklepach internetowych produktów. Płatności dokonywane przez Internet umożliwiają przeprowadzanie zakupów internetowych w sposób bardzo uproszczony, a konta internetowe oferowane przez banki bardzo wygodne i popularne dzięki niskim kosztom obsługi.

Kupujący ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy płatności, ponieważ sprzedawcy dają zazwyczaj kilka wariantów dokonania tej operacji. Płatności online są nie tylko szybkie, ale także wygodne. Nie musimy wychodzić z domu, aby sprzedawca w krótkim czasie otrzymał od nas należność za dany przedmiot czy usługę. Możemy również być spokojni o bezpieczeństwo swoich środków - poprzez wykorzystanie znanych systemów płatności zdecydowanie minimalizujemy ryzyko dotyczące przesyłania środków finansowych. Dodatkowo płatności Internetowe cały czas ewoluują i udoskonalają się.
 

Wady przelewów internetowych

Z dokonywaniem przelewów internetowych łączą się pewne ograniczenia.

Są to przede wszystkim:

  • brak dostępu do internetowego konta bankowego przez część internautów

  • dla sprzedawcy płatności internetowe wiążą się często z koniecznością uiszczenia określonej prowizji

  • część użytkowników Internetu nie ma zaufania do tych form płatności, obawiając się o bezpieczeństwo swoich finansów

  • zdarza się, że potwierdzenie dokonania transakcji przedłuża się w czasie.


Pomimo niektórych ograniczeń związanych z płatnościami przez Internet, zalety zdecydowanie dominują i ta forma przeprowadzania transakcji

systematycznie zyskuje nowych zwolenników. Jest to wynikiem takich zalet tych płatności jak: wygoda, szybkość i bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego,

że z e-płatności korzystają zarówno sklepy internetowe, portale społecznościowe, portale aukcyjne, portale internetowe, firmy funkcjonujące on-line czy właściciele określonych witryn. Korzyści z płatności on-line oczywiste są zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących.