404 file not found i inne błędy stron www

02 września 2012 Agnieszka
Błąd 404 to jeden z najbardziej znanych błędów zgłaszanych przez strony www. Co oznacza 404 file not found oraz inne błędy zgłaszane przez serwery strony www.

404 file not found

W sieci nierzadko spotkać możemy się z niezrozumiałymi komunikatami na poszczególnych stronach - informują one o błędach witryny, sugerują usterkę, czy też zawierają inną informację.

Najczęściej wiąże się to z ograniczeniami w dostępie do interesującego nas serwisu. Warto zapoznać się z kluczowymi oznaczeniami błędów i mieć świadomość co one oznaczają gdyż nie są one nieistotne z punktu widzenia SEO i warto je wyeliminować na swojej stronie www.

Najczęściej spotykane błędy serwera stron www

 1. Błędy z zakresu 500-599

  Oznaczają, iż określony błąd związany jest z serwerem (jako przykład można tutaj wymienić błąd 505, który oznacza, że nie jest obsługiwana określona wersja HTTP; błąd 504, który mówi, iż przekroczony został czas bramy -serwera; błąd 503 - mówi, że serwer jest przeciążony; błąd 502, który informuje o niewłaściwej odpowiedzi od serwera nadrzędnego)

 2.  Błędy z zakresu 400-499

  Określają one błędy znajdujące się po stronie użytkownika, który wpisał niepoprawny komunikat. Przykładowe błędy znajdujących się po stronie użytkownika:

 • błąd 417 - mówi, że wartość, której użytkownik oczekuje jest nie do zwrócenia

 • błąd 416 - informuje, że nie jest możliwe obsłużenie zakresu zapytania

 • błąd 415 - oznacza niezrozumiałe dla serwera zapytanie

 • błąd 414 - wiadomość, iż adres URL jest zbyt długi

 • błąd 413 - wiadomość mówiąca, że wpisywany komunikat jest za długi dla serwera

 • błąd 412 - określony warunek jest niemożliwy do wykonania

 • błąd 400 - nieprawidłowe zapytanie

 • błąd 401 - informacja, że dostęp wymaga autoryzacji (na przykład podania hasła).
   

Błąd 404 - file not found

Najczęściej występującym błędem jest komunikat o kodzie 404 (Not Found). Mówi on, iż nie odszukano strony o podanym adresie. Może mieć to związek na przykład z źle wpisanym adresem URL. Warto wówczas sprawdzić jego poprawność i spróbować ponownie wpisać go. Czasem błąd Not Found niewłaściwie kojarzony jest z błędem Server Not Found. Ma on jednak zupełnie inne znaczenie.

Kody z zakresu 300 - 399, 200-299, 100-199

Komunikaty zawierające w sobie tajemnicze liczby nie zawsze muszą mieć wydźwięk negatywny i informować o typowych błędach. Mogą mieć również formę komunikatu. Komunikaty zawierające się w przedziale 300-399 informują przykładowo że do właściwego obsłużenia i wykonywania dalszych czynności konieczne będzie podjęcie odpowiednich działań (na przykład kod 307 podaje wiadomość o chwilowym przekierowaniu).

Kody 300-399 określane są jako kody przekierowania. Komunikaty w przedziale 200-299 wskazują na właściwe funkcjonowanie określonego serwisu internetowego, poprawnie wpisany komunikat i zrozumienie zapytania. Jako przykład można podać kod 202, oznaczający słowo "accepted", czyli przyjęcie zapytania, ale niekoniecznie ostateczne jego zrealizowanie. Kody 100-199 natomiast są komunikatami informacyjnymi serwera. Na przykład kod 110 oznacza zbyt długi czas połączenia.

Bezpłatna konsultacja

optymalizacja

content marketing

link building