Analiza SWOT - przydatna również dla firm internetowych

Analiza SWOT


Analizy SWOT nie należy mylić z Amerykańskimi jednostkami S.W.A.T. mimo że skrót wygląda całkiem podobnie.

SWOT to wszechstronna metoda strategicznej analizy organizacji, która dotyczy otoczenia zewnętrznego firmy oraz jej wnętrza.

Jej głównym zadaniem jest określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz odniesienie tego do obecnych i przyszłych szans oraz zagrożeń.

W szerokim ujęciu analiza SWOT jest pojmowana jako koncepcja formułowania strategii firmy, a nie tylko jako forma analizy statystycznej. Analiza SWOT pomocna będzie z pewnością w zakresie całościowego podejścia do e-Public Relations w różnego rodzaju firmach funkcjonujących w Internecie.
 

Pochodzenie nazwy SWOT

Analizę SWOT zapoczątkował swoją koncepcją analizy pola  K. Lewin. Jego koncepcja okazała się zbyt skomplikowana, dała jednak początek poszukiwaniu prostszej metody, jaką okazała się analiza SWOT.

Termin SWOT pochodzi od pierwszych liter słów z jakich się składa.

Są to:
 • S - Strengths (mocne strony)

 • W - Weaknesses (słabe strony)

 • O - Opportunities (szanse w otoczeniu)

 • T - Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Mocne strony - to czynniki wewnętrzne pozytywne. Są to wszystkie elementy, które stanowią czynnik pozytywny, atut firmy. Obejmują aspekty sprawiające, że możliwe staje się osiągnięcie sukcesu (np. określona marka, która zdobyła uznanie czy doświadczona kadra).

Słabe strony - czynniki wewnętrzne negatywne. Są to te elementy, które obejmują niekorzystne aspekty firmy, bariery w jej rozwoju. Mogą dotyczyć na przykład niewystarczających kwalifikacji kadry czy pracowników czy braku nakładów finansowych na działania reklamowe i promocyjne przedsiębiorstwa).

Szanse - to czynniki zewnętrzne pozytywne. Obejmują kwestie, które dają okazje do zmiany przedsiębiorstwa w korzystnym kierunku. Są to wszelkie sprzyjające sytuacje, takie jak: dostęp do asortymentu, którego nie ma konkurencja, pomysł na ciekawe działania promocyjne, prężnie rozwijające się określone działy firmy).

Zagrożenia - to czynniki zewnętrzne negatywne. Dotyczą wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z firmą, aspektów niekorzystnie wpływających na przedsiębiorstwo. Zaliczyć do nich można takie aspekty jak znacznie niższe ceny określonych produktów u konkurencji czy też utrata wartościowej kadry zarządzającej firmą).

Jeśli podczas przeprowadzania analizy SWOT określonej informacji nie możemy zaliczyć do żadnej z powyższych kategorii - jest ona uznawana za nieistotną strategicznie.
 

Na czym polega analiza SWOT

Polega ona na identyfikowaniu czynników dotyczących mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. W dalszej kolejności ma miejsce określenie wpływu tych czynników na rozwój danego przedsiębiorstwa oraz takim ich wykorzystaniu, które wzmocni firmę na rynku. Dzięki analizie możliwe jest przedstawienie jak silna jest organizacja i nad czym ewentualnie należy pracować.

To czy analiza okaże się trafna i skuteczna jest zależne od wielu czynników - nie tylko obiektywnego podejścia do niej, ale także doświadczenia analityka, który ją przeprowadza, czy też precyzji opisu. Analiza SWOT stosowana może być w bardzo różnych obszarach życia i różnych gałęziach funkcjonowania firm.
 

Strategie działania firmy a SWOT

Omawiając analizę SWOT warto zapoznać się z czterema podstawowymi strategiami działania firmy powiązanymi z tą kwestią:

 1. Strategia agresywna - odnosi się do firmy, w której dominują mocne strony. W otoczeniu przeważają szanse. Jej zadaniem jest możliwie największe wykorzystanie szans oraz silnych stron przedsiębiorstwa. Dzięki mocnym stronom minimalizuje się zagrożenia. Ta strategia może przejawiać się na przykład w przejmowaniu organizacji o tej samej specyfice i profilu funkcjonowania.

 2. Strategia konserwatywna - pojawia się w sytuacji, gdy firma działa w otoczeniu, które nie wpływa na nią pozytywnie, ale z drugiej strony posiada mocne strony wewnątrz organizacji, które pomagają przezwyciężać zagrożenia. Strategia ta dotyczy redukcji słabych stron oraz równoległego wykorzystania szans. Strategia konserwatywna może dotyczyć na przykład działań dotyczących ulepszania produktów konkurencyjnych oraz rozwijania nowego asortymentu.

 3. Strategia konkurencyjna - pojawia się w sytuacji, gdy dana firma działa w warunkach korzystnych, ale jej słabe strony biorą górę nad mocnymi. Dzięki korzystnym warunkom z zewnątrz może utrzymywać swoją pozycję. Z drugiej strony ze względu na duże słabości przedsiębiorstwo nie może całkowicie wykorzystać szans. Może ona dotyczyć chociażby redukowania kosztów czy ulepszania produktów z asortymentu.

 4. Strategia defensywna - ma miejsce gdy słabe strony łączą się z zagrożeniami z zewnątrz. Pojawiają się wtedy niekorzystne warunki, które mogą doprowadzić nawet do całkowitego upadku przedsiębiorstwa. Strategia ta koncentruje się wokół takich działań jak redukcja określonych kosztów czy też wstrzymanie etapu inwestowania.
   

Gdzie warto zastosować analizę SWOT

 • Do tworzenia planów strategicznych.

 • Do wspomagania sporządzania biznesplanu.

 • Do modyfikacji obecnego kierunku funkcjonowania działalności.

 • Do bardziej szczegółowego poznania sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.

 • Do wyznaczenia czynników, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy.

 • Do przygotowania kierunku działań, które powinna podjąć firma, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku.


 


Wyślij zapytanie

Zapytaj o skuteczny marketing


wyślij zapytanie

Autor: Agnieszka

Komentarze

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”