Wpływ internetu na relacje międzyludzkie

Wpływ internetu na relacjeSieć modyfikuje dotychczasowe relacje międzyludzkie - oprócz kontaktów bezpośrednich, "twarzą w twarz", możliwe stają się także wirtualne kontakty z innymi ludźmi. 

Maja one zarówno aspekty pozytywne (takie jak przekraczanie barier terytorialnych, oszczędność czasu), jak i negatywne (zagrożenia związane z Internetem) oraz osłabienie relacji z innymi ludźmi w życiu realnym, na rzecz aktywności w sieci). 

Internet umożliwia zaspokojenie wielu potrzeb ludzkich - od zdobycia uznania i akceptacji za określoną działalność, aż po możliwość zakupienia produktów żywieniowych w sieci. Jak widać kwestie, które do niedawna wymagały wyjścia z domu i kontaktu z innymi ludźmi, mogą być obecnie zaspokajane przed monitorem własnego komputera. 

Prowadząc często odwiedzany i czytany blog, czy też publikując ciekawe materiały można zdobyć uznanie internautów, zaś na poszczególnych forach i w grupach dyskusyjnych można wymienić poglądy, liczyć na współczucie czy też rozmowę na określony temat. Interakcje społeczne coraz częściej odbywają się wśród sporej liczby osób właśnie za pośrednictwem Internetu.

Komunikacja internetowa a tradycyjna

Pomimo, iż wiele dziedzin życia ma przełożenie na płaszczyznę Internetu, trzeba wyraźnie stwierdzić, że sieć nie zastąpi bezpośrednich relacji międzyludzkich. Może znacznie ułatwiać życie, ale w momencie kiedy praktycznie całkowicie zastępuje osobiste styczności z innymi ludźmi, pojawia się problem. Już w starożytności stwierdzono, że człowiek to istota społeczna i w tym zakresie na przestrzeni wieków nic się nie zmieniło - człowiek potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju innych ludzi, również w zakresie bezpośrednich interakcji społecznych. 

W Internecie zanika znaczenie niewerbalnego aspektu komunikacji, duże znaczenie ma natomiast anonimowość - nie widzimy osoby z którą rozmawiamy, dokonujemy transakcji czy wymieniamy poglądy. Możemy jedynie podjąć próbę odgadnięcia jakie jest nastawienie emocjonalne drugiej osoby, jej postawa czy mimika w chwili prowadzenia komunikacji. Nie da się jednak ukryć, że komunikacja za pośrednictwem Internetu wiąże się z szeregiem korzyści - oszczędnością czasu i nakładów finansowych związanych z przekazem informacji czy też określonych danych. Internet to ogromne źródło wiedzy, dostępne dla szerokiej grupy odbiorców. Obecnie można stwierdzić, że sieć jest częścią życia większości ludzi, która ułatwia komunikację międzyludzką. Pomijając aspekt patologicznego użytkowania Internetu (i uzależnień z tym związanych) sieć pozwala nam usprawnić wiele działań w życiu i jest ważnym elementem ludzkiej aktywności.

Wpływ Internetu na relacje wśród najmłodszych

Internet jest nieodłącznym składnikiem życia nie tylko dorosłej części społeczeństwa - obecny jest także w aktywności jego zdecydowanie młodszej grupy. Warto dodać, iż sieć nie pojawia się w życiu dzieci jedynie w odniesieniu do rozrywki i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami. Może być także wykorzystywany w procesie edukacji. Zastosowanie komputera i Internetu w edukacji niewątpliwie pozwala nabyć podstawowe umiejętności informatyczne, pobudza wielostronną aktywność, sprawia, że nauka nie kojarzy się jedynie z suchym przekazem, a wiąże się z zabawą i przyjemnością.

Nie mniej jednak kontakt dzieci z komputerem (szczególnie w przypadku najmłodszych pociech) powinien być kontrolowany i ostrożny - coraz więcej dzieci bowiem przesiaduje przed komputerem całymi dniami, kosztem aktywności fizycznej, czy też bezpośrednich spotkań z rówieśnikami. Warto instalować (zarówno w szkołach jak i w domach) programy filtrujące niepożądane treści oraz interesować się tym co i jak długo robi dziecko przed komputerem. Należy zdawać sobie sprawę, że najmłodsze dzieci mogą przenosić zachowania z gier komputerowych do świata rzeczywistego. Pojawiają się również coraz częściej uzależnienia od Internetu wśród najmłodszych, które w sposób bardzo negatywny wpływają na ich relacje z otoczeniem i upośledzają społeczne interakcje.

Dialog w Internecie

Pozytywny dialog w cyberprzestrzeni wiąże się z zasadami etyki i dotyczy przede wszystkim wymiany poglądów poprzez wzajemne wyrażanie myśli, postaw, mające na celu poznanie określonego sposobu myślenia czy też przekazanie posiadanej wiedzy, przekonań. Komunikacja i dialog prowadzony w cyberprzestrzeni ma określoną specyfikę i różni się od komunikacji tradycyjnej - czy to dotyczącej styczności bezpośredniej, czy tej wykorzystującej prasę i telewizję. Pomimo dużej anonimowości internetowa komunikacja powinna kierować się zgodnością z zasadami moralnymi i prawdziwością przekazu oraz akceptacją zasad netykiety.

Formy komunikacji w Internecie

Formy komunikacji w sieci podzielić można na:
 1. Jednostronne

 2. Interaktywne (zaliczymy tutaj komunikacje synchroniczną i asynchroniczną).

 

Komunikacja jednostronna cechuje się faktem, iż nadawca określonej informacji nie kieruje jej bezpośrednio do konkretnego adresata, a także nie liczy na odpowiedź (jako przykład można tutaj podać informacje dostępne na stronach internetowych). Komunikacja interaktywna asynchroniczna dotyczy sytuacji, w której reakcja odbiorcy przekazu nie musi odbyć się natychmiast, może być odłożona w czasie (jest to na przykład komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej). Komunikacja interaktywna synchroniczna to taka, która daje możliwość porozumiewania się w czasie rzeczywistym (będzie to między innymi czat czy komunikatory internetowe).

Komunikacja internetowa różni się od standardowej komunikacji międzyludzkiej. Przeważającą formą przekazu jest język pisany (choć nie da się ukryć, że sieć pozwala na porozumiewanie się również przy pomocy głosu oraz obrazu). Komunikacja przy pomocy przede wszystkim tekstu z jednej strony ogranicza przekaz, z drugiej strony jednak daje możliwości, których nie daje komunikacja twarzą w twarz (jak na przykład analiza i interpretacja każdego napisanego słowa). 

Język w Internecie jest specyficzny i niesie ze sobą zarówno liczne korzyści, jak i zagrożenia. Pozytywnym aspektem Internetu będzie z pewnością umożliwienie szerokiej populacji zapoznanie się z licznymi wzorami dokumentów, tekstów naukowych, stosunkowo łatwe samokształcenie. Sieć daje możliwość wymiany poglądów, dyskusji i poszerzania horyzontów myślowych. Ułatwia także pogłębianie się wolności słowa i daje możliwość wypowiedzenia się grupom, które wcześniej nie mogły tego zrobić.

Nie mniej jednak w Internecie dostępne są również treści wulgarne i negatywnie wpływające na niektóre osoby (w szczególności dzieci i młodzież). Należy więc mieć na uwadze konieczność ciągłego wybierania spośród prezentowanych treści i przekazów. Zdarza się niestety, że język w Internecie jest uboższy od standardowego i skupia się przede wszystkim na szybkim przekazie - niekoniecznie zgodnym ze standardami ortografii czy stylistyki. Warto zauważyć, że komunikacja w Internecie wiąże się z dużą anonimowością - co oprócz określonych korzyści, niesie ze sobą zagrożenie - takie jak prezentowanie wulgarnych zapisów, poczucie braku odpowiedzialności za swoje słowa i przekonanie, że za umieszczanie w sieci obraźliwych poglądów nic nie grozi.

Internet niewątpliwie wpływa na relacje międzyludzkie - od poszczególnych internautów natomiast w znacznym stopniu zależy to, czy będzie to wpływ zdecydowanie korzystny, czy też ograniczający funkcjonowanie w świecie rzeczywistym.

 

Autor: Agnieszka

Komentarze

Cytuj ja 2015-04-29
Obserwując od dłuższego czasu spoje i innych poczynania w internecie dochodzę do wniosku że w internecie fajnie coś poszukac informacje , gdzie pojechac na wakacje , coś poczytac , ale kontakty miedzyludzkie sie osłabiają bo po pierwsze nie da się przekazac co się myśli coś do kogoś pisząc przekazując , są to jakby niewidoczne intencje , nie widac jakie kto ma intencje , możesz miec dobre a wyjda na złe itd .Dlatego ja ograniczyłam się na społecznosciówkach bo im mniej tym lepiej , ie dac się sprowokowac bo wtedy to na swoją niekorzyśc itd

Twój komentarz

Nick *
E-mail *
Komentarz *

Zobacz także

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administratorem danych jest Jan Nowak z którym można się skontaktować pod adresem info@heuristic.pl.
   

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych
 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line
 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich
 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich
 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”