Rezerwacja sal z kalendarzem

26 marca 2012 Beata Lupa
Dla Abbott Polska stworzyliśmy aplikację intranetową do rezerwacji sal konferencyjnych.

Stworzyliśmy nową aplikację webową dla Abbott Polska, pozwalającą pracownikom rezerwować sale konferencyjne w oparciu o przejrzyste kalendarze.

Potrzeby Klienta

Abbott Polska dysponuje wieloma salami konferencyjnymi, w których odbywają się różnego rodzaju spotkania. Potrzebna była aplikacja, która pozwoliłaby w prosty sposób rezerwować sale pracownikom firmy, oraz sprawdzać ich dostępność w różnych terminach.

Realizacja

Wykonaliśmy intranetową aplikację składającą się z trzech kalendarzy - każdy kalendarz zawiera listę sal z jednego piątra budynku. Przeglądając dany kalendarz pracownik może w prosty sposób zarezerwować salę jednorazowo lub cyklicznie np. w każdy wtorek albo 5tego każdego miesiąca. Usuwanie rezerwacji może być dokonane wyłącznie przez osobę rezerwującą lub administratora systemu. 

Na kalendarzu widać również przy niektórych salach dodatkowe ikonki, które informują że w danej sali jest projektor oraz telefon konferencyjny.

Szukając sali można skorzystać z funkcji podpowiadania poprzez przycisk "wolna sala na teraz", który można wykorzystać do szybkiej rezerwacji dowolnej sali dostępnej przez następną pełną godzinę zegarową.

Wszystkie operacje na kalendarzu odbywają się myszką. Rezerwacja sal dobywa się poprzez kliknięcie myszą na kalendarzu w miejscu startu rezerwacji i przeciągnięcie do miejsca końca rezerwacji. Aby zmodyfikować rezerwację wystarczy przeciągnąć obszar myszką na inną pozycję.

Po wybraniu zakresu czasowego pojawia się okienko do wprowadzenia szczegółów rezerwacji. Okienko ma identyczną formę jak do edycji rezerwacji z wypełnionymi polami tj: data spotkania, wybrane godziny, nazwa sali. Po uzupełnieniu pozostałych pól i zatwierdzeniu nowej rezerwacji na widoku głównym pojawia nazwisko i imię osoby wprowadzającej, które jest brane automatycznie z systemu.

Godziny można oczywiście modyfikować jak i inne dane. Jednak przy zmianie należy kontrolować widok wolnych godzin dla tej sali na widocznym z boku ogólnym widoku kalendarza. Aby to było łatwe, to okienko do edycji rezerwacji można przesuwać w dowolne miejsce głównego okna serwisu celem odsłonięcia widoku głównego kalendarza. System po modyfikacji danych sprawdzi ich poprawność. Odbywać się to będzie w momencie wyjścia z danego pola lub przejścia do innego.

Pokazywanie rezerwacji odbywa się na kalendarzu. W boksie określającym rezerwacje wyświetlane są:
  • dokładne godziny rezerwacji (prezentacja w nagłówku boksu pogrubioną czcionką)
  • informację o zamawiającym sale (nazwisko i imię pogrubioną czcionką)
  • nazwa spotkania

Każda dana zapisana jest w jednej linii tak aby nie zawijała się oraz mieściła się w małym boksie. Dlatego dane zamawiającego zapisujemy jako nazwisko i imię by przy przycięciu było widoczne nazwisko. W przypadku gdy rezerwacja jest zrobiona na bardzo krótki okres i nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich informacji to są one obcinane od dołu.

Rezerwacja sal z kalendarzem - Abbott 

Rezerwacja sal z kalendarzem - Abbott

Rezerwacja sal z kalendarzem - Abbott

Najechanie myszką na dane pole powoduje pojawienie się altu (dymku systemowego), w którym wszystkie informacje z boksu są pokazane w pełnym brzmieniu bez obcinania. Godziny prezentowane z boku kalendarza określają w jakim przedziale można dokonać rezerwacji. System pokazuje rezerwacje od 07.00 do 20.00. Taki też zakres godzin jest możliwy do wybrania w okienku edycji rezerwacji.

Podsumowanie

Aplikacja posiada spore możliwości zarządzania dowolną ilością sal / obiektów w różnych lokalizacjach i daje duże możliwości parametryzacji i dopasowania do konkretnych potrzeb. Mamy nadzieję, że uprości ona zarządzanie salami konferencyjnymi.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie