Czy podpisywana jest umowa?

Tak. Na wszystkie usługi powyżej 2000 zł netto oraz na usługi marketingowe, hosting, umowy SLA podpisywana jest umowa określająca:

 • warunki współpracy

 • rodzaj i zakres prac

 • wysokość i warunki wynagrodzenia

 • odpowiedzialność wykonawcy

 • warunki wypowiedzenia umowy

 • harmonogram prac

 • warunki udzielanej licencji na oprogramowanie.

Tak. Na wszystkie usługi powyżej 2000 zł netto oraz na usługi marketingowe, hosting, umowy SLA podpisywana jest umowa określająca:

 • warunki współpracy

 • rodzaj i zakres prac

 • wysokość i warunki wynagrodzenia

 • odpowiedzialność wykonawcy

 • warunki wypowiedzenia umowy

 • harmonogram prac

 • warunki udzielanej licencji na oprogramowanie.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie